11 kwietnia 2010; Spotkanie formacyjne

Temat: Syn – Jezus Chrystus, Pan, Baranek Boży

Prowadzący: Ola i Marek, 

Obecni:

 •  Agnieszka i Mirek,
 • Lidka i Krzysiek,
 • Sebastian i Kasia,
 • Renia,
 • Agnieszka G.,
 • Ola i Marek,
 • Ela i Wojtek.

Spotkanie ożywione chwilami rozmowy. Omówiono tytuły Syna Bożego a następnie franciszkańskie podejście do spraw wiary i praktyki wiary.

 

 

Echo konferencji WRF.

SYN – na podstawie  Słownika teologii biblijnej

 1. Kim jest Jezus?
 2. Jezus jako: imię Pana, Chrystus, Syn Boży, Baranek Boży
 3. Imię: osoba, istota ze szczególnymi cechami, osobowość w ciele i istota Boska; konkretna tożsamość (podawanie informacji kiedy i gdzie żył, np. Nazarejczyk, urodzony za panowania Heroda gdy wielkorządcą był Kwiryniusz itp.)
 4. W tradycji żydowskiej: zwykłe, przeciętne imię żydowskie
 5. W tradycji chrześcijańskiej: Imię ponad wszystkie inne – mówienie o nim posłannictwem Kościoła (głoszenie ukrzyżowania i zmartwychwstania rolą chrześcijanina)
 6. Imię Jezusa w Biblii (NT): cuda dzieją się w jego imię, ma moc uzdrawiającą, uwalniającą („znam Jezusa i słyszałem o Pawle – a wy coście za jedni?” pyta zły duch żydowskiego uzdrowiciela, który podszywa się pod ucznia Chrystusa i jako oszust zostaje przez demona poturbowany)
 7. Pan: używane od śmierci Jezusa, wywodzi się ze ST, podstawą tego określenia objawienie boskości Jezusa; kiedyś określało miejsce w hierarchii: sługa – niewolnik, pan – władca; właściwie Jezus nasz Pan, a nie tylko: Pan Jezus
 8. Pan: nasz – mówią uczniowie, Adonai – mówią żydzi do Boga
 9. Chrystus: ustanowiciel Kościoła, mesjasz
 10. Rabbi – nauczyciel; rabin – poucza o słowie Bożym
 11. Synowie: 1) sprawiedliwi = zbawieni    2)Jahwe = królowie, tytuł mesjański
 12. Mesjaństwo w ujęciu: 1) ziemskim = władza, posiadanie          2) niebieskim = pełnienie woli Boga, zawierzenie jego wybraniu
 13. Syn: 1) Boży tzn. anioł 2)wskazuje na przynależność np. narodową (synowie Izraela – żydzi)  3) wskazuje na łączność z Ojcem  4)wskazuje na światopogląd, np. Syn Pokoju  5)dziecko
 14. Przybranie za synów: powołanie do danej roli tzn. 1)wybranie, błogosławieństwo        2) ustanowienie mocą Ducha Świętego
 15. Pokreślenie: „nie jesteś Synem Bożym” znakiem potępienia
 16. Baranek Boży: 1)ofiarny, przebłagalny za grzechy                    2)pokora, uległość       3)Jeremiasz porównuje się do baranka – bezbronnej ofiary prowadzonej na rzeź        4)znak wybraństwa w czasie wyjścia z niewoli w Egipcie             5)krew jego ma wartość zbawczą, ratuje przed śmiercią          6) w Apokalipsie staje się LWEM JUDY
 17. 7) prawdziwy, wielkanocny, chrzcielny, bez skazy, wyzwoliciel            8) Jezus ukrzyżowany w godzinie składania paschalnej ofiary 8) odkupiciel

 

SYN – na podstawie Leksykonu duchowości franciszkańskiej

 1. Kryzys wiary, bo chcemy podkreślić człowieczeństwo Chrystusa – św. Franciszek odwrotnie: jego życie wyznacza pytanie: „kim jesteś ty Panie? A kim jestem ja?”
 2. Życie jako droga od aktywnego stawania się Chrystusem do głoszenia jego nauki
 3. Doktryna zmienia się w biografię – nie suplement życia, ale wyznanie wiary, bez którego nie można istnieć
 4. To człowiek jest powołany przez Chrystusa stanowiącego mistrza, przewodnika, drogę; życie ma być wyrazem miłości do Niego
 5. Praktykowanie cnoty, zachęta do czynu z uzasadnieniem postawy Chrystusa: „bo nasz Pan…” (praktyczne naśladowanie życiem)
 6. Nawet habit franciszkański miał przypominać kształtem krzyż – podobnie znak Tau, którym się podpisywał
 7. Głoszenie słów Chrystusa nie ma sensu, jeśli nie zaczniemy żyć ewangelią, „głosić kazania czynami”
 8. Wspólnota rodzi się z zachowania ewangelii 

 

Po części formacyjnej doszło do omówienie spraw pozostałych. 

Agnieszka i Mirek podzielili się doświadczeniami ze swego pobytu na rekolekcjach weekendowych we Wrocławiu w terminie 26-28 marca 2010.

 1. 29 osób u sióstr kapucynek-skrytek spotkało się, aby przemodlić temat: NIE BÓJ SIĘ STRACIĆ ŻYCIA DLA JEZUSA I EWANGELII.
 2. cytat przewodni: „Kto chce iść za mną niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje”
 3. wśród konferencji był temat: DROGA UCZNIA CHRYSTUSA
 4. w doświadczeniu: głoszenie na mieście ewangelii (w oparciu o obrazek z własnoręcznie wypisanym i osobiście wybranym cytatem ewangelicznym najlepiej ilustrującym naukę Chrystusa)
 5. dzielenie się: doświadczeniem głoszenia ewangelii i życiem wspólnot lokalnych

 

Spotkanie intensywne i ciekawe. Bogate w doświadczenia.

Sprawozdawcy byli z wyjazdu bardzo zadowoleni.

 

W temacie rekolekcji: szukajcie opiekunek do dzieci.

Ela i Wojtek zaprosili wspólnotę na I Komunię Św. Krystiana. Zaproszenie obejmuje również spotkanie przy stole po nieszporach o 15.00. Spotkanie w domu parafialnym parafii ewangelickiej w Starym Bielsku

 

Dodaj komentarz