17 czerwca 2023 – spotkanie formacyjne 

Na ostatnim w tym roku spotkaniu formacyjnym pochyliliśmy się nad zagadnieniem:

 „MISJA, APOSTOLAT i  EWANGELIZACJA FRANCISZKAŃSKA”.

Misja czy apostolat to nic innego jak konkretne świadectwo życia. Misją Franciszka jest głoszenie Ewangelii, Dobrej Nowiny o zbawieniu, przyniesionym przez Chrystusa. Ewangelizacja zaczyna się od przyjęcia we własnym życiu Ewangelii i od decyzji pójścia za Chrystusem. Kto chce iść śladami Franciszka z Asyżu i przeżywać jego charyzmat, ma żyć według Ewangelii. To życie realizuje się konkretnie we wspólnocie (fraternitas) i w umniejszaniu się (minoritas)..

Apostolat pod znakiem minoritas (stawania się mniejszymi; umniejszania się).

 • Wszelka działalność braci, ma dokonywać się w duchu prawdziwej małości i pokory.
 • Franciszek wzywa, by cieszyć się ze wszystkich warunków pracy, misji, posługiwania, nawet jeśli będą one trudne.
 • W swojej misji franciszkanin ma otwierać się na wszystkich bez wyjątku. Nie powinien narzekać i marudzić, ale cieszyć się tym, co Pan mu daje doświadczyć i przeżyć.
 • Jakakolwiek działalność misyjna czy apostolatu nie może stać pod znakiem zarobku, szukania pochwały, dowartościowania siebie, czy szukania jakiejkolwiek korzyści. Ewangelię głosi się za darmo.
 • W apostolacie franciszkańskim potrzeba ducha pokory i przypominania sobie, że jesteśmy „sługami nieużytecznymi”
 • Franciszkański duch minoritas jest zawsze duchem służby w posłuszeństwie biskupom i proboszczom.

Apostolat pod znakiem fraternitas (wspólnoty braterskiej).

 • Każda praca czy działalność franciszkanina powinna dokonywać się w chrześcijańskim duchu miłości braterskiej.
 • Prawdziwa miłość nie przekreśla nikogo. Bracia nawet do wrogów Chrystusa mają podchodzić z cierpliwością, szacunkiem i miłością.
 • Wychodząc do innych spotkamy się ze złem w świecie. Tak będzie się działo niezależnie od naszych wysiłków, powinniśmy strzec się, aby nie popaść w pesymizm.
 • Każda modlitwa za grzesznika jest wyrazem apostolatu, ale też wspólnoty i miłości braterskiej względem niego.
 • Miłość braterska ma prowadzić do cierpliwości względem grzeszących i tych, którzy są daleko od Boga. Należy zwyciężać zło dobrem.

Na spotkaniu obecni byli: Mirek i Agnieszka, Małgosia K., Aniela, Monika, Ela J., Krzysiek, Ola i Marek, Artur i Agnieszka, Robert i Ela, Gosia B. i ks. Marcin a poprowadziła Kasia.