2 września 2021 – spotkanie modlitewne

Na pierwszym spotkaniu po wakacjach zgromadziliśmy się w salce przy probostwie. Modliliśmy się dziękczynieniem i uwielbieniem. Rozważaliśmy również krótko fragment ewangelii wg św. Łukasza przypadający na ten dzień.

(Łk 5,1-11)
Gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali: jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

„Wypłyń na głębie” mocno zabrzmiało na początku kolejnego roku formacyjnego.

Po zakończonej modlitwie omówiono temat wyboru delegatów na kapitułę prowincjalną.

Spotkanie miało formę hybrydową. Część wspólnoty dołączyła przez ZOOM-a.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • ks. Marcin,
 • Mirek,
 • Ela J,
 • Ola,
 • Marek,
 • Aniela,
 • Małgosia,
 • Agnieszka,
 • Artur,
 • Patryk,
 • Robert,
 • Kasia,
 • Sebastian,
 • Wojtek.