10 lutego 2022 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

W czwartkowy wieczór, po godz. 19.00 wspólnota zgromadziła się w kościele na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzenie i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28) 

To Słowo zachęcało nas do modlitwy i trwania przed obliczem Jezusa, a także do oddania i powierzenia Bogu swoich trosk i trudności. Modlitwa uwielbienia, rozważanie Ewangelii z dnia (Mk 7,24-30) i śpiew również były obecne podczas tej prawie godzinnej Adoracji.
Chwała Panu za wspólną modlitwę!