13 września 2020 – lokalna kapituła sprawozdawcza

W tym roku kapituła nie cieszyła się dużą frekwencją. Niestety. Może jednak dzięki temu obrady przebiegły bardzo sprawnie.

Po powitaniach i podziękowaniach sprawozdanie z minionego roku złożyli lider Mirek i skarbnik Ela J. Obecni na kapitule sprawozdania przyjęli.
W dalszej części omówiono plany na rozpoczynający się rok formacyjny.

Postanowiono nie zmieniać terminów spotkań. Spotkanie w pierwszy czwartek miesiąca przyjmie formę dzielenie po skrutacji, którą uczestnicy przeprowadzą wcześniej indywidualnie w domach.
Wyrażono chęć organizacji w tym roku lokalnych dni skupienia. Wstępnie jako termin przyjęto weekend z niedzielą Miłosierdzia Bożego, tj: 9-11 kwietnia 2021. Miejsca ani tematyki nie ustalano.

Pozostałe informacje będą zawarte w protokole z kapituły, który znajdzie się w wiadomościach dla członków oraz na naszym dysku Dropbox.

W kapitule uczestniczyli:

  • ks. Marcin,
  • Mirek,
  • Ela J,
  • Agnieszka W,
  • Agnieszka G,
  • Artur,
  • Ola,
  • Marek,
  • Wojtek.