16 maja 2024 – adoracja Najświętszego Sakramentu

W tygodniu poprzedzającym uroczystość Zesłania Ducha Świętego modliliśmy się przed Najświętszym Sakramentem do Trzeciej Osoby Bożej.

Obecni:

ks. Marcin,

Agnieszka i Artur,

Agnieszka i Mirek,

Monika,

Gosia K,

Ela J,

Ola,

Lidka,

Wojtek.

9 maja 2024 – spotkanie modlitewne

Po prawie dwutygodniowej przerwie dnia 09.05.2024 odbyło się spotkanie modlitewne online, podczas którego rozważaliśmy początek Reguły i Błogosławieństwo Św. Franciszka, a w szczególności rozdział dziesiąty. 

W spotkaniu wzięli udział:

 • Agnieszka i Artur G.
 • Agnieszka i Mirek W.
 • Sebastian i Kasia N.
 • Ola i Marek K.
 • Aniela M
 • Małgorzata K
 • Robert U.
 • Gosia B.
 • Ela J.

12 kwietnia 2024 – Msza Święta

W piątek 12.04.2024r. w domu Członka naszej wspólnoty WF tau: Renaty, odbyła się Msza św.

Liturgia Słowa z dnia:

 • Czytanie: Dz 5, 34-42
 • Psalm: 27(26), 1bcde, 4. 13-14 (R.: por. 4ab)
 • Ewangelia: J 6, 1-15 Rozmnożenie chleba.

Uczestnicy:

 • Asystent ks. Marcin S.
 • Renata K.
 • Kasia i Sebastian N.
 • Ela i Robert U.
 • Ela J.
 • Wojtek P.
 • Agnieszka i Mirek W.
 • Gosia B.
 • Artur G.
 • Monika G. – Tel.


Kazanie naszego Asystenta Lokalnego było bardzo ciekawe, warto z niego na pewno powtórzyć pytanie jakie do nas skierował: „co nas tu przyprowadziło, w jakim kontekście się spotykasz? Co jest dla Ciebie najważniejszym argumentem …, co jest motywem, haczykiem który powoduje że tutaj jestem, co mnie pociągnęło? „

Przygotowanie: Ela i Robert U.

11 kwietnia 2024 – dzielenie Słowem Bożym

Spotkanie to odbyło się na platformie zoom. Rozpoczęliśmy krótką modlitwą, następnie Ola odczytała fragment ze Źródeł Franciszkańskich: Napomnienie 25  i po krótce przypomniała rozważanie o braterstwie we wspólnocie, które otrzymaliśmy wraz z materiałami na ten miesiąc.

Następnie był czas na dzielenie się swoim przeżyciem tego Napomnienia, medytacji oraz Słowa Bożego: J13,34-35.

Był to bardzo owocny czas, który – mimo, że na zoomie- pozwala nam być razem i cieszyć się wspólnotą i braterstwem. Dziękujemy księdzu Marcinowi za zawsze wyważony i  celny komentarz do naszych wątpliwości i pytań.

Chwała Panu!

4 kwietnia 2024 – adoracja Najświętszego Sakramentu

W dniu 4 kwietnia 2024 część tyska wspólnoty miała Adorację Najświętszego Sakramentu. Adoracja miała miejsce w parafii Miłosierdzia Bożego w Tychach. Podczas modlitwy rozważaliśmy 7 pierwszych Spotkań DROGI ŚWIATŁA.

Obecni byli: Ela, Robert, Kasia, Sebastian, Gosia oraz gościnnie Asia, niezwiązana ze wspólnotą.

Prowadząca: Gosia

4 kwietnia 2024 – Droga Światła, adoracja Najświętszego Sakramentu

Spotkanie odbyło się 04.04.2024 w Kościele pw. Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej.

Za przewodnictwem Księdza Marcina odprawiliśmy Drogę Światła obchodząc wnętrze kościola z zapalonymi świecami, podchodząc do kolejnych obrazów stacji Drogi Krzyżowej. Przy każdej stacji rozważane było konkretne spotkanie uczniów ze Zmartwychwstałym.

Następnie odbyła się ok. 15-sto minutowa Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, która rozpoczęła się odczytaniem fragmentu Pisma Świętego z bieżącego dnia.

W spotkaniu wzięło udział 10 osób plus ksiądz Marcin.

21 marca 2024 – Msza Święta

We czwartek 21.03.2024 w Kościele Opatrzności Bożej mieliśmy naszą wspólnotową Eucharystię w intencji Śp Anny – mamy naszej siostry Małgorzaty K.

Liturgia Słowa z dnia:

 • Pierwsze czytanie (Rdz 17, 3-9) Przymierze Boga z Abrahamem
 • Psalm (Ps 105 (104), 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a)) Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu
 • Ewangelia (J 8, 51-59) Abraham ujrzał mój dzień

Po mszy przekazaliśmy Monice G. zebrane materiały na rzecz bezdomnych:

 • skarpetki,
 • cukier,
 • herbaty,
 • maść tribiotic w saszetkach,
 • fundusze na zakup niezbędnych rzeczy  zgodnie z zapotrzebowaniem organizacji Zupa za Ratuszem, w której Monika jest wolontariuszką.

Uczestnicy:

 • Ks. Marcin,
 • Monika,
 • Wojtek P.
 • Aniela M.
 • Agnieszka i Artur G.
 • Małgorzata K.
 • Agnieszka i Mirek W.
 • Marek K.
 • Ela i Robert U.
 • Kasia i Sebastian N.
 • Lidka i Krzysztof J.
 • Ela J.
 • W łączności internetowej Renata K

14 marca 2024 – spotkanie biblijne online

Podczas kolejnego spotkania biblijnego na platformie zoom dzieliliśmy się słowem Bożym i naszą odpowiedzią na to usłyszeliśmy z czytań, które kościół przeznaczył na V Niedzielę Wielkiego Postu. Spotkanie było intensywne, dzieliło się sporo osób i wszyscy ubogaciliśmy się obecnością i słowem barci i sióstr z naszej wspólnoty.

Obecni:

 • Artur (prowadzący),
 • Agnieszka,
 • Monika,
 • Mirek,
 • Agnieszka W,
 • Sebastian,
 • Kasia,
 • Ela J,
 • Aniela,
 • Małgosia K,
 • Małgosia B,
 • Marek,
 • Renata,.
 • Ks. Marcin

7 marca 2023 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

W pierwszy czwartek miesiąca marca (07.03.2024) spotkaliśmy się w Kościele pod wezwaniem Opatrzności Bożej na adoracji.

Tekst adoracji.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Ks. Marcin
 • Wojtek P.
 • Agnieszka G.
 • Artur G.
 • Agnieszka W.
 • Mirek W.
 • Monika G.
 • Ola K.
 • Marek K.
 • Ela J.

15 lutego 2024 – spotkanie modlitewne

Spotkanie odbyło się za pośrednictwem komunikatora internetowego. Dzięki temu obecne były osoby z Bielska-Białej, Tychów, Krakowa, Inowrocławia…

Dzieliliśmy się czytaniami mszalnymi z środy popielcowej.

Na koniec spotkania był czas na rozmowy braterskie i ogłoszenia.

Obecni byli:

 • ks. Macin
 • Agnieszka i Artur,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Ela J,
 • Małgosia K,
 • Aniela,
 • Celina,
 • Sebastian,
 • Ola i Marek,
 • Robert,
 • Wojtek (prowadzący).