15 kwietnia 2021 – adoracja Najświętszego Sakramentu

Kolejna adoracja przed Najświętszym Sakramentem naszej Wspólnoty odbyła się w kościele parafialnym w Białej.

Wprowadzeniem do adoracji było przypomnienie czym jest adoracja na podstawie tekstu konferencji formacyjnej  WF Tau z poprzedniego miesiąca. Kolejnymi etapami było przypomnienie wprowadzenia do tematu formacji bieżącej, którym jest modlitwa uwielbienia oraz odczytanie fragmentu Słowa Bożego,  w które nasza wspólnota wsłuchuje się w tym miesiącu. W dalszej części adoracja przebiegała w cichej modlitwie.

Obecni byli: ks. Marcin, Agnieszka (prowadząca),Ola, Marek, Mirek, Agnieszka, Basia, Daniel, Ela, Lidka i Krzysiek.

8 kwietnia 2021 – dzielenie Pismem Św.

Rozpoczynamy cykl 7 : „Radosne uwielbienie” od skrutacji Słowa Bożego Łk, 10,21-24 i dzielenia się tym jak to Słowo funkcjonuje w naszym życiu.

Każdego dnia zaprasza nas Bóg do pogłębienia relacji z Trójcą Świętą – Wojtek P.

Czasami w naszym życiu mamy do czynienia z prawem falowania czyli doświadczeniem strapienia i tchnienia duchowego, ale wszystko ma sens jeżeli jest w Bogu. Nie obawiajmy się modlitwy uwielbienia, gdyż sama świadomość, że On jest Bogiem a ja jestem sobą to już jest przestrzeń do uwielbienia Boga samego.- Ks. Marcin

Dziekuję wszystkim za zaangażowanie i wspólna modlitwę.

Uczestnicy spotkania na zdjęciu.

(ks. Marcin, Małgosia, Ela, Agnieszka W, Mirek, Basia, Daniel, Kasia, Sebastian, Robert, Ola, Marek, Wojtek).

25 marca 2021 – Msza Święta

W dniu 25.03.2021 – w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w kaplicy Sióstr Zgromadzenia Córek Bożej Miłości, ksiądz Marcin odprawił Eucharystię dla naszej Wspólnoty. W trakcie mszy św. sprawowanej wg formularza z uroczystości przypadającej w tym dniu, chętni mieli możliwość duchowej adopcji dziecka poczętego.

Uczestnicy:

 • Ks. Marcin,
 • Lidka i Krzysztof J.,
 • Agnieszka  G.,
 • Ela J.,
 • Małgorzata K.,
 • Aneta G.,
 • Aniela M.,
 • Ela i Robert U.,
 • Agnieszka i Mirek W.,
 • Kasia i Sebastian N.,
 • Ola i Marek K.,
 • Patryk. B.,
 • Basia i Daniel Ch.

11 marca 2021 – adoracja Krzyża San Damiano

Spotkanie odbyło się w kościele p.w. Opatrzności Bożej i miało ono formę adoracji Krzyża San Damiano. Razem ze Św. Franciszkiem wpatrywaliśmy się w oblicze Chrystusa, który przemówił do niego z krzyża, modląc się do Pana słowami modlitw Biedaczyny, pieśni i zanosząc własne prośby, dziękczynienia i przebłagania. 

Obecni byli:

•X Marcin,

•Agnieszka W.,

•Ola.,•Marek,

•Wojtek,

•Aniela,

•Aneta,

•Małgorzata,

•Ela J.,

•Mirek – prowadzący.

4 marca 2021 – spotkanie modlitewne

Na spotkaniu członkowie wspólnoty dzielili się tym w jaki sposób Słowo Boże do nich przemawia. Punktem wyjścia był fragment:

„A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona
Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej
ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł
do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. Potem
Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł:
«Pragnę». Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę pełną
octu i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: «Wykonało się!» I
skłoniwszy głowę oddał ducha.”
J 19,25-30

W spotkaniu udział wzięli:

 • ks. Marcin,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Agnieszka i Artur,
 • Ela J,
 • Marek,
 • Gosia,
 • Patryk,
 • Aniela,
 • Ela i Robert,
 • Celina,
 • Aneta,
 • Małgorzata,
 • Wojtek (prowadzący).

4 lutego 2021 – Spotkanie modlitewne

Rozpoczęliśmy kolejny miesiąc naszej formacji. Pierwszym spotkaniem w tym cyklu było spotkanie modlitewne, podczas którego dzieliliśmy się Słowem przeznaczonym ten miesiąc formacji.

Rozważaliśmy i dzieliliśmy się słowami z Ewangelii św. Mateusza (Mt 26, 20.26-30):

Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu <uczniami>. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego».
Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej.

Na spotkaniu obecni byli:

 • Gosia,
 • Robert,
 • Patryk,
 • Wojtek,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Aniela,
 • Ela,
 • Agnieszka i Artur,
 • Ola i Marek,
 • Kasia i Sebastian.|
 • Celina z krakowskiej Wspólnoty,
 • ks. Marcin

28 stycznia 2020 – Msza Święta

Wspólnota spotkała się w kościele w dniu wspomnienia św. Tomasza z Akwinu.

Czytania i formularz Eucharystii pochodził z dnia.

We Mszy Św. udział wzięli:

 • ks. Marcin,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Agnieszka i Artur,
 • Kasia i Sebastian,
 • Lidka i Krzysiek,
 • Marek,
 • Ela J,
 • Patryk,
 • Basia,
 • Aniela,
 • Gosia,
 • Wojtek.

21 stycznia 2021 – adoracja Najświętszego Sakramentu

W tym roku, ze względu na ograniczenia pandemiczne nie było spotkania opłatkowego, na którym oprócz dzielenia się opłatkiem i składania sobie życzeń noworocznych śpiewaliśmy wspólnie kolędy na Chwałę Panu. W tym miesiącu zapragnęliśmy połączyć adorację ze śpiewem kolęd przy akompaniamencie ukulele, gitar i tak powstała adoracja przy franciszkańskim żłobie, w której brali udział:

 • Gosia B,
 • Kasia N.
 • Basia Ch,
 • Lidka J,
 • Ola i Marek K,
 • Agnieszka i Mirek W,
 • Patryk B,
 • Aniela M,
 • Wojtek P.
 • Ela J,
 • Ks Marcin.

Fragmenty tekstu adoracji zaczerpnięto z internetu http://www.ak.archidiecezja.wroc.pl/Pliki/2013_01_06_Adoracja.pdf

7 stycznia 2021 – Spotkanie modlitewne – sigla

W trakcie dzisiejszego spotkania modlitewnego, które już tradycyjnie odbyło się za pomocą komunikatora internetowego ZOOM, dzieliliśmy się Słowem, które przeznaczone jest na ten miesiąc formacji.

Cytatem przewodnim naszych rozważań był fragment z Ewangelii Św. Łukasza (4, 16-22a):

„Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego”. 

W tym fragmencie Jezus wskazuje na siebie jako na wypełnienie „słowa łaski”, które niesie błogosławieństwo Boga i realizuje daną obietnicę, a ewangelista pragnie, aby jego czytelnik spotkał się ze „słowem łaski”, które jest głoszone dziś. 

Na spotkaniu obecni byli:

 • Gosia,
 • Robert,
 • Patryk,
 • Wojtek,
 • Agnieszka i Mirek,
 • Aniela,
 • Ela,
 • Agnieszka i Artur,
 • Basia i Daniel,
 • Ola i Marek,
 • Celina z krakowskiej Wspólnoty,
 • ks. Marcin,
 • a poprowadzili je Kasia i Sebastian.

30 grudnia 2020 – spotkanie modlitewne

Nasze spotkanie miało charakter modlitewny, a przeprowadziliśmy je online za pośrednictwem komunikatora ZOOM. W jego trakcie odmówiliśmy w intencji wszystkich chorych ze Wspólnoty WF TAU koronkę do Bożego Miłosierdzia oraz Nieszpory z szóstego dnia Oktawy Narodzenia Pańskiego, zakończone błogosławieństwem księdza Marcina. Po spotkaniu podzieliliśmy się aktualnościami z życia Wspólnoty i poszczególnych jej członków.

Obecni byli:

•Gosia B.,

•Ela i Robert U.,

•Wojtek P.

•Agnieszka i Mirek W.,

•Agnieszka i Artur G.,

•Celina B. – z krakowskiej Wspólnoty,

•X Marcin.