27-29 maja 2022 – lokalne dni skupienia

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią koronawirusa i ograniczeniami z tym związanymi, nasza Wspólnota zorganizowała Lokalne Dni Skupienia. Odbyły się one w klimatycznym, niewielkim ośrodku wypoczynkowo-rekolekcyjnym prowadzonym w Bystrej przez siostry Jadwiżanki.

Lokalne Dni Skupienia przebiegały pod hasłem: „Posyłam Was” i nawiązując do tematu tego miesiąca formacji – APOSTOLSTWO, miały nas zachęcić do refleksji nad tym dokąd, do kogo, w jakim celu, z jakim słowem PAN posyła każdego z nas.

Centralnym punktem każdego z dni była Eucharystia, podczas których homilie głoszone przez księdza Marcina, w nawiązaniu do czytań wyznaczonych przez Kościół na te dni, pozwalały nam zgłębić polecenie skierowane przez Pana do apostołów, a także każdego z nas: „będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz. 8b).

Każdego dnia gromadziliśmy się także na wspólnym wielbieniu Boga psalmami podczas Liturgii Godzin (Jutrznia i Nieszpory), dodatkowo mieliśmy możliwość spotkania z Panem w Najświętszym Sakramencie podczas Adoracji w ciszy oraz Nabożeństwa Majowego.
Ważnymi punktami Dni Skupienia były:

 • spotkanie formacyjne nt. „Apostolstwo” przygotowane przez Agnieszkę i Artura G. na
  podstawie nadesłanych przez Radę materiałów, w trakcie którego dodatkowo odbyła się
  animowana przez prowadzących – inspirująca burza mózgów zebranych, dotycząca
  naszego rozumienia i wyobrażenia Apostolstwa, a także dzielenie własnymi
  doświadczeniami w tej kwestii.
 • Warsztat rzeczywistości przygotowany przez Basię i Przemka G. – będący omówieniem
  treści, analizą powstania i dyskusją na temat POSYNODALNEJ ADHORTACJI
  APOSTOLSKIEJ AMORIS LAETITIA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA DO BISKUPÓW
  DO KAPŁANÓW I DIAKONÓW DO OSÓB KONSEKROWANYCH DO MAŁŻONKÓW
  CHRZEŚCIJAŃSKICH I DO WSZYSTKICH WIERNYCH ŚWIECKICH O MIŁOŚCI W
  RODZINIE z kwietnia 2016 r.
 • Dyskusja poprowadzona przez Roberta U., dotycząca naszych spotkań formacyjnych,
  przygotowana na podstawie wyników ankiet przesłanych przez Roberta członkom i
  sympatykom Wspólnoty Lokalnej, która ma być przyczynkiem do przyszłych ewentualnych
  ustaleń Kapituły Bielsko-Tyskiej Wspólnoty Franciszkańskiej TAU (wrzesień 2022)
  mających poprawić jakość tych spotkań.
 • W trakcie Dni Skupienia nie zabrakło także elementów integrująco-rozrywkowych takich jak:
  spotkanie braterskie AGAPA;
 • spacer – wycieczka do Chaty Na Groniu w Mesznej;
 • ognisko wraz z elementami aktywizującymi (losowanymi pytaniami przygotowanymi przez Roberta, na które odpowiadały osoby podpalające kiełbaski na ognisku).

W Lokalnych Dniach Skupienia wzięli udział:

 • X Marcin S.;
 • Agnieszka i Artur G.;
 • Ela, Robert, Adam, Olek U.;
 • Ola, Marek K.;
 • Agnieszka, Mirek W.;
 • Basia, Przemek G.;
 • Dominika, Bolek S.;
 • Ela J.;
 • Aniela M.;
 • Gosia K,;
 • Wojtek P.;
 • Krzysiek Cz.