18 listopada 2023 – spotkanie formacyjne

W dniu 18.11.2023 odbyło się drugie w tym roku spotkanie formacyjne. Temat przewodni w
listopadzie brzmi: „Wiara trynitarna i chrystocentryzm św. Franciszka”.
W oparciu o tekst konferencji rozważaliśmy najpierw spotkanie Świętego Franciszka z Osobami Trójcy Świętej, które stanęły u podstaw jego wiary: (1) spotkanie z Jezusem Chrystusem w trędowatym, (2) spotkanie z Bogiem Ojcem na placu asyskim, kiedy Franciszek wyzbył się szat i oddał w ręce jedynego Boga Ojca, (3) spotkanie z Duchem świętym, w Porcjunkuli, kiedy św. Franciszek wraz z pierwszymi braćmi szukając światła od Boga, dla uzyskania odpowiedzi trzykrotnie otworzył Ewangelię.
Dalsza część konferencji dotykała tematu „Chrystocentryzm św. Franciszka”: „Franciszek widział w Jezusie Chrystusie uniżenie się Boga ku człowiekowi. To uniżenie Boga ujawnia się w tajemnicy Bożego Narodzenia i Wielkiego Piątku oraz Sakramentu Eucharystii”. Omawialiśmy więc dar Wcielenia, Krzyża, oraz Ciała Pańskiego. Na nowo odkrywaliśmy treści związane z całkowitym odciśnięciem się Jezusa w sercu oraz na ciele Św. Franciszka: „Chrystus ukrzyżowany był przewodnikiem dla św. Franciszka od początku jego nowego życia aż do śmierci; na Alwerni wycisnął na jego ciele święte stygmaty tak, aby także dla oczu ludzkich jawił się jako ukrzyżowany.” Dla lepszego zrozumienia tematu, sięgaliśmy do definicji terminów takich jak: tajemnica, ubóstwo, Zbawienie, które doskonale tłumaczył jak zwykle niezawodnie ksiądz Marcin.
Na koniec dzieliliśmy się tym jak my przeżywamy wiarę w Przenajświętszą Trójcę oraz w Pana Jezusa Chrystusa. W dzieleniu pomogły nam pytania do refleksji:

 1. Jaka jest Twoja wiara w Przenajświętszą Trójcę i w Pana Jezusa Chrystusa?
 2. Jak dbasz wiarę w Boga i relację do Niego? Jak często uczestniczysz w Mszy świętej, adorujesz
  Najświętszy Sakrament, medytujesz Krzyż, rozważasz słowo Boże, czytasz Katechizm Kościoła Katolickiego?
 3. Co ujęło Cię w wierze i postawie św. Franciszka z powyższej treści?

  Prowadząca: Gosia B.
  Uczestnicy: ks. Marcin, Monika,, Małgosia, Agnieszka W., Mirek, Ela J, Ola, Marek, Aga G., Artur,
  Wojtek, Robert, Ela.