1-8 sierpnia 2021 – Rekolekcje Alwernia w Kielcach

Po dwuletniej przerwie udało się w tym roku zorganizować rekolekcje wakacyjne. W zeszłym roku nie było to możliwe że względu na poznanie Covid-19.

Tegoroczne rekolekcje koncentrowały się na temacie Eucharystii. Przez uczestnictwo w konferencjach, Mszach Świętych, nabożeństwach i innych rekolekcyjnych aktywnościach zbliżaliśmy się do tajemnicy Chrystusa obecnego w Eucharystii.

Wielka radością było wspólne spędzanie czasu w braterskiej wspólnocie wygłodniałej wspólnego przeżywania spotkania z Panem.

Spotkanie było też okazją do przeżywania 10-cio lecia naszej wspólnoty, która formalnie powstała w 2011 roku na rekolekcjach przeżywanych na Górze św. Anny.

Rekolekcje miały miejsce w klasztorze księży pallotynów na Karczówce w Kielcach. Prowadził je br. Paweł Frąckowiak OFM Cap.

Dziękujemy dobremu Bogu za dar Jego obecności w Eucharystii, wspólnotę braterską i możliwość wspólnego spędzenia czasu.

Z naszej wspólnoty udział wzięli:

 • Agnieszka i Mirek,
 • Ola i Marek,
 • Ela i Robert,
 • Kasia i Sebastian,
 • Wojtek.

18-23 lipca 2021 – Rekolekcje Wspólnoty Franciszkańskiej TAU w Krzeszowicach

W dniach 18-23.07.2021 nasza wspólnota przeżywała w Krzeszowicach rekolekcje w Duchowości TAU „W głąb przez znak TAU”. W rekolekcjach uczestniczyło 13 osób z różnych wspólnot Prowincji Krakowskiej: bielsko-tyskiej, krakowskiej, poznańskiej, kieleckiej oraz ze Stalowej Woli. Z naszej Wspólnoty w rekolekcjach uczestniczyli: Ela J., Agnieszka W., Aneta G., Małgorzata K., Aniela M. Rekolekcjom przewodniczyli oraz prowadzili formację poprzez głoszenie konferencji oraz kazań: Asystent Prowincjalny Wspólnoty Franciszkańskiej TAU Br. Tomasz Żak OFMCap, przy współpracy z Br. Tomaszem Protasiewiczem OFMCap. Dodatkowo posługiwał br. Janusz Kociołek OFMCap. Wszyscy bracia poprzez swoją posługę i świadectwo, wprowadzali nas w istotę duchowości franciszkańskiej TAU. W trakcie rekolekcji wszyscy uczestnicy głęboko przeżywali kolejne aspekty poznawanej przez nich Duchowości. Budowali swoją osobistą relację z Panem Bogiem poprzez regularną modlitwę Pismem Świętym, mając za wzór św. Franciszka z Asyżu oraz dzieląc się wspólnie tym, jak Pan Bóg działa w ich życiu poprzez Swoje Słowo oraz Swoją obecność w Bożych znakach oraz drugim człowieku. Wspólnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, Liturgii Godzin, nabożeństwach oraz adoracji Krzyża i Ciała Chrystusa umacniając naszą wiarę. Duch Boży działał w nas i i otaczał nas Swoją Łaską potrzebną do wspólnego uwielbiania naszego Pana. Za Jego niezmierzone dary i nieustającą miłość. Oprócz formacji duchowej, mogliśmy rozwijać także nasze relacje braterskie poprzez budujące rozmowy, śpiew i zabawę w atmosferze życzliwości i wzajemnej sympatii. Poznawaliśmy historię naszej wspólnoty, wspominając razem spędzone chwile oraz poprzez materiały i prezentacje multimedialne przygotowane przez Braci. A było co wspominać, ponieważ w tym roku obchodzimy Jubileusz dziesięciolecia Powstania Wspólnoty Franciszkańskiej TAU. Na zakończenie rekolekcji, każdy miał możliwość odnowienia lub wyrażenia pragnienia zachowywania Ewangelii Jezusa Chrystusa, postępując za przykładem św. Franciszka z Asyżu i równocześnie tworzenia z oddaniem Wspólnoty Franciszkańskiej TAU, która jest miejscem ciągłego nawracania się oraz dojrzewania do świętości. Obecne pary małżeńskie uroczyście odnowiły swoje przyrzeczenia małżeńskie, a Bracia swoje przyrzeczenia zakonne. Po czym, cała wspólnota świętowała i uwielbiała Pana za otrzymane łaski, uczestnicząc we wspólnej zabawie i rekreacji.

26 – 28 marca 2021 – internetowe Wielkopostne Dni Skupienia

W tym roku również warunki epidemiczne i związane z nimi ograniczenia nie pozwoliły na zorganizowanie Wielkopostnych Dni Skupienia w formie spotkania w jednym miejscu. Miały się one odbyć w Tenczynie.

Referat wraz z Radą WF Tau przenieśli spotkanie do internetu.

Uczestnicy indywidualnie rozważali przesłane konferencje i skrutacje, łączyli się przez komunikatory internetowe w grupy dzielenia, uczestniczyli w transmitowanej przez internet adoracji Najświętszego Sakramentu.

Dni Skupienia pogłębiały spojrzenie na list do wiernych św. Franciszka (w edycji pierwszej).

5-6 grudnia 2020 – adwentowe dni skupienia

W tym roku, z powodu pandemii, adwentowe dni skupienia nie miały formy stacjonarnej lecz odbywały się w domach uczestników. Część treści przeżywana była na podstawie nagranych wcześniej materiałów, które uczestnicy odtwarzali w dogodnym dla siebie czasie, spotkania w grupach i dzielenie odbyły się za pośrednictwem wideo komunikatorów a adoracja Najświętszego Sakramentu i Msza Święta transmitowane były z kościoła oo. kapucynów w Krakowie na żywo.

Dni skupienia przebiegały pod hasłem: „Ciesz się i raduj, Córo Syjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie” Za 2,14

W rekolekcjach wzięła udział liczna reprezentacja naszej wspólnoty lokalnej:

 • Agnieszka i Mirek,
 • Agnieszka i Artur,
 • Ola i Marek,
 • Kasia i Sebastian,
 • Ela i Robert,
 • Ela J,
 • Aniela,
 • Partyk,
 • Gosia,
 • Dominika,
 • Wojtek.

15-22 sierpnia 2020 – rekolekcje na żaglówkach na Mazurach

W związku z panującą epidemią COVID nie odbyły się w tym roku rekolekcje wakacyjne w tradycyjnej formie. Kilka osób z naszej wspólnoty postanowiło połączyć wypoczynek na żaglówkach na Mazurach z rekolekcjami. Zebrały się trzy załogi:

Załoga 1:

 1. Krzysztof (kapitan),
 2. ks. Marcin,
 3. Lidka,
 4. Ela.

Załoga 2:

 1. Wojtek (kapitan)
 2. Krystian,
 3. Agnieszka,
 4. Artur,
 5. Paweł,
 6. Michał,
 7. Aniela,
 8. Staszek.

Załoga 3:

 1. Marek (kapitan),
 2. Ola,
 3. Wojtek,
 4. Agnieszka,
 5. Maciek,
 6. Romek,
 7. Tomek,
 8. Marcin.

Załogi 2 i 3 wynajęły łódki w przystanie Pod Dębem w Rucianem-Nida i tam też rozpoczął się i zakończył rejs – rekolekcje. Załoga 1 pływając własną żaglówką wyruszyła i skończyła rejs w Jaśkowie.

Codziennymi elementami rekolekcyjnymi były Msza Święta z kazaniem, dzielenie oraz indywidualne rozważanie treści przesyłanych co rano przez księdza. Rekolekcje krążyły wokół tematu: Wypłyń na głębię (relacji) z Bogiem. Korzystały z duchowości ignacjańskiej i franciszkańskiej. Treści do indywidualnej refleksji przesyłane przez księdza można znaleźć na wspólnotowym Dropboxie w dziale Dokumenty \ Formacja – rekolekcje.

Pokonaliśmy następujące odcinki:

Dzień 1: Ruciane Nida – jez. Bełdany (za śluzą Guzianka),

Dzień 2: jez. Bełdany (koło półwyspu Wierzba),

Dzień 3: Wierzba – jez. Śniardwy – Okartowo

Dzień 4: Okartowo – Mikołajki – jez. Tałty koło linii wys. napięcia

Dzień 5: jez. Tałty linia wys. napięcia – zatoka Skorupki,

Dzień 6: Skorupki, jez. Bełdany blisko śluzy Guzianka,

Dzień 7: Bełdany – Ruciane Nida (port Pod Dębem).

Dzięki słabym wiatrom nie pokonaliśmy wielkich odległości. Zapewniały one jednak bezpieczeństwo. Dodatkowo towarzyszyła nam piękna pogoda, więc kilka razy znalazł się czas na dłuższe plażowanie.

Zdjęcie dostępne są w galerii.

26-28 czerwca 2020 – dni skupienia na zakończenie roku formacyjnego

W tym roku ze względu na epidemię COVID-19 odwołano rekolekcje wakacyjne. Rada WF Tau w porozumieniu z asystentem postanowiła poprowadzić dni skupienia na zakończenie roku formacyjnego. Główne punkty programu, poza Eucharystią, były prowadzone przez internet tak, aby mogli się w nie włączyć pojedynczy członkowie i całe wspólnoty.

Tematem dni skupienia była Eucharystia.

W piątek indywidualnie studiowaliśmy Pismo Św., a następnie włączyliśmy się we wspólną modlitwę wieczorną.

W niedzielę po indywidualnie przeżytej Mszy Św. i konferencji spotkaliśmy się z całą wspólnotą prowincjalną za pośrednictwem internetu na świadectwach i forum wspólnoty.

Nasza wspólnota lokalna postanowiła wspólnie przeżyć sobotę. Spotkaliśmy się o godzinie 15:00 w kościele parafialnym w Białej, gdzie odmówiliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego a następnie uczestniczyliśmy w Mszy Św.
Po zakończeniu liturgii, w salce katechetycznej, podziękowaliśmy księdzu Marcinowi za rok pracy z naszą wspólnotą oraz przeżyliśmy spotkanie formacyjne składające się z konferencji przesłanej przez brata Radka i dzielenia.
Dalsza część spotkania miała miejsce w ogrodzie i domu Oli I Marka. Tam przy ognisku i stole przeżywaliśmy czas braterski.
Jeszcze raz spotkaliśmy się na wspólnej modlitwie o godzinie 21:00. Włączyliśmy się w prowadzoną przez br. Radka, a transmitowaną przez internet adorację Najświętszego Sakramentu.
Następnie wróciliśmy do ogrodu.
Zdjęcia dostępne są w galerii.

W trakcie spotkania przy ognisku nagraliśmy krótki filmik podziękowaniami dla brata Radka za jego dwuletnią, bardzo ofiarną pracę na rzecz naszej wspólnoty.

W sobotnim spotkaniu udział wzięli:

 • ks. Marcin,
 • Agnieszka W,
 • Mirek,
 • Ola,
 • Marek,
 • Ela J,
 • Aniela,
 • Daniel,
 • Agnieszka G,
 • Artur,
 • Kasia,
 • Sebastian,
 • Robert,
 • Ela U,
 • Gosia,
 • Wojtek.

Cieszyliśmy się również z obecności sympatyków: Basi z Przemkiem, Beaty i Eli oraz licznych dzieci.

23 maja 2020 – pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej

W tym roku planowaliśmy pielgrzymkę do Ołomuńca lecz ze względu na epidemię Covid 19 zmieniliśmy plany i pojechaliśmy do Kalwarii Zebrzydowskiej. Był to pierwszy wspólny wyjazd od rozpoczęcia epidemii. Udaliśmy się tam rodzinami prywatnymi samochodami.

Pielgrzymkę rozpoczęliśmy Mszą Św, przy głównym ołtarzu w bazylice. Po jej zakończeniu odmówiliśmy modlitwę Anioł Pański przed cudownym obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej. Po opuszczeniu bazyliki i krótkiej przerwie udaliśmy się na dróżki Pana Jezusa gdzie chodząc odmówiliśmy część radosną różańca.

Po powrocie pod bazylikę ksiądz udzielił nam błogosławieństwa kończąc tym samym pielgrzymkę.

W pielgrzymce udział wzięli:

 • ks. Marcin,
 • Ela J,
 • Agnieszka i Mirek z Zosią,
 • Basia i Daniel,
 • Agnieszka i Artur,
 • Ola, Marek, Agnieszka i Maciek,
 • Ela i Robert z Olkiem,
 • Kasia, Sebastian z Tereską i Patrycja,
 • Ela i Wojtek z Krystianem.

28 lutego– 1 marca 2020- Wielkopostne Dni Skupienia

TEMAT SPOTKANIA: A Twoją duszę miecz przeniknie.

Miejsce: Tenczyn

Rekolekcje Wielkopostne prowadził Brat Radek Pasztaleniec. Brat przeprowadzał nas przez treści wiążące dwa odległe w czasie, ale mocno powiązane ze sobą wydarzenia – wesele w kanie Galilejskiej oraz scenę ukrzyżowania (J 2, 1-5 oraz J 19,25-27). W tym początku i końcu działalności Jezusa towarzyszyła mu Jego Matka – Maryja. Pokazuje to istotę obecności Maryi także w naszym życiu. To Maryja pierwsza ukazuje diagnozę „nie ma wina”. Podobnie ona pierwsza zauważa i reaguje na nasze braki oraz jest pośrednikiem w relacji pomiędzy nami a Chrystusem.

Rozważane podczas rekolekcji słowa, katechezy oraz modlitwy prowadziły nas do zaufania i powierzenia siebie Maryi. Tradycyjnie już, nie brakło czasu na spacer, wieczorek towarzyski oraz film („Przypływ wiary”).

Obecni:

 • Ola,
 • Artur,
 • Robert i Ela,
 • Mirek i Agnieszka,
 • Ela J.
 • Aniela,
 • Danusia,
 • Gosia.

6-8 grudnia 2019 – Adwentowe Dni Skupienia w Tenczynie

Członkowie naszej wspólnoty wzięli udział w Adwentowych Dniach Skupienia organizowanych w Teczynie przez Radę Prowincjalną WF Tau. Byli to:

 • Ola,
 • Agnieszka i Mirek z Zosią,
 • Agnieszka i Artur z Michałem,
 • Basia i Daniel z Emilką,
 • Ela,
 • Gosia,
 • Dominika z Bolkiem,
 • Sebastian,
 • Ela i Wojtek.

Rekolekcje prowadził br. Radosław Pasztaleniec OFM Cap. Niestrudzenie głosił konferencje, odprawiał Msze Święte i spełniał inne posługi kapłańskie.

Tematem rekolekcji było hasło: „I wejrzał na uniżenie swojej służebnicy”. Skupiliśmy się więc na rozważaniu tajemnic z życia Maryi a zwłaszcza zwiastowania. Oczywiście nie pominięto niepokalanego poczęcia – wszak w niedzielę przypadło święto pod tym wezwaniem. Przyjrzeliśmy się również stosunkowi św. Franciszka do Bogarodzicy.

W trakcie rekolekcji rozważano Pismo Św., odmawiano brewiarz, różaniec, godzinki, itp. Oczywiście punktem centralnym każdego dnia była Eucharystia. Nie zabrakło też czasu na adorację Najświętszego Sakramentu.

Spotkanie członków kilku wspólnot lokalnych jest zawsze okazją do radosnej wymiany doświadczeń więc w chwilach wolnych kawiarenka pękała w szwach.

29 listopada – 1 grudnia 2019 – Adwentowe Dni Skupienia w Zaborówcu

W dniach 29.11 – 01.12 2019 Wspólnota Franciszkańska Tau przeżywała -jeden z dwóch, zaplanowanych na ten rok- Adwentowy Dzień Skupienia. Odbył się on w Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Zaborówcu k/Włoszakowic. Jest to dość duży i bardzo ładny ośrodek. Temat był „Maryjny”: „Wejrzał na uniżenie swojej służebnicy”. Był dla wielu zaskoczeniem, dla Pań w stanie błogosławionych jednak bardzo bliski, a dla pozostałych bardzo ciekawy jak się w trakcie okazało. Poza tym nigdy dość zgłębiania tajemnicy Matki Boga- Bogarodzicy, drugi powód: św. Franciszek z Asyżu był jak najbardziej również „maryjny”.

Było nas niewielu, w sumie 23 osoby, w tym 9 dzieci, 2 opiekunki dla dzieci i kapłan prowadzący br. Radosław Pasztaleniec OFMCap czyli nasz Asystent Prowincjalny. Trzeba przyznać, że taka ilość, wręcz kameralna, ma wiele zalet.

Z naszej wspólnoty lokalnej w spotkaniu udział wzięli Ela i Robert z dziećmi.

Brat będąc w jednym z większych maryjnych sanktuariów miał wizję by zrobić Dzień Skupienia o takiej tematyce, już wiemy, że będzie tego więcej, co nas bardzo cieszy.

Sednem tego naszego spotkania były konferencje, było ich kilka. Był też czas na godzinki, odmówienie różańca, rozważanie słowa w formie skrutacji po uprzednim „szkoleniu”, była i adoracje Najświętszego Sakramentu. Jako, że spotkaliśmy w święto św. Andrzeja Apostoła nie mogło nie być choć krótkiej zabawy. Była również projekcja krótkiego filmu ale bardzo ciekawego, oczywiście miał wiele wspólnego z tematem spotkania, z Maryją.

Czas ten był bardzo intensywny, ale chyba nikomu to nie przeszkadzało, a nawet można powiedzieć nie było zauważalne, bo było wiele wartościowych treści, były również świadectwa o działaniu Maryi w naszym życiu.