19 czerwca 2021 – nadzwyczajna kapituła w Wieliczce

W odpowiedzi na prośbę Rady WF Tau nasza wspólnota zorganizowała nadzwyczajną kapitułę. Miała ona służyć zarówno budowaniu wspólnoty jak i podsumowaniu działalności wspólnoty w 10 lat po jej powstaniu.

Kapituła odbyła się w Wieliczce przy klasztorze oo. Franciszkanów Reformatów. W miejscy tym znajduje się pełnowymiarowa kopia Porciunculi spod Asyżu.

W ramach kapituły miały miejsce: Msza Święta z kazaniem ks. Marcina, konferencja Mirka oraz obrady mające na celu podzielenie się odpowiedziami na pytania przesłane przez Radę dotyczącymi naszego widzenia WF Tau.

Spotkanie zakończyliśmy w kościele przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej, gdzie odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia.

W przeżyciu spotkania pomagała słoneczna, upalna pogoda.

Zdjęcia dostępne w galerii.

W spotkaniu udział wzięli:

 • ks. Marcin,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Kasia i Sebastian,
 • Agnieszka i Artur,
 • Ola i Marek,
 • Basia i Daniel,
 • Małgosia,
 • Aniela,
 • Ela,
 • Patryk,
 • Robert,
 • Wojtek.

13 września 2020 – lokalna kapituła sprawozdawcza

W tym roku kapituła nie cieszyła się dużą frekwencją. Niestety. Może jednak dzięki temu obrady przebiegły bardzo sprawnie.

Po powitaniach i podziękowaniach sprawozdanie z minionego roku złożyli lider Mirek i skarbnik Ela J. Obecni na kapitule sprawozdania przyjęli.
W dalszej części omówiono plany na rozpoczynający się rok formacyjny.

Postanowiono nie zmieniać terminów spotkań. Spotkanie w pierwszy czwartek miesiąca przyjmie formę dzielenie po skrutacji, którą uczestnicy przeprowadzą wcześniej indywidualnie w domach.
Wyrażono chęć organizacji w tym roku lokalnych dni skupienia. Wstępnie jako termin przyjęto weekend z niedzielą Miłosierdzia Bożego, tj: 9-11 kwietnia 2021. Miejsca ani tematyki nie ustalano.

Pozostałe informacje będą zawarte w protokole z kapituły, który znajdzie się w wiadomościach dla członków oraz na naszym dysku Dropbox.

W kapitule uczestniczyli:

 • ks. Marcin,
 • Mirek,
 • Ela J,
 • Agnieszka W,
 • Agnieszka G,
 • Artur,
 • Ola,
 • Marek,
 • Wojtek.

22 września 2019 – kapituła sprawozdawczo-wyborcza

Jak co dwa lata wspólnota zgromadziła się na kapitule sprawozdawczo-wyborczej.
Na kapitułę przybyli:

 • Wojtek,
 • Ola,
 • Marek,
 • Mirek,
 • Agnieszka W,
 • Kasia,
 • Sebastian,
 • Gosia,
 • Robert,
 • Agnieszka G,
 • Artur,
 • Ela J.

Spotkanie rozpoczęliśmy od modlitwy do Ducha Świętego. Po jej zakończeniu przeszliśmy do sali obrad.

Obrady prowadził dotychczasowy lider – Wojtek.

Rozpoczęte zostały sprawozdaniem lidera z zakończonego roku formacyjnego. Wymieniono udział członków wspólnoty w życiu wspólnoty prowincjalnej, parafii i lokalnej. Podsumowano realizację uchwał poprzedniej kapituły.

Kapituła przyjęła sprawozdanie lidera.

Kolejnym punktem programu było sprawozdanie skarbnika – Eli J.

Kapituła przyjęła i to sprawozdanie.

Artur przekazał wspólnocie ustalenia kapituły prowincjalnej.

Po sprawozdaniach nadszedł czas na wybranie nowej rady wspólnoty. Po kilku turach głosowań wybrano nowego lidera, którym został Mirek oraz zastępcę lidera – Agnieszkę G. Oboje przyjęli zaszczytne funkcje.
Nowa rada poprosiła Elę J, aby nadal pełniła funkcję skarbnika wspólnoty lokalnej. Ela wyraziła na to zgodę.

W dalszej kolejności wspólnota przystąpiła do opracowania kalendarza prac na rozpoczynający się rok formacyjny 2019-2020.
Ustalono, że spotkania modlitewne pozostaną w czwartki lecz zmieni się ich kolejność.
Zgodnie z sugestią kapituły prowincjalnej przeniesiono spotkania formacyjne na drugą niedzielę miesiąca.

W dalszym ciągu przedyskutowano kilka wolnych wniosków.

Szczegóły będą dostępne dla członków w protokole z kapituły.

19-21 października 2018 – kapituła prowincjalna

Kapituła pod tytułem „Uczyń na modlitwą” miała miejsce w Krzeszowicach w domu Fundacji Franciszkanów Świeckich Pokój i Dobro. Prowadzili ją bracia Szaro Piotr, Kuczaj Piotr, Pasztaleniec Radosław.

Kapituła poświęcona była pogłębieniu życia modlitewnego. Był czas na Eucharystię, liturgię słowa, adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy, medytację Słowa Bożego, modlitwę spontaniczną, itd.

Podczas forum wspólnot podsumowaliśmy akcję związaną z remontem mieszkania dla Renaty.

Z naszej wspólnoty lokalnej udział wzięli:

 • Ela + Robert + Dorota + Olek,
 • Kasia + Sebastian + Justyna,
 • Ela J,
 • Gosia,
 • Agnieszka G.
 • Ola,
 • Ela + Wojtek.

23 września 2018 – kapituła sprawozdawcza

Tym razem kapituła odbyła się w domu Agnieszki i Artura w Milówce. Dzięki uprzejmości Gospodarzy była możliwość wcześniejszego przyjechania, wspólnego spożycia obiadu i wspólnego, beztroskiego spędzenia czasu.
Część wspólnoty z tego skorzystała.
Pozostali przybyli na obrady na godzinę 16:30.
Gościnnym Gospodarzom szczerze dziękujemy i… polecamy się na przyszłość.

Kapituła miała charakter sprawozdawczy.
Składała się ze sprawozdania lidera (Wojtka), skarbnika (Eli J), oraz z części dyskusyjnej, podczas której podjęte zostały decyzje dotyczące działalności wspólnoty w rozpoczynającym się roku formacyjnym.
Z ważniejszych tematów wymienić wypada:

 • postanowiono zaangażować się w posługę w domu opieki DAISY (Msze Św. w każdą pierwszą sobotę miesiąca o 15.00),
 • terminy i rodzaje spotkań modlitewnych i formacyjnych nie uległy zmianie,
 • wspólnota poprowadzi w parafii w trakcie roku formacyjnego różaniec, drogę krzyżową, czuwanie w ciemnicy i nabożeństwo 40-to godzinne,
 • wyrażono chęć organizacji lokalnych dni skupienia;
  (zaproponowano termin 8-10 lutego 2019 u sióstr w Bystrej),
 • Zostanie zebrana składka na potrzeby wspólnoty lokalnej po 20 zł od każdego dorosłego członka wspólnoty.

W kapitule udział wzięli:

 • ks. Tomasz (asystent wspólnoty),
 • Wojtek (prowadzący) i Ela,
 • Ela J. (skarbnik),
 • Agnieszka i Artur (Gospodarze),
 • Agnieszka i Mirek,
 • Ola i Marek,
 • Ela i Robert.

Tekst protokołu z kapituły dostępny będzie na wspólnotowym Dropboxie.

24.09.2017 – Kapituła wspólnoty lokalnej Bielsko-Tychy

W dniu 24 września 2017 r. odbyła się Kapituła Sprawozdawczo Wyborcza Lokalnej Wspólnoty Franciszkańskiej TAU Bielsko / Tychy

Uczestnicy:

 • Ks. Tomasz B,
 • Mirek W,
 • Agnieszka W.,
 • Ola K,
 • Marek K.,
 • Agnieszka G.,
 • Artur G,
 • Ela J.,
 • Kasia N.,
 • Sebastian N.,
 • Renia K.,
 • Ela P.,
 • Wojtek P.

Kapituła rozpoczęła się od liturgii słowa, poprowadzonej przez księdza Tomasz w kaplicy parafialnej. Słowa czytań podczas liturgii nawiązywały do wysłania uczniów przez Jezusa, aby szli do ludzi i głosili dobra nowinę. Zgromadzeni wysłuchali również krótkiego słowa, wygłoszonego przez Ks. Tomasza, nawiązującego do słów ewangelii i czekających  wyborów nowego lidera podczas kapituły.

Następnie odbyła się cześć robocza kapituły zgodnie z poniższym planem:

 1. Powitanie i podziękowania
 2. Sprawozdanie lidera z minionego roku pracy.
 3. Sprawozdanie finansowe skarbnika
 4. Relacja z prowincjalnej kapituły namiotów
 5. Wybory nowego lidera wspólnoty lokalnej
 6. Wybory zastępcy lidera wspólnoty lokalnej
 7. Informacja dotycząca planów formacji w bieżącym roku
 8. Omówienie organizacji nowego roku formacyjnego we wspólnocie lokalnej
 9. Wolne wnioski

Kapituła wybrała nowe władze wspólnoty:

 • lider: Wojciech,
 • zastępca lidera: Aleksandra,
 • skarbnikiem pozostała: Ela J.

Szczegóły kapituły zostały opisane w sprawozdaniu, które jest dostępne po zalogowaniu w dziale Formacja 2017-2018.

8-10 września 2107 – prowincjalna Kapituła Namiotów w Wierzchach k. Koluszek

W dniach 8-10 września 2017 roku w Wierzchach k. Koluszek członkowie naszej wspólnoty uczestniczyli w Kapitule sprawozdawczo-wyborczej Wspólnoty Franciszkańskiej Tau. W obradach kapituły uczestniczyło 25 członków z poszczególnych wspólnot lokalnych (Bielsko-Biała -Tychy, Kraków, Wrocław, Piła, Bytom, Poznań, Stalowa Wola ), Rada WF Tau oraz prowincjalny asystent wspólnoty, br. Robert Rabka wraz z asystentem lokalnym wspólnoty Stalowa Wola, br. Pawłem Smołą.

Czytaj dalej 8-10 września 2107 – prowincjalna Kapituła Namiotów w Wierzchach k. Koluszek

25 września 2016 Kapituła w Białej

W dniu 25 września 2016 r. odbyła się Kapituła Sprawozdawczo Wyborcza Lokalnej Wspólnoty Franciszkańskiej TAU Bielsko / Tychy 
Uczestnicy:
 • Ks. Tomasz B,
 • Mirek W,
 • Agnieszka W.,
 • Ola K,
 • Marek K.,
 • Agnieszka G.,
 • Artur G,
 • Ela J.,
 • Lidka J.,
 • Krzysztof J.,
 • Kasia N.,
 • Sebastian N.,
 • Renia K.,
 • Robert U.,
 • Ela P.,
 • Wojtek P.
Kapituła odbyła się zgodnie z następującym programem. 
I.   Powitanie i podziękowania  
II.  Sprawozdanie Lidera z minionego roku pracy.
III. Sprawozdanie finansowe skarbnika 
IV.  Wybory nowego lidera wspólnoty lokalnej 
V. Sprawy organizacyjne – kalendarium
1. Przygotowanie formacji.
2. Ilość i rodzaj spotkań w celu realizacji programu, terminy spotkań.
3. Kalendarium- terminy spotkań prowincjalnych
VI. Wolne wnioski
VII. Dziękczynienie – Modlitwa.
 
Kapituła wybrała nowe władze wspólnoty:
 • lidera: Sebastiana,
 • zastępcę lidera: Artura, 
 • skarbnika: Elę J.
 
Szczegóły kapituły są zawarte w sprawozdaniu, które jest dostępne po zalogowaniu w dziale: pobieralnia.

16-18 października 2015 Kapituła Prowincjalna w Tenczynie

W dniach od 16 do 18 października 2015 r. w Tenczynie odbyła się kolejna kapituła naszej wspólnoty. Głównym jej celem było podsumowanie dwuletniej kadencji dotychczasowej Rady i powołanie nowego „zarządu” WF TAU oraz umacnianie więzi braterskich i siostrzanych ;). W spotkaniu uczestniczyły 33 osoby. Z naszej wspólnoty obecni byli: Elżbieta Jasiak, Agnieszka Gadzińska, Agnieszka i Mirek Wójcikowie z Zosią, Kasia i Sebastian Nowakowscy z Tereską i Patrycją oraz Robert Urban, któremu towarzyszyła żona Ela.
W sobotę 17 października w obradach wzięło udział 24 członków wspólnoty reprezentujących wspólnoty lokalne z Bielska Białej, Bytomia, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Stalowej Woli oraz Krzysztof Wrobel z Dąbrowy Górniczej i asystent prowincjalny br. Robert  Rabka. Sesja przedpołudniowa została poprzedzona konferencją br. Romana Ruska na temat zadań przełożonego wspólnoty. Brat przybliżył nam również to, jak ważny element życia braci we wspólnocie stanowiły kapituły od najwcześniejszych lat tworzenia się wspólnoty franciszkańskiej.
Na pierwszej sesji kapituły dotychczasowa Rada WF TAU w składzie Marcin Dymitrow – lider, Sebastian Nowakowski i Celina Biegańska – vice liderzy złożyli sprawozdanie z dwuletniej posługi na rzecz wspólnoty oraz realizacji zadań jakie zostały im na ten czas powierzone. Po sprawozdaniu członkowie Rady podzielili się z uczestnikami kapituły własnym świadectwem dotyczącym  posługi w Radzie oraz tym w jaki sposób wzajemne relacje umacniały ich samych i pomagały służyć wspólnocie. 
Na Eucharystii  swoją obecnością zaszczycił nas minister prowincjalny krakowskiej prowincji braci mniejszych kapucynów br. Tomasz Żak, który jej przewodniczył, wygłosił do nas kazanie i pobłogosławił nas na czas wyborów. 
Sesja popołudniowa poświęcona była wyborom nowej Rady. Głosowanie odbywało się w trzech osobnych turach na lidera oraz I-go i II-go vice lidera. Uprawnionych do głosowania było 25 osób – członkowie wspólnoty obecni na kapitule oraz asystent wspólnoty. Po pierwszym głosowaniu wyłoniono dwóch głównych kandydatów mogących pełnić funkcję szefa naszej wspólnoty. W drugim głosowaniu wybrano lidera WF TAU a została nim Celina Biegańska z Krakowa z ilością 14 głosów, wyprzedzając o 4 głosy Adama Tchorka (1 osoba wstrzymała się od głosu). W drugiej turze pierwszego głosowania na I vice lidera wyłoniono ponownie dwóch kandydatów. Byli nimi: Adam Tchorek oraz Sylwester Cudziło. W tej turze młodość zwyciężyła nad doświadczeniem i I-szym vice liderem z wynikiem 15:10 głosów został Sylwester Cudziło ze Stalowej Woli. W trzeciej turze po wstępnym głosowaniu ponownie w szranki stanął Adam Tchorek, a jego konkurentem był Artur Dyba. Tym razem Adam Tchorek doczekał się nominacji na II vice lidera wyprzedzając przeciwnika o 5 punktów. Ponieważ Adam nie mógł osobiście uczestniczyć w kapitule i był obecny jedynie duchem Marcin Dymitrow skontaktował się z nim telefonicznie i Adam ową nominację przyjął. 
Skład nowej Rady zaskoczył wielu członków naszej wspólnoty, ale ponieważ wybory nasze powierzyliśmy działaniu Ducha Świętego mamy nadzieję, że obdarzy on naszych radnych swoimi darami, aby jak najlepiej służyli oni dobru całej naszej wspólnoty 😉 Nowo wybranej Radzie WF TAU oraz bratu asystentowi życzymy błogosławieństwa Bożego na czas pełnienia posługi oraz owocnej współpracy. 
Dzień zakończyliśmy braterskim spotkaniem oraz wspólną modlitwą przed Najświętszym Sakramentem dziękując Panu za wszelkie łaski jakimi nas obdarza i śpiewając pieśni ku Jego chwale.
W niedzielę po Eucharystii, której przewodniczył nasz asystent br. Robert Rabka odbyło się spotkanie, na którym każdy z nas wypowiadał się w jaki sposób przeżył tą kapitułę, jakie plusy i minusy ma dla niego taka forma spotkań oraz jaką wartość wnosi w nasze życie wspólnotowe. Na zakończenie kapituły Ola i Janek w imieniu całej wspólnoty złożyli podziękowania dotychczasowej Radzie i wręczyli im symboliczne upominki za czas posługi dla wspólnoty. 
W czasie mszy świętych, konferencji i nabożeństwa towarzyszyły nam trzy małżeństwa z Kręgów Rodzin z Krakowa wraz ze swoimi pociechami. Braciom i siostrom z Domowego Kościoła serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę i czas spędzony w Domu Rekolekcyjnym w Tenczynie.
Podsumowując, nowy zarząd Wspólnoty Franciszkańskiej TAU na lata 2015-2017 ma następujący skład: 
Lider: Celina Biegańska
I vice lider: Sylwester Cudziło
II vice lider: Adam Tchorek
Asystent: br. Robert Rabka OFM Cap
Niech Wam Pan błogosławi i niech Was strzeże!