2 grudnia 2008 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

Prowadzący: Artur
Obecni:

  • Ks. Łukasz,
  • Mirek,
  • Marek,
  • Ela,
  • Wojtek.

Myślą przewodnią było lepsze wejście w właśnie rozpoczynający się adwent. Rozważono tekst ewangelii z nadchodzącej drugiej niedzieli adwentu: Mk 1,1-8.
Adroacja w znacznej części przebiegała w ciszy. Obecne były również elementy śpiewu i modlitwy spontanicznej.

Dodaj komentarz