18-19 lutego 2023 – wizytacja Referatu i Rady WF Tau