7 kwietnia 2016 – spotkanie modlitewne

Spotkanie miało nieco inny niż zwykle charakter, zgromadziliśmy się wspólnie przed kopią obrazu Jezusa Miłosiernego, namalowanego na podstawie wskazówek otrzymanych od Chrystusa przez Św. siostrę Faustynę.
Kopia tego obrazu wraz z kopiami obrazów św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny dotarła w tym dniu do Eli i Wojtka w ramach peregrynacji wśród rodzin mieszkających na terenie ich parafii. Ela i Wojtek zechcieli umożliwić wszystkim członkom Wspólnoty wspólną modlitwę przed kopią obrazu.
Modliliśmy się modlitwą spontaniczną: dziękczynną, prośby, uwielbienia i przebłagalną do Miłosiernego Boga, przeplatając te modlitwy fragmentami z Dzienniczka Siostry Faustyny, Litanią do Miłosierdzia Bożego oraz koronką do Bożego Miłosierdzia.
Modlitwę zakończył akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdzi Jana Pawła II oraz  tradycyjny hymn "O Najwyższy".
 
Obecni byli:

  • Ela J.,
  • Agnieszka G.,
  • Artur,
  • Wojtek,
  • Ela P.,
  • Agnieszka W.,
  • X. Tomasz,
  • Mirek – prowadzący.

Dodaj komentarz