10 grudnia 2020 – Msza Święta

Kolejną wspólnotową Eucharystię przeżywaliśmy w kościele Opatrzności Bożej.
Homilia celebransa, ks. Marcina nawiązywała do czytań z dnia tj. czytania z Księgi Izajasza, szczególnie do słów „Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam – mówi Pan – odkupicielem twoim – Święty Izraela” i treści Ewangelii św. Mateusza (Mt 11, 11-15), w której po raz kolejny pojawia się postać Jana Chrzciciela, który towarzyszy nam od ostatnich, grudniowych dni skupienia.
Po mszy odbyła się,  krótka adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja odbywała się w ciszy, która przerywały modlitewne wezwania uczestników.

We mszy uczestniczyli:

 • ks. Marcin,
 • Aleksandra,
 • Marek,
 • Aniela,
 • Lidia,
 • Krzysztof,
 • Artur,
 • Agnieszka,
 • Elżbieta,
 • Barbara,
 • Patryk,
 • Mirosław,
 • Agnieszka.