14 stycznia 2023 – Spotkanie formacyjne

Spotkanie to było wyjątkowe inne od wszystkich tych, jakie się odbyły z paru powodów: po długiej przerwie odbyło się w Tychach, i miało formę hybrydową, czyli uczestnicy brali w nim udział również on-line (zoom).

Spotkanie odbyło się w salce tyskiej parafii Bożego Miłosierdzia, przygotowali je i poprowadzili Robert i Ela.

Rozpoczęliśmy od uznania, że Pismo św., jego fragmenty, cytaty są u nas bardzo często obecne, a nawet powinno tak być. Jest obecne w różnej formie czy to prywatnie czy to w „formie” wspólnotowej. Bo też tak powinno być, nasza formacja ma mieć wymiar indywidualny i wspólnotowy. Po czym poznaliśmy jak św. Franciszek z Asyżu odkrywał Ewangelie, jak do niej podchodził, do słów w Niej obecnych a nawet słowa przypadkowo znalezionego.

Następnie padło pytanie do uczestników o podzielenie się naszym doświadczeniem z Pismem św.; w miedzy czasie przedstawiony był franciszkowy, czyli min. trzykrotne otwieranie, często by potwierdzić wcześniej otrzymane Słowo. Pod koniec dzielenia prowadzący opowiedział bajkę o człowieku, który szukał sposobu na zrozumienie Pisma św. i o koszu wiklinowym, który mu w tym pomógł. Po nim dyskusja jak by nabrała nowego wymiaru, szerszego kontekstu. Na koniec dostaliśmy karteczki (oraz coś do pisania) z pytaniami do odpowiedzi, było tam miejsce na zapisanie swojej odpowiedzi i ew. podzielenie się nią. Uczestnicy „z salki” losowali z papierowego domku sigla doczepione do małych cukierków, sigla te były wzięte z formacji na ten miesiąc. Spotkanie miało bardzo radosny przebieg i dzięki dużemu zaangażowaniu również było „bogate” w dzielenie.  

Po spotkaniu zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie i udaliśmy się na krótkie odwiedziny do Renaty, która mieszka na tym samym osiedlu. Tam był też bardzo radośnie i było wiele rozmów oraz wspólne zdjęcie z Renatą.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Ela i Robert (prowadzący),
 • Ola i Marek,
 • Kasia i Sebastian,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Agnieszka i Artur,
 • Małgorzata B,
 • Monika,
 • Aniela,
 • Ks. Marcin,
 • Wojtek.

Udział online:

 • Celina,
 • Renata,
 • Krzysztof.

Z notatek ks. Marcina :

Co dzieje się ze słowem Bożym w moim życiu? W jakim stopniu przemienia ono moje plany, wartości, postawy, słowa?

 1. jest czytane
 2. jest „spożywane”
 3. Wypłukuje (koszy)/ oczyszczenie
 4. Podpowiada
 5. konfrontuje
 6. powoduje pęcznienie
 7. zatrzymuje
 8. obdarza mocą, by stać Się dzieckiem Bożym

15 grudnia 2022 – Msza Święta

Jak co miesiąc, nasza wspólnota dnia 15.12.2022 w połowie Adwentu spotykała się na Eucharystii w kościele Opatrzności Bożej aby wspólnie celebrować czas oczekiwania i rozważać Słowo Boże:

1. Czytanie (IZ 54, 1-10). Pan Bóg dotrzyma Przymierza

Psalm (PS 30(29), 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b. Sławie Cię Panie bo mnie wybawiłeś

Aklamacja (Łk 3,4c, 6) Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ewangelia Łk 7, 24-30) Jan przygotowuje drogę Chrystusowi

Homilię wygłosił nasz opiekun Ks. Marcin, który zatrzymał się na pytaniu Jezusa : Coście wyszli oglądać na pustyni i zachęcił nas do wsłuchania się w Jezusa, który daje świadectwo o Janie. Co powiedziałby Jezus, gdyby dzisiaj miał dać świadectwo o mnie? Zapytajmy samych siebie, co najbardziej Go raduje, a co smuci w moim życiu? Jezus pokazuje nam Jana Chrzciciela, człowieka Adwentu, od którego możemy się uczyć stałości i wymagania od siebie. Spójrz na swoje powołanie: w czym najbardziej przypominasz „trzcinę kołyszącą się na wietrze”, „człowieka w miękkie szaty ubranego”? Wejdź w serdeczny dialog z Jezusem i  wykorzystaj czas Adwentu na prostowanie ścieżek w relacji z Bogiem oraz drugim człowiekiem.

Po komunii świętej modliliśmy się odmawiając „Zachętę do uwielbienia Boga” z Oficjum św. Franciszka o Bożym Narodzeniu.

Uczestnicy:

 •  Ks. Marcin
 • Wojtek P.
 • Artur G.
 • Lidia i Krzysiek J.
 • Ola i Marek K.
 • Aniela M.
 • Małgorzata Ł.
 • Monika
 • Krzysiek Cz.
 • Ela

1 grudnia 2022 – adoracja Najświętszego Sakramentu

W tym czasie przygotowania na przyjście naszego PANA, czasie ADWENTU, przybyliśmy do kościoła Opatrzności Bożej w Białej, aby spotkać się z Jezusem  obecnym pod postacią chleba twarzą w twarz, aby z NIM po prostu być. W trakcie śpiewanych kanonów jeszcze głębiej uświadamialiśmy sobie Jego obecność, a w kończących adorację indywidualnych, wznoszonych przez nas modlitewnych wezwaniach zanieśliśmy przed Jego oblicze nasze prośby i dziękczynienia. 

Obecni byli:

 • X Marcin,
 • Agnieszka i Mirek W. – prowadzący,
 • Ola i Marek K.,
 • Aniela.,
 • Ela J.,
 • Monika,
 • Gosia K.,
 • Wojtek.

24 listopada 2022 – Msza wspólnotowa

Listopadowa msza święta odprawiona została w kaplicy Domu
Zakonnego Sióstr Felicjanek o godzinie 19.00.

Słowo Boże z dnia 24.11.:
1.Apokalipsa św. Jana Apostoła 18,1-2; 21-23; 19,1-3a (Błogosławieni są
wezwani na ucztę Godów Baranka
).
2.Psalm responsoryjny: 100,2-5 (Służcie Panu z weselem)
3.Ewangelia: św. Łukasz 21,20-28 (…Nabierzcie ducha i podnieście głowy)

Homilię wygłosił nasz opiekun ks. Marcin. Po Komunii świętej
uwielbialiśmy Pana pieśnią.

W eucharystii udział wzięli:

 • ks. Marcin S.
 • Wojciech P.
 • Ola i Marek K.
 • Ela i Robert U.
 • Kasia i Sebastian N.
 • Agnieszka i Artur G.
 • Małgosia B.
 • Monika G.
 • Krzysiek,
 • Aniela M.
 • Krzysiek Cz.

10 listopada 2022 – spotkanie modlitewne

W trakcie spotkania dzieliliśmy się wcześniej przeczytanym i przemodlonym Słowem. Tym razem były to dwa fragmenty z Pisma Św: Mt ,19-33 i Mk 10,17-22.

Spotkanie odbyło się na platformie Zoom.

W spotkaniu udział wzięli:

 • ks. Marcin,
 • Gosia B,
 • Ela J,
 • Krzysiek,
 • Małgosia K,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Kasia i Sebastian,
 • Renata,
 • Ela U,
 • Robert,
 • Monika,
 • Artur,
 • Wojtek (prowadzący)

3 listopada 2022 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adorację sprawowaliśmy w kościele Opatrzności Bożej w Białej. Pozostając w uwielbieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, wystawionego w Najświętszym Sakramencie, rozważaliśmy wyjątki z psalmów: 27, 116, 16 i 65.

Pomiędzy rozważaniami wpletliśmy modlitwę spontaniczną do Ducha Świętego,
oraz pieśni ze śpiewnika wspólnotowego. Także pomiędzy rozważaniami był czas ciszy na osobistą adorację.


W adoracji udział wzięli:

 • ks. Marcin,
 • Mirek i Agnieszka W,
 • Ola i Marek K,
 • Aneta i Rafał M,
 • Agnieszka G,
 • Ela J,
 • Wojtek P,
 • Monika G,
 • Monika,
 • Krzysiek Cz, , jako prowadzący adorację.

27 października 2022 – Msza Święta

W kościele Opatrzności Bożej o godzi.19 miała miejsce msza wspólnotowa. Słowo Boże z dnia 27.10.2022:

1. czytanie (Ef 6, 10-20) Walka chrześcijan ze złym duchem

Psalm (Ps 144 (143), 1b-2. 9-10 (R.: 1b)) Błogosławiony Pan, Opoka moja

Ewangelia (Łk 13, 31-35) Jezus wierny swojemu posłannictwu

Homilię wygłosił nasz opiekun ks. Marcin S. a po komunii świętej wspólnie uwielbialiśmy Pana śpiewem i w modlitwie spontanicznej.

Uczestnicy:

 • ks. Marcin S, 
 • Wojtek P, 
 • Agnieszka i Mirek W,
 • Agnieszka i Artur G,
 • Kasia i Sebastian N,
 • Ela i Robert U,
 • Aneta i Rafał,
 • Krzysiek C,
 • Marek K.
 • Ela J.

13 października 2022 – spotkanie modlitewne

W dniu 13.10.2022 odbyło się spotkanie modlitewne. Łączyliśmy się za pomocą platformy ZOOM. Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwa do Ducha Świętego. W dalszej części dzieliliśmy się tym jak przeżywamy sigla i swoją odpowiedź na słowo Boże. Przez cały rok rozważamy życie Św. Franciszka z Asyżu. Na spotkaniu modlitewnym w październiku w szczególności pochyliliśmy się nad czytaniem z Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów (Ga 6, 14-18) oraz Psalmem Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem (Ps 16, 1-2a i 5. 7-8. 11). Po raz kolejny umacnialiśmy się wzajemnym świadectwem działania Bożej łaski w naszym życiu oraz próbą naśladowania Świętego Franciszka.

W spotkaniu udział wzięli: Gosia B. (prowadząca), ks. Marcin, Wojtek, Ola i Marek, Małgosia K, Aneta i Rafał, Kasia i Sebastian, Agnieszka i Mirek, Agnieszka i Artur, Robert.

6 października 2022 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

Dn. 6.!0.2022 odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu, na którą przybyło kilkanaście osób. Modlitwa uwielbienia, prośby, dziękczynnienia była oparta na psalmach, z których fragmenty każdy uczestnik otrzymał do osobistej refleksji. Psalmy jak i Słowa Ewangelii były również podstwą modlitwy w ciszy, a także modlitwy spontanicznej, angażującej wszystkich obecnych. Nie zabrakło również śpiewu na chwałę Pana.