28 kwietnia 2022 – Msza Święta

28 kwietnia 2022 r. o godz. 19-tej w kaplicy klasztornej Sióstr Felicjanek w Bielsku-Białej mieliśmy wspólnotową Eucharystię, której przewodniczył  ks. Marcina a uczestniczyli w niej: Ola i Marek, Patryk, Agnieszka i Mirek, Artur, Krzysiek, Kasia i Sebastian, Gosia, Robert, Ela oraz Lidka.

Czytanie przeczytał Sebastian, psalm zaśpiewała Lidka, a Kasia przygotowała i przeczyła modlitwę wiernych. Oprawę muzyczną przygotowała Ola. Słowem przewodnim tej Eucharystii był fragment z Ewangelii Św. Jana 3, 31-36.

 31 Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. 32 Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. 33 Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. 34 Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a bez miary udziela mu Ducha. 35 Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. 36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży».