30 marca 2023 – spotkanie bratersko-organizacyjne

W dniu 30.03.2023 zgromadziliśmy się w salce bł. Karoliny na spotkaniu, mającym charakter burzy mózgów przed czekającym nas po świętach nagraniem audycji do diecezjalnego radia Anioł Beskidów. Tematu audycji nie zdradzamy, będzie można jej wysłuchać 18.04.2023 o godz. 20.00 w radiu Anioł Beskidów. Omawialiśmy scenariusz audycji przygotowany przez Krzyśka na podstawie pomysłu i szkicu sporządzonego przez Sebastiana, formułowaliśmy zagadnienia i tezy jakie należy poruszyć podczas audycji oraz sposób ich prezentowania, a także techniczną stronę nagrania i wymagania, które muszą być spełnione podczas nagrania.

W spotkaniu uczestniczyli: Agnieszka i Artur G.; Ela i Robert U.; Agnieszka i Mirek W.; Wojtek P.; Ola K., Monika G.; Krzysiek Cz.; Ela J.; Kasia N.; Sebastian N.(telefonicznie).