22 stycznia 2012; Spotkanie formacyjne

Prowadzący: Agnieszka i Mirek

Temat: Czystość – nieczystość   

Obecni:

 • Ela J.,
 • Marek,
 • Ola,
 • Agnieszka W.,
 • Mirek,
 • Agnieszka G.,
 • Artur,
 • Lidka,
 • Krzysiek,
 • Ela P.,
 • Wojtek.

 Rozważono część franciszkańską tematyki czystość – nieczystość

 Oto streszczenie spotkania autorstwa Lidki:

 PISMA ŚW. FRANCISZKA

Dziewictwo

  • Posłuszeństwo bez własności
  • piękno ewangelicznej doskonałości
  • zachowywać czyste zmysły, unikać nieczystych spojrzeń na kobiety i obcowania z nimi
  • rozpusta grzechem szatańskim, karą wydalenie z zakonu
 TEKSTY ŚWIECKIE

http://pierzchalski.ecclesia.org.pl/index.php?page=09&id=09-01&sz=&nr=95
http://spotkania.wiara.pl/doc/574684.Czystosc-w-malzenstwie
http://kosciol.wiara.pl/doc/494428.Czystosc-malzenska-jako-relacja-wylacznosci
 

  • nieczystość – nierząd – brak rządzenia sobą – niewola, która niszczy ciało
  • nieczystość wołaniem o miłość
  • nieczyści nie czują się kochani, nie kochają samych siebie
  • przyjemność oszukiwaniem siebie
  • znak braku relacji, słabości
  • nieczystość cierpieniem
  • nie można jej negować, wymaga zrozumienia
  • jest odrzuceniem samego siebie
  • zagubienie, zniewolenie, namiastka miłości
  • iluzja, która pozbawia sił do walki, chęci do wiary w coś, w co przestał wierzyć
  • stawianie wymagań, które wpędzają w rozpacz, w czasie gdy Chrystus przyjmuje nas takimi, jakimi jesteśmy, nie gardzi nami
  • to MIŁOŚĆ jest wartością naczelną, czystość jest służebną
  • oddzielać człowieka od czynów – człowiek nie jest nieczysty
  • nieczystość grzechem wrażliwych
  • szukać przyjemności, które służą rozwojowi
  • nieczystość skutkiem ucieczki od braku powołania, pocieszeniem w utracie bezpieczeństwa
  • wyraz buntu przeciw samotności, na którą trzeba się zgodzić
  • człowiek istotą błogosławioną – Bóg w nas mówi dobrze o nas
  • nieczystość skutkiem nieprzeżywania prawdy
  • czas by nie użalać się nad sobą i pokochać siebie, bez uraz, negatywnych przekłamań, niezdecydowania, za czym chce się podążać
  • czystość niemożliwa bez milczenia, czasu dla Boga
  • nieczystość skutkiem braku POCZUCIA dobrych relacji
  • lekarstwem służba innym
  • duch wyraża się poprzez ciało, ciało poprzez ducha
  • to co przygnębia ludzi to strach – to on prowadzi do złych wyborów
  • nieczystość jako wyraz rozpaczy
  • czasy obecne skupiają się na tym, co nieczyste, uznają to za normę
  • Czystego serca będą oglądać Boga – gardzą dobrami ziemskimi, nie przestają uwielbiać Pana
  • Jest czystość człowieka wewnętrznego i zewnętrznego
  • Nie ulegać p[ozorom nagrody i korzyści, ale odrzuciwszy troski czystym sercem służyć Bogu, czuwać i modlić się, w każdym czasie uwielbiać Boga
  • Pokora, cierpliwość, miłość nieprzyjaciół są czystością serca
  • Czystość to harmonia ducha, głosu i Boga w modlitwie
  • Słowa czyste są na zbudowanie ludzi
  • Naśladował czystość aniołów
  • Czystość świętego może wiele wybłagać

 

Dodaj komentarz