26 września 2021 – kapituła sprawozdawczo-wyborcza

Wspólnota spotkała się na kapitule by podsumować miniony rok formacyjny i wybrać nowego lidera wraz z zastępcą.

W trakcie kapituły sprawozdanie za zakończony rok formacyjny złożyli lider oraz skarbnik. Oba sprawozdania zostały przez wspólnotę przyjęte.

W dalszym ciągu wybrano nowe władze wspólnoty. Po kilku głosowaniach liderem postał Mirek, a jego zastępcą Kasia. Ela J. zgodziła się kontynuować posługę skarbnika wspólnoty.

Resztę kapituły wypełniło snucie planów na rozpoczęty rok.

Szczegóły znajdują się w protokole (na wspólnotowym Dropboxie) a zdjęcia w galerii.

W kapitule udział wzięli:

 • Ks Marcin S,
 • Elżbieta U,
 • Robert U,
 • Małgorzata K,
 • Krzysztof,
 • Sebastian N,
 • Katarzyna N,
 • Małgorzata B,
 • Wojciech P,
 • Aleksandra K,
 • Marek K,
 • Artur G,
 • Agnieszka G,
 • Elżbieta J,
 • Mirosław W,
 • Agnieszka W,.

17-19 września 2021- kapituła prowincjalna

W dniach 17-19 września 2021 roku w Olsztynie k. Częstochowy odbyła się Kapituła Namiotów naszej Wspólnoty Franciszkańskiej Tau. W kapitule uczestniczyło 21 przedstawicieli wspólnot lokalnych z całej Polski.

Uczestnicy w trakcie obrad pochylili się nad aktualnymi sprawami Wspólnoty i podjęli decyzje odnośnie do jej dalszego funkcjonowania. Ważnym momentem Kapituły były wybory nowej Rady WF Tau. W jej skład weszli: Łukasz Kosacki (Kielce) – lider, Adam Tchorek (Piła) – członek Rady WF Tau i Gertruda Kutryn (Stalowa Wola) – członek rady WF Tau

Przyrzeczenia nowej Rady przyjął br. Tomasz Żak, Asystent Prowincjalny Wspólnoty, który sprawował opiekę duchową podczas Kapituły oraz towarzyszył jej obradom.

Kapituła WF Tau odbywa się co dwa lata, jest okazją do spotkania dla liderów lokalnych, asystentów, animatorów, wybranych delegatów i obserwatorów. Jest to czas wyrażania opinii, decyzji, a przede wszystkim uczenia się wzajemnego słuchania w duchu jedności i braterstwa.

19 czerwca 2021 – nadzwyczajna kapituła w Wieliczce

W odpowiedzi na prośbę Rady WF Tau nasza wspólnota zorganizowała nadzwyczajną kapitułę. Miała ona służyć zarówno budowaniu wspólnoty jak i podsumowaniu działalności wspólnoty w 10 lat po jej powstaniu.

Kapituła odbyła się w Wieliczce przy klasztorze oo. Franciszkanów Reformatów. W miejscy tym znajduje się pełnowymiarowa kopia Porciunculi spod Asyżu.

W ramach kapituły miały miejsce: Msza Święta z kazaniem ks. Marcina, konferencja Mirka oraz obrady mające na celu podzielenie się odpowiedziami na pytania przesłane przez Radę dotyczącymi naszego widzenia WF Tau.

Spotkanie zakończyliśmy w kościele przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej, gdzie odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia.

W przeżyciu spotkania pomagała słoneczna, upalna pogoda.

Zdjęcia dostępne w galerii.

W spotkaniu udział wzięli:

 • ks. Marcin,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Kasia i Sebastian,
 • Agnieszka i Artur,
 • Ola i Marek,
 • Basia i Daniel,
 • Małgosia,
 • Aniela,
 • Ela,
 • Patryk,
 • Robert,
 • Wojtek.

13 września 2020 – lokalna kapituła sprawozdawcza

W tym roku kapituła nie cieszyła się dużą frekwencją. Niestety. Może jednak dzięki temu obrady przebiegły bardzo sprawnie.

Po powitaniach i podziękowaniach sprawozdanie z minionego roku złożyli lider Mirek i skarbnik Ela J. Obecni na kapitule sprawozdania przyjęli.
W dalszej części omówiono plany na rozpoczynający się rok formacyjny.

Postanowiono nie zmieniać terminów spotkań. Spotkanie w pierwszy czwartek miesiąca przyjmie formę dzielenie po skrutacji, którą uczestnicy przeprowadzą wcześniej indywidualnie w domach.
Wyrażono chęć organizacji w tym roku lokalnych dni skupienia. Wstępnie jako termin przyjęto weekend z niedzielą Miłosierdzia Bożego, tj: 9-11 kwietnia 2021. Miejsca ani tematyki nie ustalano.

Pozostałe informacje będą zawarte w protokole z kapituły, który znajdzie się w wiadomościach dla członków oraz na naszym dysku Dropbox.

W kapitule uczestniczyli:

 • ks. Marcin,
 • Mirek,
 • Ela J,
 • Agnieszka W,
 • Agnieszka G,
 • Artur,
 • Ola,
 • Marek,
 • Wojtek.

22 września 2019 – kapituła sprawozdawczo-wyborcza

Jak co dwa lata wspólnota zgromadziła się na kapitule sprawozdawczo-wyborczej.
Na kapitułę przybyli:

 • Wojtek,
 • Ola,
 • Marek,
 • Mirek,
 • Agnieszka W,
 • Kasia,
 • Sebastian,
 • Gosia,
 • Robert,
 • Agnieszka G,
 • Artur,
 • Ela J.

Spotkanie rozpoczęliśmy od modlitwy do Ducha Świętego. Po jej zakończeniu przeszliśmy do sali obrad.

Obrady prowadził dotychczasowy lider – Wojtek.

Rozpoczęte zostały sprawozdaniem lidera z zakończonego roku formacyjnego. Wymieniono udział członków wspólnoty w życiu wspólnoty prowincjalnej, parafii i lokalnej. Podsumowano realizację uchwał poprzedniej kapituły.

Kapituła przyjęła sprawozdanie lidera.

Kolejnym punktem programu było sprawozdanie skarbnika – Eli J.

Kapituła przyjęła i to sprawozdanie.

Artur przekazał wspólnocie ustalenia kapituły prowincjalnej.

Po sprawozdaniach nadszedł czas na wybranie nowej rady wspólnoty. Po kilku turach głosowań wybrano nowego lidera, którym został Mirek oraz zastępcę lidera – Agnieszkę G. Oboje przyjęli zaszczytne funkcje.
Nowa rada poprosiła Elę J, aby nadal pełniła funkcję skarbnika wspólnoty lokalnej. Ela wyraziła na to zgodę.

W dalszej kolejności wspólnota przystąpiła do opracowania kalendarza prac na rozpoczynający się rok formacyjny 2019-2020.
Ustalono, że spotkania modlitewne pozostaną w czwartki lecz zmieni się ich kolejność.
Zgodnie z sugestią kapituły prowincjalnej przeniesiono spotkania formacyjne na drugą niedzielę miesiąca.

W dalszym ciągu przedyskutowano kilka wolnych wniosków.

Szczegóły będą dostępne dla członków w protokole z kapituły.

19-21 października 2018 – kapituła prowincjalna

Kapituła pod tytułem „Uczyń na modlitwą” miała miejsce w Krzeszowicach w domu Fundacji Franciszkanów Świeckich Pokój i Dobro. Prowadzili ją bracia Szaro Piotr, Kuczaj Piotr, Pasztaleniec Radosław.

Kapituła poświęcona była pogłębieniu życia modlitewnego. Był czas na Eucharystię, liturgię słowa, adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy, medytację Słowa Bożego, modlitwę spontaniczną, itd.

Podczas forum wspólnot podsumowaliśmy akcję związaną z remontem mieszkania dla Renaty.

Z naszej wspólnoty lokalnej udział wzięli:

 • Ela + Robert + Dorota + Olek,
 • Kasia + Sebastian + Justyna,
 • Ela J,
 • Gosia,
 • Agnieszka G.
 • Ola,
 • Ela + Wojtek.

23 września 2018 – kapituła sprawozdawcza

Tym razem kapituła odbyła się w domu Agnieszki i Artura w Milówce. Dzięki uprzejmości Gospodarzy była możliwość wcześniejszego przyjechania, wspólnego spożycia obiadu i wspólnego, beztroskiego spędzenia czasu.
Część wspólnoty z tego skorzystała.
Pozostali przybyli na obrady na godzinę 16:30.
Gościnnym Gospodarzom szczerze dziękujemy i… polecamy się na przyszłość.

Kapituła miała charakter sprawozdawczy.
Składała się ze sprawozdania lidera (Wojtka), skarbnika (Eli J), oraz z części dyskusyjnej, podczas której podjęte zostały decyzje dotyczące działalności wspólnoty w rozpoczynającym się roku formacyjnym.
Z ważniejszych tematów wymienić wypada:

 • postanowiono zaangażować się w posługę w domu opieki DAISY (Msze Św. w każdą pierwszą sobotę miesiąca o 15.00),
 • terminy i rodzaje spotkań modlitewnych i formacyjnych nie uległy zmianie,
 • wspólnota poprowadzi w parafii w trakcie roku formacyjnego różaniec, drogę krzyżową, czuwanie w ciemnicy i nabożeństwo 40-to godzinne,
 • wyrażono chęć organizacji lokalnych dni skupienia;
  (zaproponowano termin 8-10 lutego 2019 u sióstr w Bystrej),
 • Zostanie zebrana składka na potrzeby wspólnoty lokalnej po 20 zł od każdego dorosłego członka wspólnoty.

W kapitule udział wzięli:

 • ks. Tomasz (asystent wspólnoty),
 • Wojtek (prowadzący) i Ela,
 • Ela J. (skarbnik),
 • Agnieszka i Artur (Gospodarze),
 • Agnieszka i Mirek,
 • Ola i Marek,
 • Ela i Robert.

Tekst protokołu z kapituły dostępny będzie na wspólnotowym Dropboxie.

24.09.2017 – Kapituła wspólnoty lokalnej Bielsko-Tychy

W dniu 24 września 2017 r. odbyła się Kapituła Sprawozdawczo Wyborcza Lokalnej Wspólnoty Franciszkańskiej TAU Bielsko / Tychy

Uczestnicy:

 • Ks. Tomasz B,
 • Mirek W,
 • Agnieszka W.,
 • Ola K,
 • Marek K.,
 • Agnieszka G.,
 • Artur G,
 • Ela J.,
 • Kasia N.,
 • Sebastian N.,
 • Renia K.,
 • Ela P.,
 • Wojtek P.

Kapituła rozpoczęła się od liturgii słowa, poprowadzonej przez księdza Tomasz w kaplicy parafialnej. Słowa czytań podczas liturgii nawiązywały do wysłania uczniów przez Jezusa, aby szli do ludzi i głosili dobra nowinę. Zgromadzeni wysłuchali również krótkiego słowa, wygłoszonego przez Ks. Tomasza, nawiązującego do słów ewangelii i czekających  wyborów nowego lidera podczas kapituły.

Następnie odbyła się cześć robocza kapituły zgodnie z poniższym planem:

 1. Powitanie i podziękowania
 2. Sprawozdanie lidera z minionego roku pracy.
 3. Sprawozdanie finansowe skarbnika
 4. Relacja z prowincjalnej kapituły namiotów
 5. Wybory nowego lidera wspólnoty lokalnej
 6. Wybory zastępcy lidera wspólnoty lokalnej
 7. Informacja dotycząca planów formacji w bieżącym roku
 8. Omówienie organizacji nowego roku formacyjnego we wspólnocie lokalnej
 9. Wolne wnioski

Kapituła wybrała nowe władze wspólnoty:

 • lider: Wojciech,
 • zastępca lidera: Aleksandra,
 • skarbnikiem pozostała: Ela J.

Szczegóły kapituły zostały opisane w sprawozdaniu, które jest dostępne po zalogowaniu w dziale Formacja 2017-2018.

8-10 września 2107 – prowincjalna Kapituła Namiotów w Wierzchach k. Koluszek

W dniach 8-10 września 2017 roku w Wierzchach k. Koluszek członkowie naszej wspólnoty uczestniczyli w Kapitule sprawozdawczo-wyborczej Wspólnoty Franciszkańskiej Tau. W obradach kapituły uczestniczyło 25 członków z poszczególnych wspólnot lokalnych (Bielsko-Biała -Tychy, Kraków, Wrocław, Piła, Bytom, Poznań, Stalowa Wola ), Rada WF Tau oraz prowincjalny asystent wspólnoty, br. Robert Rabka wraz z asystentem lokalnym wspólnoty Stalowa Wola, br. Pawłem Smołą.

Czytaj dalej 8-10 września 2107 – prowincjalna Kapituła Namiotów w Wierzchach k. Koluszek