27 kwietnia 2012; Msza Św

Celebrans: ks.Łukasz,

Obecni:

  • Ola+Marek+Wojtuś+Aga,
  • Artur+Paweł,
  • Mirek+Zosia,
  • Kasia + Sebastian,
  • Robert,
  • Wojtek.

 

Msza Św w kaplicy domu katechetycznego. Temat kazania: gniew.

Ksiądz opisał gniew, jego stadia, zagrożenia z nim związane i sposoby panowania nad nim. Szkic kazania dostępny w pobieralni.

 

Niestety potwierdziła się informacja o tym, że ksiądz Łukasz nie będzie już naszym opiekunem. Zajmie się on posługą kapelana w szpitalach miejskich. 

Dodaj komentarz