2-4 marca 2018 – Wielkopostne dni skupienia w Skorzeszycach

W okresie 2-4 marca 2018 roku, odbyły się Wielkopostne dni skupienia w Skorzeszycach. W rekolekcjach uczestniczyli członkowie naszej wspólnoty  z Bielska-Białej i Tychów tj. Ela. J, Renata. K, Agnieszka i Mirek. W, Ola. K oraz Gosia. B. Obecne były również wspólnoty z Bytomia, Krakowa, Kielc, Dąbrowy Górniczej i Stalowej Woli, której członkowie stanowili największą część ogólnej liczby uczestników spotkania.

Tegoroczne rekolekcje przeżywaliśmy pod hasłem: Chrzest Wody, Krwi i Ducha: z Chrystusem ze śmierci do życia. Rekolekcje prowadził br. Robert Rabka OFM Cap. Opiekę nad dziećmi sprawowała pani Malwina z Częstochowy.

Zainspirowani bogatymi w treść konferencjami brata prowadzącego, rozważaliśmy istotę Sakramentu Chrztu Świętego w jego trzech odsłonach: Chrztu Wody, zmazującego nasz grzech pierworodny i włączającego nas we Wspólnotę Kościoła, Chrztu Krwi, włączającego nas w Mękę Naszego Pana
Jezusa Chrystusa oraz Chrztu Ducha, który codziennie obdarza nas Swymi Darami i umacnia na drodze ciągłego nawracania, abyśmy mogli narodzić się na nowo na Chwałę Bożą.

Ciesząc się wspólną obecnością, przygotowywaliśmy się, nie tylko do pełnego przeżywania nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy, ale również mieliśmy okazję do spotkania braterskiego.

W tym samym czasie odbywały się Wielkopostne Dni Skupienia w Kazimierzu Biskupim. W tych rekolekcjach uczestniczyli Kasia i Sebastian.

Dodaj komentarz