11 lutego 2024 – adoracja w ramach nabożeństwa 40-godzinnego

Nasza wspólnota, po raz kolejny poprowadziła adorację w ramach nabożeństwa 40-godzinnego, które poprzedza rozpoczęcie okresu Wielkiego Postu. Nabożeństwo odbyło się w kościele Opatrzności Bożej w Białej. W ramach adoracji przeznaczonej dla wszystkich parafian, animowaliśmy pierwszą część modlitwy, która była wstępem do późniejszej indywidualnej, cichej adoracji.  

Obecni:

  • Artur
  • Agnieszka
  • Mirek
  • Małgosia
  • Ela J
  • Aniela