24 września 2017 – Spotkanie formacyjne

Temat spotkania: IŚĆ JAK PIELGRZYM: MISJA, APOSTOLAT, EWANGELIZACJA

Uczestnicy:

 • Ks. Tomasz B,
 • Mirek W,
 • Agnieszka W.,
 • Ola K,
 • Marek K.,
 • Agnieszka G.,
 • Artur G,
 • Ela J.,
 • Kasia N.,
 • Sebastian N.,
 • Renia K.,
 • Ela P.,
 • Wojtek P. (prowadzący)

Spotkanie było ostatnim z poprzedniego roku formacyjnego. Nie udało się go przeprowadzić przed wakacjami, więc nadrobiliśmy to czym prędzej w nowym roku formacyjnym.
Spotkanie było wstępem do kapituły, która odbyła się tego samego dnia.

Na początku każdy z uczestników przeczytał jeden fragment z źródeł franciszkańskich dotyczący tematu spotkania. Następnie prowadzący omówił temat spotkania.

Misją Franciszka jest głoszenie Ewangelii, Dobrej Nowiny o zbawieniu, przyniesionym przez Chrystusa. Ewangelizacja zaczyna się od przyjęcia we własnym życiu Ewangelii i od decyzji pójścia za Chrystusem. Kto chce iść śladami Franciszka z Asyżu i przeżywać jego charyzmat, ma żyć według Ewangelii.

Franciszek odczytywał Słowo Boże nie tylko w Piśmie Świętym, ale i w Liturgii Kościoła, kazaniach i całej otaczającej go rzeczywistości. W jego rozumieniu wszelkie dobro pochodzi od Boga i jest Jego Słowem kierowanym do człowieka.

Podstawą głoszenia Chrystusa jest osobista wiara i przykład życia. Świadectwo autentycznej wiary mocniej przemawia niż słowa nie poparte życiem kaznodziei. Podobnie modlitwa o nawrócenie grzeszników jest niejednokrotnie cenniejsza i skuteczniejsza od słów kazań.
Pokuta jako droga nawrócenia jest kluczowa dla głoszenia Chrystusa.

Kolejnymi filarami jest wspólnota braterska i małość, ale o tym mówiliśmy już wcześniej.

Głoszenie Słowa wyrasta z życia wiarą i to życie umacnia i rozwija.

Niech Pan pomoże nam zmieniać swoje życie abyśmy się stali głosicielami Jego Słowa w tym świecie!

Dodaj komentarz