8 października 2022 – Spotkanie formacyjne

Po raz pierwszy spotkanie formacyjne odbyło się w sobotę, zgodnie z ustaleniami kapituły wspólnoty.
Rozważaliśmy różne sytuacje i wydarzenia z życia Biedaczyny: początek jego przemiany duchowej, aż do spotkania z trędowatym, próbując odnaleźć w nich odpowiedź, jakimi sposobami Pan Bóg przemawiał do św. Franciszka. Nasze wnioski zapisaliśmy na dużym arkuszu papieru, natomiast obok, na drugim arkuszu, zapisywane były nasze doświadczenia, przez które słyszymy głos Boga i widzimy Jego działanie. 
Ksiądz Marcin przybliżył nam proces wewnętrznego nawrócenia Franciszka. Za słowo kapłana serdecznie dziękujemy!
W spotkaniu uczestniczyli: ks. Marcin, Gosia K., Agnieszka i Mirek,  Gosia B., Wojtek, Ela J., Agnieszka i Artur, Kasia i Sebastian, Ela i Robert oraz prowadząca Ola.