3 lutego 2022- spotkanie modlitewne

Rozpoczynamy kolejny cykl formacyjny od spotkania ze Słowem Bożym i rozważaniem Napomnienia 6 Św. Franciszka:

Spotkanie miało formę dzielenia się i odpowiedzi na pytanie jak każdy z nas realizuje to napomnienie w swoim życiu, jak naśladuje Chrystusa i czy jest gotowy dziś nieść Krzyż.

  • Agnieszka i Mirek W,
  • Kasia i Sebastian N.,
  • Robert U,
  • Gosia B,
  • Ola i Marek K,
  • Agnieszka G,
  • Patryk,
  • Aniela M,
  • Ks. Marcin,
  • Ela J.