13-15 września 2019 – Kapituła Namiotów w Wierzchach

W dniach 13-15.2019 r. w Domu Formacyjnym Stowarzyszenia Sercówka odbyła się Kapituła Namiotów Sprawozdawczo-Wyborcza Wspólnoty WF Tau. W kapitule uczestniczyło 21 osób z referatu WF Tau i wspólnot lokalnych.
Z naszej Bielsko-Bialsko-Tyskiej wspólnoty w Kapitule uczestniczyli: Sebastian, Kasia, Ola, Artur, Ela J i Robert z Elą.

W dniu przyjazdu na Kapitułę uczestnicy modlili się wspólnie podczas nieszporów i Mszy św. Główne obrady kapituły zaplanowano na sobotę 14 września.

Podczas obrad, w pierwszej kolejności Referat i Rada WF Tau zaprezentowały sprawozdania z działalności i funkcjonowania wspólnoty w okresie minionych dwóch lat. Do części sprawozdawczej dołączyły się również osoby funkcyjne oraz skarbnik wspólnoty.

W dalszej części Kapituły omówiono aktualne tematy z życia wspólnoty, m.in. omówiono wnioski z odbytych wizytacji oraz formacji wspólnoty w roku 2018/2019. Podsumowano letnie rekolekcje formacyjne oraz inne spotkania wspólnoty. Omówiono również harmonogram prac związanych ze zmianami w statucie.

Głównym punktem sobotnich obrad były wybory nowej Rady WF Tau. Głosowanie zostało poprzedzone nabożeństwem do Ducha Świętego. W wyniku przeprowadzonych wyborów, na nowego lidera wybrano Adama Tchorka ze wspólnoty w Pile, a nowymi członkami Rady WF Tau zostali: Bartłomiej Krawczyk z Wrocławia i Aleksandra Kapka ze wspólnoty Bielsko-Tychy.

W dalszej części obrad, Kapituła dyskutowała nad bieżącymi sprawami w ramach Forum Wspólnoty. Najważniejsze ustalenia obrad to:
• ustalenie, że wraz z miesięcznymi materiałami formacyjnymi do wspólnot będzie przesyłany dodatkowy komentarz wprowadzający do miesięcznego tematu formacji oraz komentarz do cytatów biblijnych.
• ustalenie, że odnowienie wyrażenia pragnienia będzie odbywało się co dwa lata, w roku, w którym odbywa się Kapituła Namiotów
• ustalenie, że oprócz Kapituły wyborczej, w ciągu roku odbywać się będzie tylko jedna dodatkowa kapituła.
Kapituła zdecydowała również, że rozpoczną się prace nad zmianą trybu formacji i rozszerzeniem cyklu formacyjnego do np. 10 lat.
Kapituła zakończyła się wspólnotową Eucharystią w niedzielę 15 września.