7 marca 2023 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

W pierwszy czwartek miesiąca marca (07.03.2024) spotkaliśmy się w Kościele pod wezwaniem Opatrzności Bożej na adoracji.

Tekst adoracji.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • Ks. Marcin
 • Wojtek P.
 • Agnieszka G.
 • Artur G.
 • Agnieszka W.
 • Mirek W.
 • Monika G.
 • Ola K.
 • Marek K.
 • Ela J.

22 lutego 2024 – Msza Święta

Dnia 22.02.2024 , tuż przed ogólnopolskimi rekolekcjami Wielkopostnymi naszej Wspólnoty Franciszkańskiej Tau, mieliśmy okazję brać udział w co miesięcznej Mszy Św. naszej wspólnoty lokalnej Bielsko-Biała -Tychy.

Odprawił ją ks. Marcin w kosciele pw. Opatrzności Bożej w Białej.

Eucharystia to najważniejszy element życia wiernych Kościoła, tym samym stanowi centralny punkt formacji naszej Wspólnoty. Zawsze staramy się w niej uczestnoczyć w możliwie najbardziej godny sposób dbając również o odpowiednią oprawę.

Z tej jakże niewyobrażalnej Ofiary Pana i jego Daru z siebie dla nas, czerpiemy za każdym razem ogrom Łask wspierających nas w codziennym życiu osobistym jak i dla budowania Wspólnoty.

15 lutego 2024 – spotkanie modlitewne

Spotkanie odbyło się za pośrednictwem komunikatora internetowego. Dzięki temu obecne były osoby z Bielska-Białej, Tychów, Krakowa, Inowrocławia…

Dzieliliśmy się czytaniami mszalnymi z środy popielcowej.

Na koniec spotkania był czas na rozmowy braterskie i ogłoszenia.

Obecni byli:

 • ks. Macin
 • Agnieszka i Artur,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Ela J,
 • Małgosia K,
 • Aniela,
 • Celina,
 • Sebastian,
 • Ola i Marek,
 • Robert,
 • Wojtek (prowadzący).

25 stycznia 2024 – Msza Święta

Kolejną naszą eucharystię wspólnotową przeżywaliśmy w Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, w kościele parafialnym Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej. Po kilku tygodniach kolędowania mieliśmy okazję spotkać się z naszym asystentem ks. Marcinem.

Obecni:

 • ks. Marcin,
 • Artur,
 • Agnieszka,
 • Ola,
 • Monika,
 • Aniela,
 • Wojtek.

4 stycznia 2024 – spotkanie modlitewne w Tychach

4 stycznia tyska część wspólnoty spotkała się na Adoracji w kaplicy przy parafii p.w. Miłosierdzia Bożego.
Tym razem w sposób szczególny w czasie modlitwy skupiliśmy się na niedawno przeżywanym Bożym Narodzeniu i adorowaliśmy Pana Jezusa w jego Dziecięcym wcieleniu.
Rozważania i modlitwa spontaniczna przeplatane były kolędami a na zakończenie odmówiliśmy litanię do Dzieciątka Jezus.
W spotkaniu uczestniczyli: Gosia, Robert i Sebastian a poprowadziła Kasia.

4 stycznia 2024 – adoracja Najświętszego Sakramentu

„Cicha Noc Święta Noc, pokój niesie ludziom wszem.”. Przed ukrytym w Najświętszym sakramencie, a także w żłóbku złożonym Jezusem, zgromadziliśmy się w kaplicy sióstr Felicjanek, aby wspólnie rozważać tajemnicę Jego przyjścia na świat w ludzkiej postaci. Uwielbialiśmy go słowem, modlitwą i śpiewem ukochanych przez nas kolęd, a także przepraszaliśmy za uczynione Jemu i ludziom krzywdy oraz prosiliśmy o spełnienie naszych próśb. 

Obecni byli:

•Siostra Maria Stella,

•Agnieszka i Mirek W. – prowadzący,

•Agnieszka i Artur G,

•Aniela M,

•Małgosia K,

•Wojtek P.

21 grudnia 2023 – spotkanie modlitewne

Tym razem w trybie zdalnym odmówiliśmy „OFICJUM ŚW. FRANCISZKA O BOŻYM NARODZENIU”. Następnie podzieliliśmy się usłyszanym Słowem.

Po spotkaniu złożyliśmy sobie świąteczne życzenia. Znalazł się też czas na luźnie rozmowy.

Obecni:

 • Aniela,
 • Ela J,
 • Marek,
 • Agnieszka i Artur,
 • Kasia i Sebastian,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Gosia K,
 • Renata,
 • Robert,
 • Wojtek.

14 grudnia 2023- Msza Święta

14.12 w naszej wspólnocie przeżywaliśmy kolejną naszą Eucharystię, którą ofiarowaliśmy w intencji niedawno zmarłego taty Roberta. Wspólna modlitwa, czas, w którym mogliśmy być razem jeszcze bardziej pokazał mi jak wielkim darem jest dla mnie wspólnota, w której wzrastam, której mogę dać cząstkę samej siebie mojej siostrze i mojemu bratu. 

Posługi czytania podjął się Wojtek, psalm zaśpiewał Artur, modlitwę wiernych przeczytała Katarzyna, a modlitwę przed Komunią i modlitwę uwielbienia odczytał Robert. Dary poniosła Monika wraz z Gosią.

O oprawę muzyczną i śpiew podczas Eucharystii zadbała Agnieszka. 

Na Eucharystii obecni byli:

 • Ksiądz Marcin,
 • Wojtek,
 • Artur i Agnieszka,
 • Ela J,
 • Mirek,
 • Gosia K,
 • Gosia B,
 • Monika,
 • Kasia,
 • Robert i Ela oraz Olek i mama Roberta.

7 grudnia 2023 – adoracja Najświętszego Sakramentu

Dn. 7.12.2023 r. udaliśmy się do Domu Zakonnego Sióstr Felicjanek przy ul. Łokietka 3 w Bielsku-Białej, aby wielbić Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 

O, zbawcza Hostio…

Modlitwa Małej Arabki do Ducha Św.:

Duchu Święty natchnij mnie!
Miłości Boga pochłoń mnie! 
Po prawdziwej drodze prowadź mnie!
Maryjo, Matko moja spójrz na mnie, 
z Jezusem błogosław mnie!
Od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji, 
od wszelkiego niebezpieczeństwa zachowaj mnie!

– Pieśń: „Nie nam, Panie, nie nam, 
lecz Twemu Imieniu daj chwałę i cześć.”

Modlitwa:

Najwyższy Boże! Ty jesteś święty! Rozpalaj nasze serca wiarą, nadzieją i miłóścią.
Boże nasz! Ty jesteś dobrem, największym dobrem;
jesteś pięknem, jesteś pokojem, Ty jesteś wieczną chwałą!…

Modlitwa spontaniczna Wspólnoty.

– Pieśń „Jezus”

Medytacja z Dzieciątkiem Jezus.(20 min.)

Św. Franciszek czcił Dzieciątko Boże, rozkoszował się brzmieniem Jego imienia, wywyższał Je i traktował z największą czułością jako niemowlę, które potrzebuje drugiego człowieka.

Zamykamy oczy.

Znajdujemy się w świętej obecności Dzieciątka Jezus. Można sobie wyobrazić, jakie jest. można Je wziąć na ręce, ukołysać, przytulić, ucałować, utulić do snu lub pobawić się z Nim. Można  mówić do Niego, zawierzyć Mu nas i nasze sprawy. 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Św. (3x)

– Pieśń : Mój Pan mocą moją jest

Pieśnią i zbawieniem – On Bogiem mym.

Mój Pan Królem był i jest 

Na zawsze i na wieki. Amen

Obecni:

 • ks. Marcin,
 • Gosia K,
 • Aniela,
 • Agnieszka W,
 • Agnieszka G,
 • Artur,
 • Ela,
 • Wojtek.

7 grudnia 2023 – spotkanie modlitewne w Tychach par. Miłosierdzia Bożego

 Uczestnicy: Kasia N., Gosia B., Robert U. – prowadzący.

Spotkanie rozpoczęliśmy tradycyjnie modlitwą Świętego Franciszka. Potem był przeczytany fragment z przygotowanego materiału na spotkanie i modlitewne. Modliliśmy się tradycyjnie, dziękowaliśmy Bogu i uwielbialiśmy go oraz śpiewaliśmy kanony z Taize. Był też czas na indywidualną modlitwę spotkanie z Panem. Na koniec była dziesiątka różańca.