24 listopada 2022 – Msza wspólnotowa

Listopadowa msza święta odprawiona została w kaplicy Domu
Zakonnego Sióstr Felicjanek o godzinie 19.00.

Słowo Boże z dnia 24.11.:
1.Apokalipsa św. Jana Apostoła 18,1-2; 21-23; 19,1-3a (Błogosławieni są
wezwani na ucztę Godów Baranka
).
2.Psalm responsoryjny: 100,2-5 (Służcie Panu z weselem)
3.Ewangelia: św. Łukasz 21,20-28 (…Nabierzcie ducha i podnieście głowy)

Homilię wygłosił nasz opiekun ks. Marcin. Po Komunii świętej
uwielbialiśmy Pana pieśnią.

W eucharystii udział wzięli:

 • ks. Marcin S.
 • Wojciech P.
 • Ola i Marek K.
 • Ela i Robert U.
 • Kasia i Sebastian N.
 • Agnieszka i Artur G.
 • Małgosia B.
 • Monika G.
 • Krzysiek,
 • Aniela M.
 • Krzysiek Cz.