Ogólno-katolickie

Rzymskokatolicka Parafia Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej

Ewangelia na każdy dzień

Mateusz

Opoka

Katolik

Wiara

Szkoła Formacji Duchowej w Lublinie

http://www.tato.net/

Chomik Walos

List Episkopatu Polski na temat przykazań kościelnych (zawiera m.in. wykaz świąt nakazanych, dni postnych, itp.)

Benedykt XVI – list apostolski w formie «motu proprio» Porta Fidei ogłaszający ROK WIARY

Jan Paweł II – encyklika: „ENCYKLIKA DIVES IN MISERICORDIA

Jan Paweł II – adhortacja apostolska „RECONCILIATIO ET PAENITENTIA”

Zintegrowana Baza Tekstów Papieskich