30 marca 2008 – Spotkanie formacyjne

Prowadzący: Wojtek.

Obecni:

  • Ela P.,
  • Agnieszka W.,
  • Mirek,
  • Artur,
  • Marek.

Spotkanie w cyklu „Powołanie Franciszkańskie” na podstawie książki pod tym samym tytułem. Tym razem rozważyliśmy rozdział: „Franciszek i Klara wobec Boga Najwyższego”.
Uwzględniono następujące podrozdziały:

  • „Ojciec święty i sprawiedliwy”,
  • Bóg dobrem, źródłem wszelkiego dobra,
  • Bóg – Trójca Święta,
  • „Święta miłość, którą jest Bóg”,
  • Heroldowie rzeczywistości Boga.

Franciszek i Klara pozostawali w szczególnej relacji miłości z Bogiem. Widzieli w nim zarówno Boga bliskiego jak i absolut. Nie zatracili jednak perspektywy Stwórca – stworzenie.
Czuli się obdarowani i obdarowywani w każdym momencie życia, co było źródłem ich nieustającego dziękczynienia.
Żywa pozostawała w ich duchowości świadomość obecności i działania Trójcy Świętej.
Bóg jest miłością. To zawołanie było całą treścią życia, działalności i nauczania Franciszka. Miłość odnajdywał w każdym Bożym darze. Miłość ta pociągała go do odpowiedzi życiem. Wzywał braci by byli świadkami Bożej miłości w świecie.

Uczniu Franciszka – świadcz o Bożej miłości w twoim życiu.

Druga część spotkania miała charakter ściśle towarzyski.

Dodaj komentarz