5 maja 2022 -spotkanie modlitewne

Spotkanie modlitewne na dzień 5.05.2022 r. przygotowałam w oparciu o fragmenty Konstytucji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (r.IX „Nasze życie apostolskie”) oraz Łk 10, 1-9.

Po zaproponowanej modlitwie, do której dołączyli się uczestnicy nastąpiło dzielenie doświadczeniami związanymi z ewangelicznym posłaniem uczniów przez Jezusa, a także z realizacją celów WF Tau. Spotkanie zakończyłam modlitwą Jabesa, bardzo skuteczną modlitwą na trudny czas.

MODLITWA JABESA: (1 Kr 4, 9-10).

„Obyś prawdziwie mi błogosławił i poszerzył moje granice, aby Twoja ręka była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby ból mnie nie dotknął. I Bóg spełnił wszystko, o co prosił Jabes”.

28 kwietnia 2022 – Msza Święta

28 kwietnia 2022 r. o godz. 19-tej w kaplicy klasztornej Sióstr Felicjanek w Bielsku-Białej mieliśmy wspólnotową Eucharystię, której przewodniczył  ks. Marcina a uczestniczyli w niej: Ola i Marek, Patryk, Agnieszka i Mirek, Artur, Krzysiek, Kasia i Sebastian, Gosia, Robert, Ela oraz Lidka.

Czytanie przeczytał Sebastian, psalm zaśpiewała Lidka, a Kasia przygotowała i przeczyła modlitwę wiernych. Oprawę muzyczną przygotowała Ola. Słowem przewodnim tej Eucharystii był fragment z Ewangelii Św. Jana 3, 31-36.

 31 Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. 32 Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. 33 Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. 34 Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. 35 Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. 36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży».

7 kwietnia 2022 – rozważanie Słowa Bożego

Na początku spotkania zwróciliśmy się do Ducha Świętego aby to On przewodniczył i poprowadził nas w trakcie spotkania.

Rozważaliśmy fragment Pisma Świętego przeznaczony na ten miesiąc formacji tj.: J 3,1-21.

Dla niektórych z nas wspomniany w powyższym tekście Nikodem okazał się być ważną postacią w życiu a w rozważanym tekście znaleźliśmy analogie do naszego życia.

Spotkanie odbyło się na platformie ZOOM, poprowadzili je Sebastian i Kasia a uczestniczyli w nim: Artur, Agnieszka i Mirek, Wojtek, Ela, Gosia B., Robert, Aniela, Gosia K. oraz ks. Marcin.

24 marca 2022 – Msza Święta

24. 03. 2022  o godz. 19 odbyła się Msza Św. W kaplicy klasztornej Sióstr Felicjanek w Bielsku-Białej. Prowadzona była przez ks. Marcina a wzięło w niej udział ok. 10 osób.

Czytanie przeczytał Artur N, psalm zaśpiewał Mirek W. Prośby przygotowała Ela J. Uwielbienie po Komunii przygotował Krzysiek. Oprawę muzyczną przygotowała Agnieszka N. i Aniela M.

Na Mszy była możliwość przyjęcia Komunii świętej pod oboma postaciami.

10 marca 2022 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

10.03 2022 odbyła się adoracja. Brało w niej udział ok 10 osób. Trwała ok. 1 h.

W pierwszej części były odczytywane fragmenty wiersza JP 2 pt.:” Pieśń o słońcu niewyczerpanym”. Fragmenty przeplatane były oprawą muzyczną.

Druga część adoracji była przeznaczona modlitwie indywidualnej w ciszy.

Adoracja zakończyliśmy modlitwą o pokój JP2. Na początku i na końcu odczytane były fragmenty tekstu JP2 z adoracji z roku 1985.

3 marca 2022 – spotkanie modlitewne

Na początku spotkania, które przeprowadziliśmy online za pośrednictwem komunikatora ZOOM, koronką do Bożego Miłosierdzia modliliśmy się o pokój na Ukrainie i na całym świecie. Następnie dzieliliśmy się otrzymanym słowem, przeznaczonym na szósty miesiąc cyklu formacyjnego – którego temat brzmi „Kościół”. Rozważane teksty biblijne zostały ułożone w czterech grupach tematycznych, historycznie opisujących drogę zbawienia ludzkości: Zapowiedź (Lud Boży); Wizja Założyciela (Wspólnota Apostolska); Realizacja (Ecclesia); Pełnia (Nowe Jeruzalem). Tekstem wiodącym rozważań przeznaczonych na ten miesiąc był fragment z Dziejów Apostolskich – Dz 4,32-35 opisujący pierwsze Wspólnoty chrześcijańskie – rodzący się Kościół (ECCLESIA).

 Obecni byli:

 • Gosia B.,
 • Ela i Robert U.,
 • Agnieszka i Mirek W.,
 • Aniela M.,
 • Aneta M.,
 • Ela J.,
 • Marek K.,
 • Krzysiek Cz.,
 • Renata K.

10 lutego 2022 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

W czwartkowy wieczór, po godz. 19.00 wspólnota zgromadziła się w kościele na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzenie i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28) 

To Słowo zachęcało nas do modlitwy i trwania przed obliczem Jezusa, a także do oddania i powierzenia Bogu swoich trosk i trudności. Modlitwa uwielbienia, rozważanie Ewangelii z dnia (Mk 7,24-30) i śpiew również były obecne podczas tej prawie godzinnej Adoracji.
Chwała Panu za wspólną modlitwę!

3 lutego 2022- spotkanie modlitewne

Rozpoczynamy kolejny cykl formacyjny od spotkania ze Słowem Bożym i rozważaniem Napomnienia 6 Św. Franciszka:

Spotkanie miało formę dzielenia się i odpowiedzi na pytanie jak każdy z nas realizuje to napomnienie w swoim życiu, jak naśladuje Chrystusa i czy jest gotowy dziś nieść Krzyż.

 • Agnieszka i Mirek W,
 • Kasia i Sebastian N.,
 • Robert U,
 • Gosia B,
 • Ola i Marek K,
 • Agnieszka G,
 • Patryk,
 • Aniela M,
 • Ks. Marcin,
 • Ela J.

13 stycznia 2021 – adoracja Najświętszego Sakramentu

Okres Bożonarodzeniowy to czas radosnego wychwalania Boga za Jego wcielenie, narodzenie i objawienie. Dnia 13.01.2022 zebraliśmy się w  kościele Opatrzności Bożej na Adoracji Najświętszego Sakramentu przy Żłóbku.

Uczestniczyli:

 • ks. Marcin S,
 • Wojtek P,
 • Agnieszka i Mirek W,
 • Agnieszka G,
 • Aniela M,
 • Basia Ch,
 • Lidka i Krzysztof J,
 • gościnnie Ania,
 • Ela J (prowadząca).

Tekst adoracji dostępny jest na wspólnotowym Dropboxie.

30 grudnia 2021 – spotkanie modlitewne

Spotkanie rozpoczęło się od rozważenia tekstu o tajemnicy wcielenia pobranego ze strony Opoki. Następnie nastąpiło krótkie rozważanie w ciszy i modlitwa uwielbienia. Pomodliliśmy się również w intencjach osób , które prosiły nas o modlitwę oraz chorych z naszej wspólnoty. Na koniec zaśpiewaliśmy kilka kolęd.

W spotkaniu udział wzięli:

 • Małgosia,
 • Aniela,
 • Mirek,
 • Wojtek (prowadzący)