7 stycznia 2021 – Spotkanie modlitewne – sigla

W trakcie dzisiejszego spotkania modlitewnego, które już tradycyjnie odbyło się za pomocą komunikatora internetowego ZOOM, dzieliliśmy się Słowem, które przeznaczone jest na ten miesiąc formacji.

Cytatem przewodnim naszych rozważań był fragment z Ewangelii Św. Łukasza (4, 16-22a):

„Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego”. 

W tym fragmencie Jezus wskazuje na siebie jako na wypełnienie „słowa łaski”, które niesie błogosławieństwo Boga i realizuje daną obietnicę, a ewangelista pragnie, aby jego czytelnik spotkał się ze „słowem łaski”, które jest głoszone dziś. 

Na spotkaniu obecni byli:

 • Gosia,
 • Robert,
 • Patryk,
 • Wojtek,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Aniela,
 • Ela,
 • Agnieszka i Artur,
 • Basia i Daniel,
 • Ola i Marek,
 • Celina z krakowskiej Wspólnoty,
 • ks. Marcin,
 • a poprowadzili je Kasia i Sebastian.

30 grudnia 2020 – spotkanie modlitewne

Nasze spotkanie miało charakter modlitewny, a przeprowadziliśmy je online za pośrednictwem komunikatora ZOOM. W jego trakcie odmówiliśmy w intencji wszystkich chorych ze Wspólnoty WF TAU koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz Nieszpory z szóstego dnia Oktawy Narodzenia Pańskiego, zakończone błogosławieństwem księdza Marcina. Po spotkaniu podzieliliśmy się aktualnościami z życia Wspólnoty i poszczególnych jej członków.

Obecni byli:

•Gosia B.,

•Ela i Robert U.,

•Wojtek P.

•Agnieszka i Mirek W.,

•Agnieszka i Artur G.,

•Celina B. – z krakowskiej Wspólnoty,

•X Marcin.

10 grudnia 2020 – Msza Święta

Kolejną wspólnotową Eucharystię przeżywaliśmy w kościele Opatrzności Bożej.
Homilia celebransa, ks. Marcina nawiązywała do czytań z dnia tj. czytania z Księgi Izajasza, szczególnie do słów „Nie bój się, robaczku Jakubie, nieboraku Izraelu! Ja cię wspomagam – mówi Pan – odkupicielem twoim – Święty Izraela” i treści Ewangelii św. Mateusza (Mt 11, 11-15), w której po raz kolejny pojawia się postać Jana Chrzciciela, który towarzyszy nam od ostatnich, grudniowych dni skupienia.
Po mszy odbyła się,  krótka adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja odbywała się w ciszy, która przerywały modlitewne wezwania uczestników.

We mszy uczestniczyli:

 • ks. Marcin,
 • Aleksandra,
 • Marek,
 • Aniela,
 • Lidia,
 • Krzysztof,
 • Artur,
 • Agnieszka,
 • Elżbieta,
 • Barbara,
 • Patryk,
 • Mirosław,
 • Agnieszka.

3 grudnia 2020 – spotkanie modlitewne

W trakcie spotkania, które przeprowadziliśmy online za pośrednictwem komunikatora ZOOM dzieliliśmy się otrzymanym słowem. Wprowadzeniem do dzielenia była modlitwa św. Franciszka: Wielbimy Cię .., modlitwa do Ducha Świętego oraz biblijna analiza tekstu, w tym rozważenie pierwszego Napomnienia Św. Franciszka. Wcześniej, w domu, tekst (J 14,1-7) przeznaczony na trzeci miesiąc cyklu formacyjnego, którego temat brzmi „Wytrwać przy obietnicy”, indywidualnie analizowaliśmy metodą skrutacji. Spotkanie zakończyła odmówiona w intencji wszystkich chorych ze Wspólnoty WF TAU koronka do Bożego Miłosierdzia.

Obecni byli:

•Gosia B.,

•Ela i Robert U.,

•Patryk B.,

•Wojtek P.

•Agnieszka i Mirek W.,

•Aniela .M,

•Ela J.,

•Agnieszka i Artur G.,

•Ola i Marek K.,

•Celina B. – z krakowskiej Wspólnoty,

•X Marcin

26 listopada 2020 – Msza Święta

Kolejna wspólnotowa Eucharystia, w okresie pandemii, odprawiona została w kościele Opatrzności Bożej .

We mszy uczestniczyli:

 • ks. Marcin,
 • Aleksandra,
 • Marek,
 • Aniela,
 • Lidia,
 • Krzysztof,
 • Artur
 • Agnieszka
 • Elżbieta
 • Barbara
 • Daniel
 • Sebastian
 • Katarzyna
 • Małgorzata
 • Mirosław
 • Agnieszka

19 listopada 2020 – adoracja Najświętszego Sakramentu

„Bądź uwielbiony, Jezu Chryste, obecny pod cichą postacią chleba!
 Bądź pozdrowiony, Jezu Chryste, nieskończone Miłosierdzie!
 Bądź pochwalony, Chryste, niestrudzenie czekający na człowieka!

Ty jesteś Źródłem i samą Miłością! Wierzymy, że kiedy Ty przychodzisz i zostajesz przyjęty, zmienia się człowiek i zmienia się świat. Milkną w nas złe słowa, urazy, cierpienie, nastaje nowe, bo Ty jesteś Odnowicielem, Ty jesteś Najlepszym Lekarzem, Ty jesteś Życiem!”

W czwartkowy wieczór wspólnota modliła się i adorowała Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Rozważana była Ewangelia z dnia, modliliśmy się także pieśniami.
Chwała Panu za ten czas!

Obecni byli: ks. Marcin, Aniela, Artur, Patryk, Mirek, Wojtek, Ola i Marek.

5 listopada 2020 – spotkanie modlitewne

Dnia 5 XI 2020 br, odbyło się spotkanie modlitewne, odbyło się ono online i dzieliliśmy się na nim doświadczeniem spotkania z Bożym Słowa podczas indywidualnego rozważania sigli przygotowanych na ten miesiąc. W spotkaniu uczestniczyli: Ola i Marek, Wojtek, Agnieszka i Artur, Kasia i Sebastian, Gosia, Robert (prowadzący), Ela J, Aniela, Basia, Agnieszka i Mirek oraz ks. Marcin.

Spotkanie rozpoczęliśmy od krótkiej modlitwy spontanicznej, po czym większość z uczestników podzieliło się swoimi doświadczeniem jak Pan do nich przemówił podczas czytania/rozważania Bożego Słowa . Również nas Asystent, ks. Marcin dzielił się z nami. Następnie był czas na ogłoszenia i inne sprawy organizacyjne. Robert zainicjował modlitwę do Trójcy Świętej. I był czas na luźne rozmowy towarzyskie…

29 października 2020- rozważanie Pisma Św.

Pokój i dobro!

Takich słów używamy przy każdym naszym wspólnotowym pozdrowieniu. To pozdrowienie dzisiaj jest bardzo znamienne, w dobie tak wielkiego zamętu w jakim żyjemy (pandemia, strajki, demonstracje itp).Trzeba nam „stanąć do walki” lecz nie przeciw drugiemu człowiekowi ale przeciw grzechowi i Złu, który nas osłabia i zabija.

Pokrzepienie i umocnienie otrzymaliśmy w rozważaniu dzisiejszego słowa Ef 6, 10-20 Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan.

„Bracia:

Bądźcie mocni w Panu – siłą Jego potęgi. Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich.

Dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy wszystko. Stańcie więc do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej nowiny o pokoju. W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.

Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże – wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie najusilniej i proście za wszystkich świętych i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta otworzę, by jawnie i swobodnie głosić tajemnicę Ewangelii, dla której sprawuję poselstwo jako więzień – żebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.”

Łk 13, 31-35 Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza.

„W tym czasie przyszli niektórzy faryzeusze i rzekli do Jezusa: «Wyjdź i uchodź stąd, bo Herod chce Cię zabić». Lecz On im odpowiedział: «Idźcie i powiedzcie temu lisowi: Oto wyrzucam złe duchy i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia będę u kresu. Jednak dziś, jutro i pojutrze muszę być w drodze, bo rzecz to niemożliwa, żeby prorok zginął poza Jeruzalem.

Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Mówię zaś wam: nie ujrzycie Mnie, aż nadejdzie czas, gdy powiecie: „Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie”»

W spotkaniu onlinowym za pośrednictwem Join Zoom Meeting brali udział:
Wojtek P, Agnieszka i Artur G, Mirek W, Gosia B, Kasiak i Sebastian N, Robert U, Ola i Marek K, Ela J.

22 października 2020 – Msza Święta

Spotkaliśmy się na Mszy Św. w dniu wspomnienia św. Jana Pawła II.

Eucharystia, choć w małym gronie, odprawiona została w kościele. W trakcie liturgii odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. Msza Św. była również początkiem kolejnego roku działalności róży żywego różańca p.w. św. o. Pio.

We wspólnej modlitwie udział wzięli:

 • ks. Marcin,
 • Ela J,
 • Ola,
 • Marek,
 • Aniela,
 • Lidia,
 • Krzysztof,
 • Ania,
 • Krzysztof,
 • Monika,
 • Wojtek,

15 października 2020 – różaniec i Msza Św.

Jak każdego roku, w październiku – miesiącu poświęconym Maryi, włączyliśmy się w nabożeństwo różańcowe przeżywane we wspólnocie parafialnej, parafii p.w. Opatrzności Bożej w Białej. Krótkie rozważania i modlitwę poprowadzili Agnieszka i Mirek W. Po różańcu uczestniczyliśmy we Mszy świętej. Niestety zaplanowane po Mszy spotkanie braterskie nie odbyło się z powodu braku quorum (przybyli tylko wyżej wymienieni).