22 września 2019 – kapituła sprawozdawczo-wyborcza

Jak co dwa lata wspólnota zgromadziła się na kapitule sprawozdawczo-wyborczej.
Na kapitułę przybyli:

 • Wojtek,
 • Ola,
 • Marek,
 • Mirek,
 • Agnieszka W,
 • Kasia,
 • Sebastian,
 • Gosia,
 • Robert,
 • Agnieszka G,
 • Artur,
 • Ela J.

Spotkanie rozpoczęliśmy od modlitwy do Ducha Świętego. Po jej zakończeniu przeszliśmy do sali obrad.

Obrady prowadził dotychczasowy lider – Wojtek.

Rozpoczęte zostały sprawozdaniem lidera z zakończonego roku formacyjnego. Wymieniono udział członków wspólnoty w życiu wspólnoty prowincjalnej, parafii i lokalnej. Podsumowano realizację uchwał poprzedniej kapituły.

Kapituła przyjęła sprawozdanie lidera.

Kolejnym punktem programu było sprawozdanie skarbnika – Eli J.

Kapituła przyjęła i to sprawozdanie.

Artur przekazał wspólnocie ustalenia kapituły prowincjalnej.

Po sprawozdaniach nadszedł czas na wybranie nowej rady wspólnoty. Po kilku turach głosowań wybrano nowego lidera, którym został Mirek oraz zastępcę lidera – Agnieszkę G. Oboje przyjęli zaszczytne funkcje.
Nowa rada poprosiła Elę J, aby nadal pełniła funkcję skarbnika wspólnoty lokalnej. Ela wyraziła na to zgodę.

W dalszej kolejności wspólnota przystąpiła do opracowania kalendarza prac na rozpoczynający się rok formacyjny 2019-2020.
Ustalono, że spotkania modlitewne pozostaną w czwartki lecz zmieni się ich kolejność.
Zgodnie z sugestią kapituły prowincjalnej przeniesiono spotkania formacyjne na drugą niedzielę miesiąca.

W dalszym ciągu przedyskutowano kilka wolnych wniosków.

Szczegóły będą dostępne dla członków w protokole z kapituły.