Wielkopostne dni skupienia WF TAU w Zduńskiej Woli 04-06.04.2014

Piątkowy plan dnia:

18.00 Rejestracja

20.00 Kolacja

21.30 Eucharystia

Piątek to dzień przyjazdu. Ze względu na fakt, że każda wspólnota miała tak samo daleko, tym razem większość udało się dobrze zaplanować podróż i na Eucharystii dojechało 80 % wszystkich uczestników z 50 osób dorosłych, 11 dzieci w wieku od 3-17 lat oraz 5 maluchów.

Sobotni plan dnia:

7.00 Eucharystia

8.30 Śniadanie

9.00 Katecheza

10.00 Krąg

11.30 Modlitwa w ciągu dnia

12.30 Obiad

14.30 Katecheza

15.30 Krąg

17.00 Nieszpory

18.30 Kolacja

19.30 Krąg doświadczeń

21.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

Sobotni dzień był przygotowany i prowadzony przez gości z FZŚ (małżeństwo Ela i Artur z Puław, oraz br Juliusz kapucyn z prowincji warszawskiej). Ela i Artur są 17 lat po ślubie i mają 6 dzieci. Od 10 lat są w FZŚ, ale wcześniej byli w Młodzieży Franciszkańskiej.

Krótki referat z katechezy 1 dotyczącej przedstawienia jak działa ich wspólnota i domowy kościół.

W Kościele w prezbiterium znajdują się 4 znaki:

 

 • Ambona (głoszenie Słowa do ludu),
 • Ołtarz (rzeczywistość ofiarowania),
 • Miejsce przewodniczenia (np. krzesło lub drugi pulpit z którego kapłan kieruje tym co się dzieje na ołtarzu),
 • Tabernakulum (znak namiotu, gdzie Pan Jezus ciągle przebywa).

 

Jak zabraknie któregoś ze znaków to liturgia Eucharystyczna jest niepełna. 4 znaki to 4 liturgie, co tydzień inna i tak:

 

 • Ambona = Liturgia Słowa – w centrum jest Słowo Boże
 • Ołtarz = Liturgia Eucharystii – Msza powinna być w małej grupie w rycie charakterystycznym dla franciszkanizmu (pieśni, ornat itp.)
 • Miejsce przewodniczenia = Liturgia godzin (wyznacza rytm życia człowieka w trzecim zakonie. Aby była ona zrozumiana robią zawsze wprowadzenia do czytań.
 • Tabernakulum = znak namiotu – aby rozważyć aspekt wspólnoty. Najpierw katecheza a następnie zbierają doświadczenia i udzielają odpowiedzi na pytania.

 

 Te 4 filary odnoszą się nie tylko do życia Kościoła/wspólnoty ale i do domowego kościoła jakim jest każda rodzina.

 

 • Ambona = to miejsce gdzie w domu w niedzielę przed mszą ojciec zbiera dzieci i czyta im Ewangelię
 • Ołtarz = łóżko, nie tylko stół. Rzeczywistość ofiarowania nie tylko swojego ciała ale jest to miejsce pojednania. Zanim pójdziesz spać trzeba się pojednać i wybaczyć sobie rzeczywistość całego dnia. Dzieci idą spać bo wiedzą że teraz jest czas rodziców na dialog. Posiłek z kolei to ofiarowanie czegoś dla kogoś więc należy włożyć maksymalnie swoje serce w jego wspólnym przygotowaniu.
 • Miejsce przewodniczenia = Ojciec kościoła domowego mówi że ma rolę Biskupa w kościele domowym. Biskup to nie ten kto trzęsie całym domem ale okazuje się mu szacunek, jego troska jest bezpieczne przeprowadzenie stada. Biskup pomocniczy = żona.
 • Tabernakulum = znak namiotu w domowym kościele czyli miejsce obecności z Bogiem. W domu musi być miejsce gdzie jest biblioteczka , mała kapliczka lub mały ołtarzyk, gdzie panuje atmosfera skupienia. (często spotykamy się że ostatnim ważnym zadaniem dziecka przed snem jest umycie zębów, ale czy staramy się zawalczyć aby była to modlitwa?)

 

Te 4 filary są również związane ze Św. Franciszkiem

 

 • 1 filar = głoszenie Słowa Bożego
 • 2 filar = Eucharystia – łamanie chleba (źródło i szczyt misji Kościoła
 • 3 filar = modlitwa (psalmy, pieśni, liturgia godzin)
 • 4 filar = wspólnota braterska – objawienie się we wspólnocie. Dzielenie się zgodne z zasadą Miłość, Wolność i Dyskrecja. Miłość nie kłamie, to co jest w kręgu nie wychodzi poza krąg.

 

Po katechezie był czas na krąg. Podzielono nas na 8 grup, każda otrzymała sigla i musiała najpierw podzielić 4 kolumny na członków kręgu, a następnie osoby wybierały fragment który najbardziej do nich przemówił. (Mówicie co słyszycie a wybieracie co rozumiecie) Należało przeczytać wybrane fragmenty i połamać się tym słowem (dzielenie się) aby w końcu wspólnie przejść do komunii i wybrać jeden tekst jako główny.

Po modlitwie w ciągu dnia był czas na łamanie Słowa. Brat wywoływał grupę i czekał na ochotników. Pismo święte nie jest do prywatnego rozumienia, co dał nam odczuć brat Juliusz ostro reagując na wszelkie nadinterpretacje. Kiedy wychodzisz na ambonkę masz do pokonania trzy krzyże.

 

 • Krzyż : wyjść z anonimowości
 • Krzyż : kiedy stoisz na ambonie i mówisz
 • Krzyż : kiedy wracasz na swoje miejsce i widzisz co się stało.

 

Kiedy słuchamy nie szydzimy, ale z miłością przyjmujemy co słyszymy. Zachowujemy tajemnice i nie komentujemy o tym co zostało usłyszane.

Podobne łamanie Słowa było po drugim kręgu, a na ostatnim o 19.30 mogliśmy wygłosić wszyscy własną ocenę zarówno metody jak i tematyki dnia oraz sposobu prowadzenia katechez. Każda katecheza była podzielona na trzy części, pierwszą krótko miała Ela, następnie Artur a na koniec zawsze głos zabierał br Juliusz.

Katecheza 2 : Post ma na celu odzyskać Oblubieńca. Zważaj na swoja naturę, umartwiaj się ale sprawdzając się w tym co jest niedoskonałe. Rób postanowienia. Ma to służyć naszemu  Duchowi (Miłosierdzia nie ofiary)

Katecheza 3 : Święta traktujemy jako czas dla nas, jednakże niedziela zaczyna się już w sobotę wieczorem. Chrystus zmartwychwstał z soboty na niedzielę. Niedziela jest świątynia w czasie, czasowym miejscem w którym my mamy możliwość spotkać Jezusa Zmartwychwstałego. Zatem celebrowanie wigilii paschalnej jest już od nieszporów.

Niedzielny plan dnia:

8.00 Eucharystia

9.00 Śniadanie

10.00 Kapituła

Podsumowanie dni skupienia: 

 

 • Został nam przedstawiony nowy nurt w FZŚ, możemy pisać do Rady nasze opinie co chcielibyśmy zaimplementować do naszej wspólnoty WF Tau.
 • Znamy naszą wartość wspólnoty i potrafimy ją bronić, wychodząc na ambonę uczyniliśmy kolejny krok w wychodzeniu do ludzi.
 • Zaproszeni goście byli odpowiedzią na głosy z kapituły wakacyjnej, kiedy deklarowaliśmy że chcemy wiedzieć więcej na temat trzeciego zakonu
 • Przypomnienie żeby łamać się Słowem przy obecności kapłana wraz z jego komentarzem

 

Ogłoszenia:

 

 •  Możemy korzystać ze skrzynki modlitewnej MF Tau i wysyłać nasze prośby na  modlitwa@mftau.pl, ale przy rejestracji należy wpisać „ja osoba z WF TAU …..”
 • Konkurs franciszkański w dwóch etapach, pierwszy przeprowadzony do końca września we wspólnotach lokalnych a kolejny na dniach skupienia, szczegóły na spotkaniu niedzielnym,
 • Kończymy opracowanie strony internetowej naszej wspólnoty WF TAU, prawdopodobny adres www.wft.pl
 • Za dwa tygodnie będzie miała miejsce Kapituła Zakonna, na której będzie omawiana kwestia drugiego kapłana = prośba o modlitwę w tej intencji
 • Trwają prace nad statutem naszej wspólnoty, osoby chętne do pomocy proszone są zgłaszać się do Celiny Bieganskiej
 • Termin  rekolekcji w głąb Tau – 7-13.07.2014 _Sidzina. Jeżeli ktoś nie może pojechać na nasze rekolekcje wakacyjne to może być do pomocy. Potrzebne 3 osoby ze wspólnoty.
 • Rekolekcje letnie Fonte TAU 18-24.08.2014 _ Skomielna Czarna. Na tych rekolekcjach będzie okazja do uroczystego wyrażenia pragnienia, aby się przygotować będą wysłane materiały do Skrutinium.
 • Jest potrzeba współpracy z Celiną w spisaniu Historii wspólnot lokalnych oraz kroniki. Proszę zgłaszać się we wspólnotach lokalnych

 

Osoby z naszej wspólnoty, które były na dniach skupienia:

 

 • Dominika + Bolek
 • Gosia,
 • Kasia, Sebastian + Teresa i Patii
 • Renata + Franek
 • Robert
 • Agnieszka i Artur + Michał, Paweł i Filip
 • Mirek i Agnieszka + Zosia
 • Ela J.

 

Dodaj komentarz