7 września 2023 – adoracja Najświętszego Sakramentu

Nowy rok formacyjny rozpoczęliśmy przed Najświętszym Sakramentem, adorując naszego Pana obecnego w małym opłatku chleba.

Modlitwą uwielbienia oddaliśmy Panu cześć, w ciszy spotkaliśmy się z Nim sam na sam, a nasze prośby przekazaliśmy Mu w nieśmiałych wezwaniach. Oddaliśmy także Jezusowi w Duchu św. rozpoczynające się warsztaty  „Na Tchnienia Franciszkańskie”, oraz zbliżającą się Kapitułę Namiotów.

w kościele Opatrzności Bożej w Białej obecni byli:

 • X Marcin,
 • Agnieszka i Mirek W. – prowadzący,
 • Ola  K.,
 • Ela J.,
 • Wojtek.

22 czerwca 2023 – Msza Święta

Wspólnota spotkała się na Mszy Św. na zakończenie roku formacyjnego. Czytania i formularz mszalny z dnia. Monika, Aniela i Ola prowadziły śpiew tworząc scholę.
Artur zaśpiewał psalm, a Wojtek przeczytał czytanie.

Po Mszy św. wspólnota podziękowała księdzu za rok wspólnej pracy, jego wielkie zaangażowanie i towarzyszenie nam przez cały miniony rok formacyjne. Cieszymy się, że decyzją biskupa ksiądz pozostanie w naszej parafii, więc będziemy mogli współpracować dalej.

Na spotkaniu obecni byli:

 • ks. Marcin,
 • Aniela,
 • Monika,
 • Ola i Marek,
 • Ela J,
 • Gosia K,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Wojtek,
 • Agnieszka i Artur,
 • Krzysiek,
 • Robert,
 • Kasia.

Modlili się z nami również: Lidka, Krzysiek i Ela P.

15 czerwca 2023 – spotkanie biblijne

Ostatnie już w tym roku formacyjnym spotkanie biblijne było bardzo bogate w Słowo Boże przeznaczone do rozważenia. Uczestnicy dzielili się swoimi refleksami nad Słowem oraz tym w jaki sposób realizują go w swoim życiu.

Do prowadzącej zaś w szczególny sposób trafił fragment z 2 Kor 4,1-5: „1 Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez miłosierdzie, nie upadamy na duchu. 2 Unikamy postępowania ukrywającego sprawy hańbiące, nie uciekamy się do żadnych podstępów ani nie fałszujemy słowa Bożego, lecz okazywaniem prawdy przedstawiamy siebie samych w obliczu Boga osądowi sumienia każdego człowieka. 3 A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, 4 dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga*. 5 Nie głosimy bowiem siebie samych, lecz Chrystusa Jezusa jako Pana, a nas – jako sługi wasze przez Jezusa.”

Rozważania zakończyliśmy modlitwą za chorych z naszej wspólnoty.

W spotkaniu uczestniczyli: Artur, Agnieszka i Mirek, Ela J., Aniela, Ola, Małgosia, Gosia, Robert i Celina a poprowadziła Kasia.

1 czerwca 2023 – adoracja Najświętszego Sakramentu

1.czerwca 2023 r. Wspólnota Franciszkańska Tau zebrała się w Kościele Opatrzności Bożej na adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Rozpoczęliśmy wezwaniem : „Przybądź, Duchu św.” Po odśpiewaniu pieśni uwielbialiśmy Boga Stwórcę modlitwą na bazie Psalmu 8 oraz Psalmu 139, 1-6, 14. Po psalmach wszyscy obecni mogli włączyć się w modlitwę  chwalebną i dziękczynną. Następnie było wprowadzenie do medytacji, czyli modlitwy głębi, którą powierzyliśmy Bogu.

 W dwudziestominutowej ciszy poszliśmy do Ducha św. 

aby  prosić o dary, 

aby prosić, by przyszedł – do mnie, do innych osób, do ojczyzny, do wrogów i do przyjaciół, a także do trudności, do trudnych sytuacji,

aby je przeniknął;

aby przyszedł do trudnych relacji i je uzdrowił, 

aby pochylił się nad sprawami niemożliwymi i je rozwiązał. 

Medytację zakończyliśmy wspólnym „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi świętemu”, po czym otrzymaliśmy kapłańskie błogosławieństwo. Dzielenie się doświadczeniami i wrażeniami z medytacji nastąpiło w zakrystii, co podkreśliło niecodzienność formy modlitwy.

Obecni:

 • ks. Marcin,
 • Gosia K,
 • Aniela,
 • Monika,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Agnieszka i Artur,
 • Ela J,
 • Wojtek.

1 czerwca 2023 – spotkanie modlitewne w Tychach

W dniu 1 czerwca  2023, w pierwszy czwartek miesiąca, odbyło się kolejne spotkanie modlitewne w Tychach, w parafii Miłosierdzia Bożego. Rozpoczęliśmy modlitwą do Ducha Świętego, po czym w ciszy i w modlitwie spontanicznej adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Modlitwę zakończyliśmy Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Uczestnicy: Robert, Kasia, Gosia B. (prowadząca)

25 maja 2023 – spotkanie braterskie

Po krótkiej modlitwie do Ducha Św. (wszak w najbliższą niedzielę jest uroczystość Zesłania Ducha Świętego) rozmawialiśmy początkowo o tym jak niedawne dni skupienia wpłynęły na nasze życie a następnie o naszych doświadczeniach Bożego prowadzenia.

W spotkaniu udział wzięli:

 • Aniela,
 • Gosia K,
 • Agnieszka G,
 • Artur G,
 • Ela J,
 • Wojtek (prowadzący).

18 maja 2023 – Msza Święta

Eucharystia odbyła się  w kościele parafii pw. Opatrzności Bożej w B. B. Sprawował ją ks. Marcin S, służba liturgiczna Wojciech P., czytanie Robert U., a psalm śpiewał Artur G.

W czasie Mszy były dwa komentarze a słuchaliśmy: Czytanie (Dz 18, 1-8),
Psalm (Ps 98 (97), 1bcde. 2-3b. 3c-4 (R.: por. 2a)), Ewangelia (J 16, 16-20)

Uczestnicy:

 • Ks. Marcin S.
 • Agnieszka i  Artur G.
 • Robert U.
 • Małgorzata K.
 • Elżbieta i Wojciech P.
 • Monika G.
 • Renata K. (telefon)

11 maja 2023 – spotkanie modlitewne

Po krótkiej modlitwie wprowadzającej w spotkanie, które przeprowadziliśmy online za pośrednictwem komunikatora ZOOM, dzieliliśmy się słowem, przeznaczonym na ósmy miesiąc cyklu formacyjnego – którego temat brzmi „Pokora i ubóstwo”. Rozważaliśmy teksty pochodzące: z Życiorysu Większego Św. Franciszka  autorstwa św. Bonawentury (1B 7, 2) oraz z ewangelii św. Łukasza (Łk. 9, 57-62). Spotkanie zakończyliśmy modlitwą za członków Wspólnoty i ich rodziny, w szczególności za tych chorych i cierpiących.

 Obecni byli:•Agnieszka i Artur G.,

 • Agnieszka i Mirek W.,
 • Kasia i Sebastian N.,
 • Ksiądz Marcin,
 • Robert U.,
 • Aniela M.,
 • Ela J.,
 • Ola K.,
 • Krzysiek Cz.,
 • Wojtek P.,
 • Gosia K., oraz
 • Celina B.

13 kwietnia 2023 – spotkanie modlitewne

W dniu 13 kwietnia 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie wspólnoty, które miało charakter dzielenia się Słowem Bożym. Spotkanie odbyło się online na platformie zoom.

W trakcie spotkania rozmawialiśmy o nabożeństwie światła. Dzieliliśmy się naszą wiedzą na temat tego nabożeństwa oraz odczuciami co do jego treści i wymowy.

Obecni:

 • Agnieszka
 • Artur
 • Wojtek
 • Ola
 • Marek
 • Mirek
 • Agnieszka W.
 • Ela J
 • Kasia
 • Robert
 • Małgosia K
 • Aniela
 • Ks. Marcin