9 lutego 2023 – Spotkanie modlitewne

Spotkanie odbyło się na platformie Zoom. W jego trakcie rozważaliśmy teksty dostarczone we Franciszkańskiej medytacji biblijnej, przewidzianej na m-c luty. Wśród rozważonych i przemodlonych tekstów znalazły się następujące fragmenty Pisma Świętego:

 • J 13, 34-35 J 13, 1
 • Kpł 19, 11-18
 • Mt 22, 34-40 Mt 25, 31-40
 • Rz 13, 9nn
 • 1J 3,1 1J4, 10nn
 • 1Kor 13,1


W spotkaniu udział wzięli:

 • ks. Marcin
 • Agnieszka i Mirek W.
 • Sebastian i Kasia N.
 • Małgosia K.
 • Ela J.
 • Robert U.
 • Renata K.
 • Artur G.
 • Marek K.
 • Aniela M.

Spotkanie prowadził Krzysiek Cz.