25 listopada 2021 – Eucharystia wspólnotowa

W dniu 25.11.2021 w Kościele Opatrzności Bożej miała miejsce Eucharystia naszej Wspólnoty, w której wzięli udział:

 • ks. Marcin S,
 • Agnieszka i Artur G,
 • Lidka i Krzysztof J.
 • Aneta i Robert,
 • Kasiak i Sebastian N,
 • Agnieszka i Mirek W,
 • Gosia B,
 • Robert U,
 • Małgorzata,
 • Ela J,
 • Wojtek P.

Czytanie: (Dn 6,12-28); 

Psalm : (Dn 3,71-72a.73a.74-75a.76a); 

Ewangelia: (Łk 21,20-28);

Zbliża się dzień, gdy cała ludzkość ujrzy Syna Człowieczego nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. Każdy, kto wierzy w Chrystusa, będzie ocalony. Czas jest bliski. Przemija postać tego świata. Pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminą i morza już nie będzie. Wszyscy zapisani w księdze życia Baranka, ocaleją na wieki. Nastanie wieczne panowanie Chrystusa – On jest Panem panów i Królem królów.
Marek Ristau

Komentarz do psalmu  (Dn 3,71-72a.73a.74-75a.76a)
REFREN: Chwalcie na wieki najwyższego Pana
Każdy dzień powinien być hymnem wdzięczności skierowanym do Boga. Można wychwalać Boga własnymi słowami, idąc za natchnieniem serca. Można też przyłączyć się do Daniela i jego współtowarzyszy losu, wyzwolonych z ognia nienawiści i wyprowadzonych z rozpalonego pieca. Cała natura wdzięczna jest Bogu za dar stworzenia: rosy i szrony, mrozy i zimna, lody i śniegi, noce i dnie, światło i ciemności, błyskawice i chmury i w końcu ziemia. Dzieła stworzenia wskazują wprost na Stwórcę, który przez nie się objawia.
Komentarz do Ewangelii (Łk 21,20-28);Aklamacja (Łk 21,28) Nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

W chwilach, kiedy Chrystus będzie przychodził, „ludzie będą mdleć ze strachu”. Na lęku wszakże dzieje ludzkości się nie zakończą. Ostatnie słowo będzie należało do Jezusa Chrystusa – Pierwszego i Ostatniego. W tychże chwilach paraliżującego wyobraźnię lęku trzeba „nabrać ducha”, trzeba „podnieść głowy”, ze względu na nadchodzące odkupienie – zwycięstwo i wolność.

Perykopa ewangeliczna mówiąca o prześladowaniu uczniów i jednocześnie o przyjściu Chrystusa ma ostatecznie optymistyczną wymowę. Nie wojny, kataklizmy, dramatyczne wydarzenia „zamykają” dzieje, „kończą historię” lecz Jezus Chrystus, Król Wszechświata, Odkupiciel człowieka i jego kultury, jego religii, całego kosmosu i wszystkiego, co o nim stanowi. Dzień ostateczny – kończący świat jest bowiem jak dzień pierwszy – w którym świat się zaczął…

Komentarze zostały przygotowane przez Prof. dr hab. Eugeniusza Sakowicza

21 listopada 2021 – Spotkanie formacyjne

Kolejne potkanie formacyjne naszej wspólnoty dotyczyło naszych relacji w rodzinie. W pierwszej części spotkania przypomnieliśmy sobie co było tematem poprzedniego spotkania i w jaki sposób tamte rozważania pracowały w nas przez ostatni miesiąc.

W drugiej części skupiliśmy się na katechezie biblijnej oraz katechezie franciszkańskiej, które dotyczyły naszych zachowań i relacji w rodzinie. Dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami w relacjach mąż- żona, rodzicie – dzieci i dzieci – rodzice. Próbowaliśmy również odnajdywać wzorce dla tych relacji w życiorysie św. Franciszka.

Obecni:

 • Artur i Agnieszka (prowadzący)
 • Mirek i Agnieszka
 • Ola
 • Kasia
 • Ela J.
 • Małgorzata K
 • Robert i Ela
 • Wojtek
 • Aniela
 • Renata (online)

4 listopada 2021 – spotkanie modlitewne

W trakcie spotkania zajmowaliśmy się tematyką rodziny. Na bazie tekstów biblijnych podanych w materiałach formacyjnych dzieliliśmy się naszym ich odbiorem.

W spotkaniu udział wzięli:

 • Agnieszka i Mirek,
 • Kasia i Sebastian,
 • Artur,
 • Gosia B,
 • Aniela,
 • Robert,
 • Marek,
 • Basia,
 • Ela J,
 • Patryk,
 • Krzysiek,
 • Renata,
 • Wojtek.

28 października 2021- Msza Święta

Zgodnie z cyklem spotkań w dniu 28.10.2021 miała miejsce nasza wspólnotowa Eucharystia w kościele Opatrzności Bożej pod przewodnictwem Ks. Marcina S.

Pierwsze czytanie (EF 2, 19-22)

Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5)

Ewangelia (Łk 6, 12-19)

Komentarz:: Ks. Mariusz Frykacz, który w pełni nawiązuje do homilii naszego księdza.

Dzisiejsza Ewangelia prowadzi mnie do wielkiego i wspaniałego tematu modlitwy Jezusa. Wiem, że moje powołanie jest także owocem modlitwy Jezusowej. Każdy powołany jest w sercu Jezusa. Warto dzisiaj zatrzymać się nad tajemnicą modlitwy Jezusa. To modlitwa nieustanna, modlitwa serca, w ukryciu i w pokorze przed Ojcem. Jezus na modlitwie jednoczy w ciszy z Ojcem. To wielka lekcja dla mnie. Jak wygląda moja modlitwa ? Czy jest modlitwą o zbawienie? Czy dziękuję Jezusowi za dar modlitwy?

We mszy świętej brali udział:Ola K, Agnieszak i Artur G. Aniela- , Gosia Ł, Agnieszka i Mirek W., Krzysztof, Wojet P., Ela i Robert U., Kasia N, Gosia B. Basia i Daniel Ch.)

23 października 2021 – Msza Św. w DO Daisy

W dniu 23.10.2021 r. posługiwaliśmy podczas Eucharystii sprawowanej przez Księdza Kanonika Krzysztofa Strzelczyka w Domu Opieki Daisy. Posługa tradycyjnie obejmowała: służbę ołtarza, czytanie Słowa Bożego oraz śpiew psalmu i pieśni.

Msza Święta odprawiona została wg formularza z niedzieli 24 października. Dodatkowo przed Eucharystią odmówiliśmy jedną dziesiątkę różańca.

Obecni byli:

 • Aniela M.,
 • Mirek W.

14 października 2021 – różaniec

Jak corocznie nasza Wspólnota włączyła się w nabożeństwo różańcowe odprawiane dla wiernych parafii Opatrzności Bożej w Białej. Rozważania, oparte na refleksjach pochodzących z listów świętego Ojca Pio przygotowane przez Mirka oraz modlitwę poprowadzili: Ola, Aniela, Agnieszka G., Wojtek, Krzysiek.
W nabożeństwie uczestniczyli także Mirek i Basia.
Po nabożeństwie wszyscy wzięliśmy udział w Mszy św. parafialnej.

10 października 2021 – spotkanie formacyjne

Na pierwszym spotkaniu formacyjnym w nowym roku formacji skupiliśmy się na temacie „Relacje – ja, ty, my i Bóg”. Spotkanie oparte było o dwie konferencje: ogólną oraz franciszkańską.

Po krótkim zreferowaniu treści konferencji; uczestnicy mieli się z nią zapoznać wcześniej; nastąpiło dzielenie przeplatane rozmową.

W odpowiedzi na apel znajomych przekazano również środki czystości dla Domu Dziecka w Hałcnowie.

W spotkaniu udział wzięli:

 • x. Marcin,
 • Aniela,
 • Renata (zdalnie),
 • Ola,
 • Marek,
 • Kasia,
 • Sebastian,
 • Ela U,
 • Robert,
 • Gosia K,
 • Gosia B,
 • Agnieszka G,
 • Artur,
 • Agnieszka W,
 • Mirek,
 • Wojtek.

7 października 2021 -Spotkanie modlitewne

Spotkanie rozpoczęliśmy wezwaniem Ducha Świętego i modlitwą spontaniczną zainspirowaną tekstami Św. Franciszka. Po krótkiej modlitwie obecni na spotkaniu dzielili się Słowem Bożym przeznaczonym na październik w naszej formacji. (Iz 43, 1b-5a.7 – relacja Boga do mnie, Ps 100, Ef 4, 25-32 – relacja do drugiego człowieka, J 1, 1-11 – relacja do Boga)

Obecni:

 • ks. Marcin,
 • Agnieszka G,
 • Aniela,
 • Gosia B,
 • Małgosia K,
 • Renia,
 • Basia,
 • Agnieszka W,
 • Mirek,
 • Krzysiek,
 • Wojtek,
 • Robert,
 • Marek.

3 października 2021 – wspólna Msza Św. i Transitus ku czci św. Franciszka z Asyżu

W tym roku spotkaliśmy się w wigilię święta św. Franciszka z Asyżu w bazylice franciszkańskiej w Rychwałdzie k. Żywca. Tam uczestniczyliśmy w Mszy Św. oraz w Transitusie św. Franciszka. Nabożeństwo to zostało pięknie przygotowane przez oo. Franciszkanów z udziałem scholii. Razem ze wspólnotą braci i parafią przeżywaliśmy wspomnienie przejścia ojca Franciszka do nieba.

Obecni byli:

 • Ela i Robert,
 • Aniela,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Ola i Marek,
 • Krzysiek,
 • Ela J,
 • Ela i Wojtek.

30 września 2021 – spotkanie modlitewne

W ostatnim dniu września zebraliśmy się na spotkaniu modlitewnym  w salce bł. Karoliny Kózkówny. Wspólnie odmówiliśmy, podzieleni na dwa chóry, nieszpory ze wspomnienia św. Hieronima, poświęcając nieco więcej czasu na medytację przeznaczonego na nieszpory tego dnia czytania (Jk 3,17-18) oraz  modlitwę spontaniczną.

Obecni byli:

 • X Marcin,
 • Agnieszka G.,
 • Ola i Marek K.
 • Wojtek P.
 • Agnieszka i Mirek W.
 • Ela J.
 • Krzysiek C.
 • Aniela M.