26 kwietnia 2015 – Spotkanie formacyjne

Temat spotkania: " Uwielbienie oczami Świętego Franciszka"

Prowadzący: Kasia i Sebastian N.

Uczestnicy:

 

  • Lidka i Krzysiek J.,
  • Ela i Wojtek P.,
  • Agnieszka G.,
  • Agnieszka i Mirek W.,
  • Ola K.

 

 

Na początku spotkania wszyscy podzieliliśmy się tym, co w ostatnim czasie w sposób szczególny nas dotknęło, co przeżyliśmy i co było dla nas ważne. 

 

Konferencję franciszkańską rozpoczęły słowa Jana Pawła II "Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa… " będące wstępem do bulli Incarnationis mysterium ogłaszającej Wielki Jubileusz Odkupienia. Kościół zachęcał nas w tym świętym czasie do aktów uwielbienia Boga. W sposób szczególny dotyczyło to i nadal dotyczy wszystkich w jakiś sposób związanych z duchem franciszkańskim a więc i naszą wspólnotę. Jest rzeczą wiadomą bowiem, że większość pozostawionych przez św. Franciszka z Asyżu modlitw, ma formę uwielbienia Boga.

 

W konferencji omówione zostały poszczególny etapy uwielbienia Boga w modlitwie przez Świętego Franciszka, a mianowicie.

 

1. Zachwyt Franciszka nad stworzeniem

2. Pochwała Stworzeń jako wspaniała pieśń uwielbienia

3. Postawa Franciszka jako forma uwielbienia

4. Pochwały, dziękczynienia i uwielbienie ponad prośbami

 

Konferencja przeplatana była modlitwami uwielbienia, których autorem jest nasz Święty Ojciec Franciszek: Pochwała Stworzeń, Uwielbienie Boga Najwyższego oraz Modlitwy pochwalne odmawiane przy wszystkich godzinach.

 

Konferencję zakończyły słowa Ojca Świętego Franciszka, który wzywa nas do modlitwy uwielbienia i refleksji nad tym, czy potrafimy we właściwy sposób wielbić Boga i oddawać mu chwałę.

 

Na koniec prowadzący spotkanie Kasia i Sebastian podzielili się krótko wrażeniami z pielgrzymki Śladami Świętego Franciszka, którą przeżyli wraz ze wspólnotą franciszkańska TAU ze Stalowej Woli i br. Robertem Krawcem.

Dodaj komentarz