8 września 2022 – adoracja Najświętszego Sakramentu

W czasie adoracji, która odbyła się w kościele w Białej skupiliśmy się na uwielbieniu Boga w szczególności w jego imionach. Inspiracją była ewangelia z dnia: „Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: „Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel”, to znaczy: „Bóg z nami”.”

W czasie spotkania przywołano następujące teksty z Pisma Świętego:

„To niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych – że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni».” Dz 4-10-12

Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię,  aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku chwale Boga Ojca. (Flp 2, 9-11)

Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie.  Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia.  (Rz 10,9-10)

W spotkaniu udział wzięli:

 • ks. Marcin,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Agnieszka G,
 • Ola,
 • Gosia K,
 • Ela J,
 • Krzysiek,
 • gościnnie Celina,
 • Wojtek (prowadzący).

1 września 2022 – spotkanie modlitewne

W dniu 1.09.2022 r. spotkaliśmy się w salce błogosławionej Karoliny, na pierwszym w tym roku spotkaniu modlitewno-biblijnym. W części modlitewnej spotkania uwielbialiśmy Boga, dziękowaliśmy mu za doznane łaski, przepraszaliśmy za uczynione zło oraz prosiliśmy o potrzebne nam dary w modlitwie spontanicznej. W biblijnej części spotkania dzieliliśmy się Słowem Bożym z tego dnia (1 Kor 3,18-23; Łk 5,1-11). Spotkanie zakończyliśmy odmówioną w intencji naszej Wspólnoty i jej członków dziesiątką różańca – tajemnica 3 -„Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia” – część druga Światła oraz ośpiewaniem hymnu: „O Najwyższy”. 

Obecni byli:

•Agnieszka W.,

•Agnieszka G.,

•Lidka,

•Wojtek,

•Artur,

•Mirek – prowadzący.

23 czerwca 2022 – Msza Święta

Eucharystia na zakończenie roku formacyjnego, 23.06.2022 r. Odbyła się w kaplicy ss. Felicjanek.

Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Ewangelia Łk 1, 57-66.80 o narodzinach Jana Chrzciciela, nadania mu imienia przez jego ojca Zachariasza.

Eucharystia odbywała się w dniu Ojca, dlatego też ksiądz Marcin zachęcał zatrzymując się nad scena wybrania i nadania imienia Janowi Chrzcicielowi zobaczyć to wydarzenie w kontekście naszego daru życia, by ten dzień był formą niezwykłej wdzięczności  naszym rodzicom a przez nich w sposób wyjątkowy Panu Bogu, który jest jak Ojciec i jak Matka. Z jego Matczynego i Ojcowskiego Serca powstaje nowy życie, kobieta lub mężczyzna. Dzień wdzięczności naszym rodzicom i za naszych rodziców, za nasze i ich rzycie. Wspomniał jak ważne jest imię każdego z nas i by zobaczyć nasze istnienie jak przejaw Bożego miłosierdzia.

Czytania Artur i Robert, psalm Ela U.

Uczestnicy:

 • Ola i Marek,
 • Mirek i Agnieszka,
 • Kasia i Sebastian,
 • Ela i Robert,
 • Agnieszka i Artur,
 • Lidia i Krzysztof,
 • Ela i Wojtek,
 • Ela J,
 • Aniela,
 • Małgosia K,
 • Małgorzata B,
 • Krzysztof.

9 czerwca 2022 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

W trakcie adoracji rozważane były fragmenty z Pisma Św. budujące zaufanie do Boga. Wśród nich przywołany został fragment Ewangelii mówiący o uzdrowieniu kobiety cierpiącej na krwotok oraz wskrzeszeniu córki Jaira:

„Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go ściskali.

A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. Wiele przecierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło, lecz miała się jeszcze gorzej. Słyszała ona o Jezusie, więc przyszła od tyłu, między tłumem, i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: «Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa». Zaraz też ustał jej krwotok i poczuła w ciele, że jest uzdrowiona z dolegliwości.

A Jezus natychmiast uświadomił sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: «Kto się dotknął mojego płaszcza?» Odpowiedzieli Mu uczniowie: «Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto się Mnie dotknął?» On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta przyszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, upadła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł do niej: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź uzdrowiona ze swej dolegliwości».

Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: «Nie bój się, wierz tylko». I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego.

Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia, wszedł i rzekł do nich: «Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go.

Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań». Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.” (Mk 5, 21-43)

Była modlitwa spontaniczna, modlitwa Słowem Bożym, uwielbienie na podstawie cytatów z Psalmów, był także czas na modlitwę w ciszy .

Modlitwa do Ducha Św. na początku i modlitwa Psalmami  była wprowadzeniem do rozważania  Ewangelii w duchu ufności do Słów Jezusa.

Treść rozważania dostępna na dysku internetowym wspólnoty.

W spotkaniu udział wzięli:

 • ks. Marcin,
 • Krzysiek,
 • Agnieszka G,
 • Artur,
 • Aneta,
 • Basia,
 • Ela J,
 • Marek,
 • Agnieszka W,
 • Mirek,
 • Aneta,
 • Rafał,
 • Wojtek,
 • Gosia K. (prowadząca)

2 czerwca 2022 – spotkanie modlitewne

Temat roku formacyjnego: „Wspólnota Apostolska”, temat cyklu 9: „Moje powołanie”

Uczestnicy spotkania rozważali jakże trudny fragment z Pisma św.: Ez 37, 1-14. 

Prowadzący spotkanie (Robert U.) w wprowadzeniu zauważył po lekturze całego materiału na to spotkanie, że jest tam mowa o odkrywaniu powołania i realizowaniu w pokorze i cierpliwości, tego uczy ów fragment gdzie prorokujący dzięki swojej wytrwałości zachęcaniu Pana osiąga swój cel. To była taka wersja optymistyczna, z nadzieją w tle. Mimo, że tekst jest dość „apokaliptyczny”. Jak się okazało interpretacja ta miała swoich zwolenników, choć chyba w większości była ta dotycząca wiejącego Ducha św. i wszystko po kolei odnawiającego poczynając od kości, gdzie łączy je ścięgnami, skórą aż powstał odnowiony człowiek. Wpisywała się ta wersja idealnie w czas jakim jesteśmy, czyli oczekiwanie na uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Jeżeli chodzi o owo powołanie takim oto cytatem chciał podkreślić co jest ważne w powołaniu: 

Bóg wymaga raczej spełnienia na drobniejszego obowiązku, jaki nam powierzono, niż najżarliwszego pragnienia czynienia rzeczy do których nas nie powołano.                                                      

 Św. Franciszek Salezy

Spotkanie przebiegało w dość sprawnie i w radosnej atmosferze. Zakończyliśmy życzeniem by Duch św. wiał bardzo mocno nie tylko w naszej w wspólnocie ale i w całym Kościele i błogosławieństwem naszego opiekuna. 

Uczestnicy:

 • Agnieszka i Mirek W.
 • Małgorzata K.
 • Agnieszka i Artur G.
 • Elżbieta J.
 • Renata K.
 • Krzysztof Cz.
 • Robert U.
 • ks. Marcin S.
 • Aleksandra i Marek K.

26 maja 2022 – Msza Święta

W dniu 26.05.2022 mieliśmy Mszę Świętą wspólnotową, która została odprawiona w kościele Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej przez księdza Marcina. Czytanie przeczytała Gosia B., psalm zaśpiewała pięknie Aniela, a modlitwę wiernych przeczytała Ela J. Do Mszy tradycyjnie służył Mirek.

W Eucharystii wzięła udział prawie cała wspólnota, gościliśmy także dawno niewidzianą byłą członkinię wspólnoty, Elę P.

Ewangelia z tego dnia: J 16, 16-20

12 maja 2022 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

W trakcie adoracji Najświętszego Sakramentu u Kościele Opatrzności Bożej czytaliśmy Ewangelię z dnia – J 13,16-20. Następnie była medytacja w oparciu o  Katolicki Komentarz do Pisma Świętego.

5 maja 2022 -spotkanie modlitewne

Spotkanie modlitewne na dzień 5.05.2022 r. przygotowałam w oparciu o fragmenty Konstytucji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (r.IX „Nasze życie apostolskie”) oraz Łk 10, 1-9.

Po zaproponowanej modlitwie, do której dołączyli się uczestnicy nastąpiło dzielenie doświadczeniami związanymi z ewangelicznym posłaniem uczniów przez Jezusa, a także z realizacją celów WF Tau. Spotkanie zakończyłam modlitwą Jabesa, bardzo skuteczną modlitwą na trudny czas.

MODLITWA JABESA: (1 Kr 4, 9-10).

„Obyś prawdziwie mi błogosławił i poszerzył moje granice, aby Twoja ręka była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby ból mnie nie dotknął. I Bóg spełnił wszystko, o co prosił Jabes”.

28 kwietnia 2022 – Msza Święta

28 kwietnia 2022 r. o godz. 19-tej w kaplicy klasztornej Sióstr Felicjanek w Bielsku-Białej mieliśmy wspólnotową Eucharystię, której przewodniczył  ks. Marcina a uczestniczyli w niej: Ola i Marek, Patryk, Agnieszka i Mirek, Artur, Krzysiek, Kasia i Sebastian, Gosia, Robert, Ela oraz Lidka.

Czytanie przeczytał Sebastian, psalm zaśpiewała Lidka, a Kasia przygotowała i przeczyła modlitwę wiernych. Oprawę muzyczną przygotowała Ola. Słowem przewodnim tej Eucharystii był fragment z Ewangelii Św. Jana 3, 31-36.

 31 Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. 32 Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. 33 Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. 34 Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. 35 Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. 36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży».

7 kwietnia 2022 – rozważanie Słowa Bożego

Na początku spotkania zwróciliśmy się do Ducha Świętego aby to On przewodniczył i poprowadził nas w trakcie spotkania.

Rozważaliśmy fragment Pisma Świętego przeznaczony na ten miesiąc formacji tj.: J 3,1-21.

Dla niektórych z nas wspomniany w powyższym tekście Nikodem okazał się być ważną postacią w życiu a w rozważanym tekście znaleźliśmy analogie do naszego życia.

Spotkanie odbyło się na platformie ZOOM, poprowadzili je Sebastian i Kasia a uczestniczyli w nim: Artur, Agnieszka i Mirek, Wojtek, Ela, Gosia B., Robert, Aniela, Gosia K. oraz ks. Marcin.