27 listopada 2022 – Msza Św. w DO Daisy

W dniu 27.11.2022 r. reprezentanci naszej Wspólnoty przybyli do Domu Opieki Daisy, aby wspólnie z pensjonariuszami modlić się podczas sprawowanej przez księdza Krzysztofa Strzelczyka Mszy św. Do ołtarza posługiwał i czytania czytał Mirek, natomiast śpiew animowała Ola. Msza Święta odprawiana była wg formularza z przypadającej w tym dniu pierwszej niedzieli Adwentu. Po Mszy wspólnie z pensjonariuszami odmówiliśmy dziesiątkę różańca – tajemnicę pierwszą części pierwszej – Zwiastowanie Pańskie.