17-19 września 2021- kapituła prowincjalna

W dniach 17-19 września 2021 roku w Olsztynie k. Częstochowy odbyła się Kapituła Namiotów naszej Wspólnoty Franciszkańskiej Tau. W kapitule uczestniczyło 21 przedstawicieli wspólnot lokalnych z całej Polski.

Uczestnicy w trakcie obrad pochylili się nad aktualnymi sprawami Wspólnoty i podjęli decyzje odnośnie do jej dalszego funkcjonowania. Ważnym momentem Kapituły były wybory nowej Rady WF Tau. W jej skład weszli: Łukasz Kosacki (Kielce) – lider, Adam Tchorek (Piła) – członek Rady WF Tau i Gertruda Kutryn (Stalowa Wola) – członek rady WF Tau

Przyrzeczenia nowej Rady przyjął br. Tomasz Żak, Asystent Prowincjalny Wspólnoty, który sprawował opiekę duchową podczas Kapituły oraz towarzyszył jej obradom.

Kapituła WF Tau odbywa się co dwa lata, jest okazją do spotkania dla liderów lokalnych, asystentów, animatorów, wybranych delegatów i obserwatorów. Jest to czas wyrażania opinii, decyzji, a przede wszystkim uczenia się wzajemnego słuchania w duchu jedności i braterstwa.