10 czerwca 2021 – spotkanie modlitwene

Na spotkaniu rozważano teksty Pisma Świętego przewidziane formacją na czerwiec bieżącego roku.