17 lutego 2024 – spotkanie formacyjne

Kolejne spotkanie formacyjne naszej wspólnoty, miało odmienny niż zwykle przebieg. W ramach spotkania gościliśmy bowiem, s. Piotra Niemczyka, który opowiedział nam o swojej książce pt. Bóg w czarnej dziurze. Rozmawialiśmy o nauce i wierze, jako dwóch drogach do odkrywania prawdy, o ich przenikaniu się i uzupełnianiu. Spróbowaliśmy zagłębić się w elementy fizyki i astronomii, które są w obszarze zainteresowań autora.

Zadaliśmy księdzu Piotrowi m.in. takie pytania:

 1. We wstępie do książki ksiądz napisał, że zestawia ze sobą dwa porządki, naukowy i wynikający z wiary oraz, że dla wielu te dwa porządki wydają się sprzeczne, dlatego postanawiają dokonać wyboru, wybierając jeden z nich. Jest to nawiązanie do książki Kwantechizm Andrzeja Draga, który w swojej książce mówi o dwóch metodach poznania świata – metodzie naukowej czyli krytycznej  obserwacji i metodzie religijnej, polegającej na bezkrytycznym przyjmowaniu prawd objawionych, opisujących bez uzasadnienia w jaki sposób skonstruowana jest nasza rzeczywistość. Andrzej Dragan twierdzi dalej, że “Rozdzielenie dziedzin – nauki i wiary – jest chyba ostatnim dostępnym sposobem na uniknięcie ujawniania oczywistej sprzeczności pomiędzy podejściem wątpiącym nauki raz podejściem wierzącym religii. (…) niemniej religia broni się przed popadnięciem w sprzeczność z nauką poprzez wycofywanie się do coraz węższych i trudniejszych do sprawdzenia obszarów. Ale jest to cena nieunikniona w sytuacji, gdy ludzie pielęgnujący swe wierzenia nie kwapią się do rezygnowania z konsumpcji owoców nauk”. Czy widzi ksiądz szansę aby te dwa porządki jednak się nie wykluczały?
 2. Co oznacza że teoria naukowa musi być falsyfikowalna?
 3. Czy istnieją granice używania rozumu w wierze?
 4. Czy relacje z Bogiem można porównać fal elektromagnetycznych i dostrojenia się żeby nadawać na tych samych falach?
 5. Jak rozumieć niebo po polsku oraz sky i heaven w języku angielskim?

W drugiej części spotkania, wysłuchaliśmy propozycji Sebastiana odnośnie wprowadzenia do naszych spotkań, obok formacji podstawowej, dodatkowego elementu, który pozwoliłby członkom naszej wspólnoty lokalnej, ponownie przyjrzeć się i zagłębić w duchowości tau, która jest jednym z elementów konstytuujących naszą wspólnotę.

Obecni:

 • Artur,
 • Agnieszka,
 • Mirek,
 • Agnieszka W,
 • Marek,
 • Ola,
 • Ela J.,
 • Robert,
 • Ela U.,
 • Sebastian,
 • Kasia,
 • Aniela,
 • Wojtek.