22-29 lipca 2023 – Rekolekcje Wspólnoty Franciszkańskiej Tau “Asyż”, Olsztyn koło Częstochowy

Tegoroczne rekolekcje  WF Tau, których temat brzmiał: “Asyż – O Panie uczyń z nas narzędzia Twego pokoju”  odbyły się w dniach 22-29.07.2023 r. Rekolekcje te były dla uczestników zakończeniem 6-letniego cyklu formacyjnego  wspólnoty i okazją do podsumowania przeżywanej formacji oraz zastanowienia się nad zaangażowania w życie wspólnoty w ostatnim czasie. 

Rekolekcje prowadził Asystent WFTau, brat Tomasz Żak OFM Cap., któremu pomagali klerycy:  br. Przemysław Sokołowski OMF Cap.  i br. Jakub Robazel OFM Cap. 
W rekolekcjach uczestniczyło łącznie 31 osób, w tym 8 dzieci i dwie opiekunki: Paulina
i Dorota. 
Ze wspólnoty Bielsko-Tychy przyjechali: Artur, Agnieszka, Robert i Mirek z Agnieszką.

Po raz pierwszy “Wyrażenie pragnienia” złożyła 1 osoba a ponownie uczyniło to  18 osób.  O oprawę muzyczną podczas rekolekcji  zadbali uczestnicy pod kierunkiem br.   Jakuba Robazel OFM Cap.

Miejscem rekolekcji był Archidiecezjalny Ośrodek Duchowości Święta Puszcza w Olsztynie koło Częstochowy. Wspólnota nocowała w nowszej części ośrodka, tj. Domu Dobrego Pasterza, w którym znajdowały się również kaplica, stołówka i salki konferencyjne. Ośrodek otoczony jest dużym terenem pozwalającym na spacery oraz zabawy dla dzieci. Kilka ukrytych w ogrodzie altanek zostało wykorzystane do prowadzenia spotkań w grupach dzielenia. 

W sąsiedztwie ośrodka znajduje się kilka miejsc, które były celami spacerów zarówno dzieci jak i uczestników rekolekcji, m.in. Góra Biakło oraz centrum Olsztyna wraz ze znajdującymi się tam ruinami zamku. Ośrodek jest godny polecenia bo zarówno warunki socjalne jak i wyżywienie były na wysokim poziomie. 

Rekolekcje, które trwały przez sześć pełnych dni oraz dzień przyjazdu i wyjazdu, były podzielone analogicznie do cyklu formacyjnego i każdy dzień odpowiadał kolejnemu etapowi  formacji rocznej.

Słowem, które prowadziło nas podczas tych dni był 9 rozdział z Księgi Ezechiela i fragment Życiorysu Większego ze źródeł franciszkańskich, mówiący o nawróceniu brata Pacyfika. 

W odróżnieniu od poprzednich rekolekcji zmianie uległ codzienny plan dnia. Najważniejszą zmianą było przesunięcie Eucharystii na godziny  popołudniowe, tj. na godz. 17.45.
W konsekwencji nie były odmawiane nieszpory a spotkania w grupach dzielenia odbywały się od godz. 12.00, co wiązało się ze skróceniem czasu na indywidualne rozważanie słowa.

Prowadzący rekolekcje bracia, codziennie wprowadzali uczestników do tematyki danego dnia poprzez  krótką refleksję wstępną nad zadanymi tekstami, nawiązaniem do biografii Św. Franciszka  oraz miejsc z nim związanych oraz ogólną naukę zachęcającą do spojrzenia na swoje życie w perspektywie wspomnianych wydarzeń z życia biedaczyny. Bracia podzielili między siebie poszczególne elementy wprowadzenia co znacznie urozmaiciło ten element dnia. 

Tematyka poszczególnych dni rekolekcji prezentowała się następująco: 

Dzień 1.

Wysłuchaliśmy się w słowa:  “Komu lepiej służyć: Panu czy słudze”? Były to słowa usłyszane od Pana przez Św. Franciszka w Spoleto. Pomocą do refleksji były  teksty: Flp 3, 7-12 oraz ze Źródeł Franciszkańskich 3T 6.

Dzień 2 

Tematem dnia były słowa: “Panie, kim jesteś Ty, a kim ja?”, które Franciszek usłyszał pod krzyżem w kościele San Damiano w pobliżu Asyżu. Dziś ten krzyż znajduje się w Asyżu obok domu rodzinnego św. Klary, która była patronką tego dnia. Słowami do rozważania były  teksty: Łk 14, 25-33 i 3

Dzień 3

Hasłem na ten dzień było wezwanie: “Czyńcie pokutę, bo wkrótce umrzemy”. A miejscem z życia św. Franciszka, które wspominaliśmy było  Poggio Bustone. Patronem dnia był  św. Bernard z Corleone. Rozważaliśmy teksty Teksty: Jl 2, 12-18 oraz 1C 26-27.

Dzień 4 

W tym dniu wspominaliśmy Fonte Colombo wraz z patronką św. Małgorzata z Cortony. Hasłem były słowa:  “Nade wszystko pragnijcie posiąść Ducha Pańskiego wraz z Jego uświęcającym działaniem”, 

Sigla: Mt 11, 25-26 i 1B 4, 11

Dzień 5

 W piątym dniu przenieśliśmy się do Alwerni. Patronem był dla każdego jego własny  patron chrztu lub bierzmowania. Wsłuchiwaliśmy się w słowa: “Wielce należy kochać miłość Tego, który nas wielce umiłował”. Pomocą w refleksji były teksty: J 13,1-17 oraz 3T 69-70.


Dzień 6

W przedostatnim dniu miejscem związanym ze św. Franciszkiem była Porcjunkula.  Będąc pod koniec rekolekcji, stawialiśmy sobie pytanie „- Panie, co chcesz, abym czynił? Idź i odbuduj mój Kościół”.

Słowo to: Ps 142 oraz 1C 21.

Dzień 7 

W ostatni dzień , dzień rozjazdu do miejsc naszego codziennego życia, prosiliśmy:  “O Panie uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju!” .Rozważaliśmy też słowa:  Ap 7 i 1Reg 8-11

Każdego dnia uczestnicy gromadzili się w trzech grupach dzielenia. Nowością był brak wyznaczonego animatora do prowadzenia grupy. Dzięki temu, każdego dnia tą rolę mogła pełnić inna osoba. Taka formuła spotkała się z życzliwym odbiorem uczestników. 

Codziennie o  godz. 21.00 sprawowane było nabożeństwo, które przybierało charakter modlitwy uwielbienia, adoracji w ciszy, modlitwy wstawienniczej lub adoracji Krzyża San Damiano. 

Jednym z ważniejszych elementów rekolekcji był indywidualny “rachunek sumienia” na podstawie otrzymanych pytań dotyczących etapów  dotychczasowej formacji oraz zaangażowania się w życie WF Tau.

Rekolekcje w gronie 23 osób były kameralne ale przez to dały możliwość dość szczególnego ich przeżycia. Duża ilość wolnego czasu oraz zachęta prowadzącego rekolekcje do wykorzystania go w sposób indywidualny na obcowanie ze Słowem i Panem obecnym w Najświętszym sakramencie, spowodowały, że mogliśmy zweryfikować na ile dojrzałe jest nasze podejście do wiary, obecności we wspólnocie i chęć głębszego przeżycia danego nam czasu. 

Rekolekcje zamknęły cykl naszej formacji. Zaczynamy od nowa. Św. Franciszku módl się za nami.