5 maja 2022 -spotkanie modlitewne

Spotkanie modlitewne na dzień 5.05.2022 r. przygotowałam w oparciu o fragmenty Konstytucji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (r.IX „Nasze życie apostolskie”) oraz Łk 10, 1-9.

Po zaproponowanej modlitwie, do której dołączyli się uczestnicy nastąpiło dzielenie doświadczeniami związanymi z ewangelicznym posłaniem uczniów przez Jezusa, a także z realizacją celów WF Tau. Spotkanie zakończyłam modlitwą Jabesa, bardzo skuteczną modlitwą na trudny czas.

MODLITWA JABESA: (1 Kr 4, 9-10).

„Obyś prawdziwie mi błogosławił i poszerzył moje granice, aby Twoja ręka była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby ból mnie nie dotknął. I Bóg spełnił wszystko, o co prosił Jabes”.