26 września 2021 – kapituła sprawozdawczo-wyborcza