18-19 lutego 2023 – wizytacja Rady i Referatu WF Tau

Po 4 latach od ostatniej wizytacji naszą bielsko-tyską Wspólnotę zupełnie nie niespodziewanie nawiedzili wizytatorzy w osobach: brat Tomasz Żak OFM Cap – asystent Prowincjalny (z ramienia Referatu) oraz Adam T. – vice lider Prowincjalny (z ramienia Rady).
Pierwszy dzień wizytacji rozpoczął się od spotkania ww. z liderem Wspólnoty lokalnej – Mirkiem, w jego skromnych włościach rozmawialiśmy o kondycji naszej Wspólnoty, jej
problemach, rozwoju, zadaniach podejmowanych w parafii na terenie, której działamy.

Po obiedzie przygotowanym przez żonę lidera – Agnieszkę, reprezentujący Referat oraz Radę: br. Tomasz i Adam, udali się do domu katechetycznego parafii Opatrzności Bożej, do przygotowanych w tym celu przez naszego asystenta – księdza Marcina salek: św. Maksymiliana i poradnictwa rodzinnego, na rozmowy indywidualne z członkami i czynnymi sympatykami naszej Wspólnoty.
Nad spotkaniami, które prowadzone były w cztery oczy zaciągnijmy zasłonę milczenia.
Po zakończonych indywidualnych rozmowach, w salce- kaplicy św. Jadwigi uczestniczyliśmy w odprawionej dla naszej Wspólnoty, wg formularza o Duchu św. przez brata Tomasza Mszy św.
Podczas Mszy miała miejsce bardzo przyjemna uroczystość – przyjęcia w poczet członków – poprzez złożenie zobowiązania członkowskiego WF TAU w formie aktu „wyrażenia pragnienia”, przez dotychczasowego sympatyka Krzyśka Cz.
Po Mszy św., na której niestety zabrakło, z racji obowiązków parafialnych naszego asystenta
księdza Marcina, zgromadziliśmy się już z księdzem Marcinem, a także gościem – Dorotą z Piły, w salce bł. Karoliny, na braterskim spotkaniu i agapie okraszając prowadzone rozmowy małym i dużym „co nieco”. Po pokrzepieniu ciał, nasze wspólne spotkanie przybrało bardziej oficjalny charakter – przyjmując formę kapituły, na której brat Tomasz i Adam podkreślili wagę braterstwa we Wspólnocie, podziękowali naszemu asystentowi, uznając jego duże zaangażowanie, za opiekę nad Wspólnotą i zarysowali, wspólnie z księdzem Marcinem możliwe kierunki rozszerzania ducha franciszkańskiego na terenie parafii, szczególnie wśród młodzieży.

Drugi dzień wizytacji rozpoczęliśmy Eucharystią, uczestnicząc w parafialnej – niedzielnej mszy św. odprawionej przez brata Tomasz, podczas, której wygłosił on do wiernych homilię nawiązując poprzez wyznaczone na ten dzień (z 7 niedzieli zwykłej) czytania do postaci św. Franciszka, jego charyzmatu oraz możliwości jego poznawania poprzez uczestniczenie w życiu działającej na terenie parafii Wspólnoty Franciszkańskiej TAU, będącej częścią szerszego ruchu mającego swoje wspólnoty na terenie całej prowincji OFM Cap.
Po mszy św. rozdaliśmy chętnym przywiezione przez brata archiwalne numery „Głosu Ojca Pio” i udaliśmy się, wędrując pieszo przez historyczną część miasta – „Białą” na zorganizowane przez Agnieszkę G. zwiedzanie, położonej już na terenie „Bielska” willi Sixta, oraz możliwej aktualnie do obejrzenia wystawy, zatytułowanej: „Jerzy Nowosielski I Stanisław Niemczyk – Spotkanie”, będącej wędrówką ukazującą dokonania wybitnego malarza i rysownika – współczesnego pisarza ikon, z architektem wizjonerem – twórcą niezwykłych kościołów.
Po duchowej uczcie wzmocnionej międzyczasie, zaserwowaną przez gospodynię spotkania
Agnieszkę G. kawą, udaliśmy się przez bielską starówkę na „posiedzenie” do usytuowanej
tuż przy Rynku restauracji „Budafest Langosz”, na prawie prawie lokalne (pamiętające czasy
obecnego na tych ziemiach cesarstwa austro-węgierskiego) langosze.

Po posiłku w trakcie, którego nie brakło czasu na rozmowy, udaliśmy się się do domów, a brat Tomasz, wraz z Adamem i Dorotą do Tychów, aby odwiedzić, niemogącą z racji swej choroby przybyć na spotkanie do Bielska-Białej, naszą siostrę Renatę. W tym spotkaniu u Renaty uczestniczyli także Robert i Ela U. oraz Gosia B.

Z Tychów nasi wizytatorzy udali się każdy w swoją stronę.