14 października 2021 – różaniec

Jak corocznie nasza Wspólnota włączyła się w nabożeństwo różańcowe odprawiane dla wiernych parafii Opatrzności Bożej w Białej. Rozważania, oparte na refleksjach pochodzących z listów świętego Ojca Pio przygotowane przez Mirka oraz modlitwę poprowadzili: Ola, Aniela, Agnieszka G., Wojtek, Krzysiek.
W nabożeństwie uczestniczyli także Mirek i Basia.
Po nabożeństwie wszyscy wzięliśmy udział w Mszy św. parafialnej.

10 października 2021 – spotkanie formacyjne

Na pierwszym spotkaniu formacyjnym w nowym roku formacji skupiliśmy się na temacie „Relacje – ja, ty, my i Bóg”. Spotkanie oparte było o dwie konferencje: ogólną oraz franciszkańską.

Po krótkim zreferowaniu treści konferencji; uczestnicy mieli się z nią zapoznać wcześniej; nastąpiło dzielenie przeplatane rozmową.

W odpowiedzi na apel znajomych przekazano również środki czystości dla Domu Dziecka w Hałcnowie.

W spotkaniu udział wzięli:

 • x. Marcin,
 • Aniela,
 • Renata (zdalnie),
 • Ola,
 • Marek,
 • Kasia,
 • Sebastian,
 • Ela U,
 • Robert,
 • Gosia K,
 • Gosia B,
 • Agnieszka G,
 • Artur,
 • Agnieszka W,
 • Mirek,
 • Wojtek.

3 października 2021 – wspólna Msza Św. i Transitus ku czci św. Franciszka z Asyżu

W tym roku spotkaliśmy się w wigilię święta św. Franciszka z Asyżu w bazylice franciszkańskiej w Rychwałdzie k. Żywca. Tam uczestniczyliśmy w Mszy Św. oraz w Transitusie św. Franciszka. Nabożeństwo to zostało pięknie przygotowane przez oo. Franciszkanów z udziałem scholii. Razem ze wspólnotą braci i parafią przeżywaliśmy wspomnienie przejścia ojca Franciszka do nieba.

Obecni byli:

 • Ela i Robert,
 • Aniela,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Ola i Marek,
 • Krzysiek,
 • Ela J,
 • Ela i Wojtek.

30 września 2021 – spotkanie modlitewne

W ostatnim dniu września zebraliśmy się na spotkaniu modlitewnym  w salce bł. Karoliny Kózkówny. Wspólnie odmówiliśmy, podzieleni na dwa chóry, nieszpory ze wspomnienia św. Hieronima, poświęcając nieco więcej czasu na medytację przeznaczonego na nieszpory tego dnia czytania (Jk 3,17-18) oraz  modlitwę spontaniczną.

Obecni byli:

 • X Marcin,
 • Agnieszka G.,
 • Ola i Marek K.
 • Wojtek P.
 • Agnieszka i Mirek W.
 • Ela J.
 • Krzysiek C.
 • Aniela M.

9 września 2021 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

W czwartek odbyła się pierwsza w tym roku formacyjnym adoracja naszej wspólnoty. Miejscem adoracji był kościół Opatrzności Bożej w Białej. Adoracja przebiegała w formie modlitwy spontanicznej w oparciu o fragment ewangelii z dnia,

(Łk 6, 27-38)

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.

Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.

Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

Obecni:

 • Ks. Marcin
 • Artur i Agnieszka,
 • Mirek i Agnieszka,
 • Ola i Marek,
 • Basia,
 • Ela,
 • Aniela,
 • Wojtek,
 • Krzysztof,
 • Ania.

2 września 2021 – spotkanie modlitewne

Na pierwszym spotkaniu po wakacjach zgromadziliśmy się w salce przy probostwie. Modliliśmy się dziękczynieniem i uwielbieniem. Rozważaliśmy również krótko fragment ewangelii wg św. Łukasza przypadający na ten dzień.

(Łk 5,1-11)
Gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: „Wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów”. A Szymon odpowiedział: „Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci”. Skoro to uczynił, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: „Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”. I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali: jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz Jezus rzekł do Szymona: „Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił”. I przyciągnąwszy łodzie do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim.

„Wypłyń na głębie” mocno zabrzmiało na początku kolejnego roku formacyjnego.

Po zakończonej modlitwie omówiono temat wyboru delegatów na kapitułę prowincjalną.

Spotkanie miało formę hybrydową. Część wspólnoty dołączyła przez ZOOM-a.

W spotkaniu uczestniczyli:

 • ks. Marcin,
 • Mirek,
 • Ela J,
 • Ola,
 • Marek,
 • Aniela,
 • Małgosia,
 • Agnieszka,
 • Artur,
 • Patryk,
 • Robert,
 • Kasia,
 • Sebastian,
 • Wojtek.

24 czerwca 2021 – Msza Święta

W uroczystość Św. Jana Chrzciciela nasza Wspólnota spotkała się w kościele parafialnym pw. Opatrzności Bożej w Białej na kończącej rok formacyjny 2020/2021 Eucharystii. Przed kończącym Mszę błogosławieństwem i rozesłaniem nas na głoszenie Prawdy w czasie nadchodzących wakacji, podziękowaliśmy naszemu asystentowi, księdzu Marcinowi za zaangażowaną opiekę w mijającym roku formacyjnym.

Obecni byli:

 • X Marcin,
 • Agnieszka i Artur G.,
 • Ola i Marek K.
 • Ela i Wojtek P.
 • Agnieszka i Mirek W.
 • Basia i Daniel Ch.
 • Lidka i Krzysiek J.
 • Kasia i Sebastian N. z Tereską i jej kuzynką.
 • Gosia K.
 • Ela J.
 • Joasia P.
 • Aniela M.

Po Eucharystii, chętni udali się na pogaduchy przy małym co nieco w lokalu „Cechowa 10” – pod tym samym adresem.

17 czerwca 2021 – spotkanie formacyjne

Temat spotkania: „Rodzina miejscem uczenia się miłości”

Temat dzisiejszego spotkania omawialiśmy w kontekście nauczania Jana Pawła II zwanego Papieżem Rodziny.

Jan Paweł II ukazywał świętą wizję rodziny przez to, co nazwał „powrotem do początku”. W Księdze Rodzaju widzimy świat jako stworzony z miłości do człowieka i dla człowieka. Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i niewiastę na swój obraz i podobieństwo. Nie jako pojedynczą osobę, ale komunię osób – kobiety i mężczyzny, która jest odbiciem Trójcy Świętej jako komunii Osób Boskich, które w pełni otwierają się na siebie i w pełni ofiarują się sobie nawzajem. Kobieta i mężczyzna zostali powołani, aby na podobieństwo Boga dawać życie we wspólnocie miłości, by razem z Nim tworzyć nowe życie. Święta wizja rodziny wywodzi się również z odwołania się do faktu przymierza Boga z rodziną po ocaleniu z potopu. Fragment Biblii o potopie rodzi nadzieję, gdyż widzimy, że przez ocalenie jednej rodziny Bóg ocalił ludzkość. Kolejnym wsparciem dla świętej wizji rodziny jest fakt przekazania Mojżeszowi przez samego Boga Dekalogu na górze Synaj. W tymże właśnie po pierwszych przykazaniach odnoszących się do Boga zabezpieczył On wzajemną miłość i troskę w rodzinie oraz szacunek wobec rodziców obietnicą długiego życia i błogosławieństwa. Dzieci zobowiązane zostają do szacunku wobec rodziców a rodzice do takiego życia, aby byli godni czci. Czwartym źródłem świętej wizji rodziny jest fakt zaistnienia w dziejach ludzkości Rodziny Nazaretańskiej. Bóg okazał takie zainteresowanie i upodobanie w rodzinie, że nie znalazł dla swojego Syna godniejszego miejsca niż właśnie w rodzinie. Rodzina Maryi, Józefa i Jezusa to wzór każdej ludzkiej rodziny. Piątym filarem świętej wizji rodziny jest Kana Galilejska i obecność Jezusa na weselu, u początku założenia nowej wspólnoty życia. Kana ukazuje rodzinę jako miejsce uświęcone obecnością Boga i Jego pochyleniem się nad potrzebami tej wspólnoty. Jezus jest przy małżonkach, a gdy natrafiają na trudność – wkracza i działa swoją Boską mocą, ukazując jednocześnie swoją Matkę jako Tę, która widzi zwykłe potrzeby człowieka, troszczy się o niego.

Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcając ludzi do świętości wskazywał na rodzinę jako środowisko, które wychowuje do świętości i sprzyja dążeniu do niej. Rodzina prócz zadań materialnych, psychicznych, wychowawczych ma bardzo ważne zadanie – rodzić świętych. Kładąc nacisk na świętość małżonków, podkreślał, jak ważne jest stawianie innym za wzór wiernych świeckich, którzy heroicznie realizowali swoje powołanie chrześcijańskie w małżeństwie i rodzinie. Aby rodzina była świętą, jej życiodajnym centrum musi być miłość, która wynika ze zjednoczenia z Bogiem. To jest możliwe, jeśli członkowie rodziny szanują w każdym godność osobistą, kierują się bezinteresownością, są serdeczni, otwarci na dialog, gotowi do służby i głębokiej solidarności.

Omawiając nauczanie Jana Pawła II na temat rodziny, trzeba podkreślić, że było ono kontynuacją dotychczasowego nauczania Kościoła. Z tych korzeni wywodzi się katolicki model małżeństwa i rodziny, który przyjmuje, że rodzina opiera się na sakramentalnym małżeństwie jako dobrowolnie zawartym, monogamicznym, nierozerwalnym, dozgonnym, wiernym i wyłącznym związku mężczyzny i kobiety. Jako wspólnota życia i miłości jest otwarta na tworzenie bliskich więzi międzyludzkich oraz na płodność. Przekazuje wartości kulturowe, społeczne, moralne, duchowe i religijne.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „Mężczyzna i kobieta połączeni małżeństwem tworzą ze swoimi dziećmi rodzinę. Ten związek jest uprzedni wobec uznania go przez władzę publiczną; narzuca się sam.”

Chcących zgłębić temat odsyłamy do tekstów źródłowych:

* ADHORTACJA APOSTOLSKA O ZADANIACH RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM (Familiaris consortio) – 22.11.1981

* LIST DO RODZIN (Gratissimamsane) – 2.02.1994

W tekstach Św. Franciszka oraz w jego życiorysach nie odnajdujemy słów bezpośrednie odnoszących się do rodziny. Jednakże Franciszek docenia jej wartość podając ją jako wzór dla rodziny zakonnej o czym możemy przeczytać na przykład w 2 Regule (6,7-8):

„I gdziekolwiek bracia przebywają lub spotkaliby się, niech odnoszą się do siebie jak członkowie rodziny.I niech jeden drugiemu z zaufaniem wyjawia swoje potrzeby, jeśli bowiem matka karmi i kocha syna swego (por. 1 Tes 2, 7) cielesnego, o ileż troskliwiej powinien każdy kochać i karmić swego brata duchowego!”

Nasze spotkanie dopełniło dzielenie się naszymi przeżyciami. Próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:  

 1. Jak ja rozumiem świętość rodziny. Czy moja rodziną jest „święta” ?
 2. W jaki sposób wyrażamy sobie miłość w rodzinie ?
 3. Co najbardziej przeszkadza mi w budowaniu komunii rodzinnej (z mojej strony oraz ze strony innych członków rodziny) ?

Spotkanie odbyło się za pośrednictwem platformy ZOOM a uczestniczyli w nim:

 • Kasia i Sebastian (prowadzący),
 • ks. Marcin,
 • Agnieszka i Artur oraz ich goście z pilskiej WF Tau Dorotka i Adam,
 • Ola,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Aniela,
 • Ela i Robert,
 • Basia,
 • Ela J.,
 • Małgosia K.,
 • Wojtek,
 • Patryk                                                              
 • oraz po raz pierwszy Joanna – witamy serdecznie w naszej Wspólnocie Joanna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

27 maja 2021 – Msza Święta

Eucharystia wspólnotowa w dniu 27 maja 2021 r. odbyła się w Kościele parafialnym w Białej. W tym dniu Kościół obchodził dosyć młodą uroczystość: Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.


Uczestnicy:

Ks. Marcin, Agnieszka i Artur, Mirek i Agnieszka, Wojtek, Aniela, Patryk, Małgorzata, Krzysztof i Lidka, Dominika, Robert i Ela, Katarzyna i Sebastian, Gosia, Basia, Marek , Ela J.