19 czerwca 2021 – kapituła nadzwyczajna – Wieliczka