22 czerwca 2024 – spotkanie formacyjne

Ostatnie w tym roku spotkanie formacyjne poświęcone było w całości tematyce dotyczącej duchowości Tau.

W pierwszej części spotkania, poprowadzonej przez Mirka, zapoznaliśmy się z materiałami otrzymanymi w ramach naszej comiesięcznej formacji, które nawiązywały do genezy powstania naszej Wspólnoty oraz jej nazwy, a co się z tym wiąże do początków odkrywania jej tożsamości duchowej. Wysłuchaliśmy również nagrania wywiadu z br. Mariuszem Matejko, w którym  przedstawione były kluczowe elementy naszej duchowości. Następnie Mirek omówił franciszkański aspekt duchowości Tau w kontekście jej wpływu na życie i działalność Św. Franciszka. 

Druga część była kontynuacją „spotkań z Tau”. Było to już czwarte spotkanie w tym cyklu, nawiązujące tym razem do Księgi Hioba, a głównie do jednego z ważniejszych dla naszej wspólnoty fragmentów: Hi 31,35. Temat tego spotkania brzmiał „Mój podpis – tożsamość Tau”. W trakcie tej części obejrzeliśmy krótki film omawiający treść Księgi Hioba, co pozwoliło nam lepiej poznać pełen kontekst słów wypowiadanych przez Hioba we wspomnianym fragmencie: „Kto zechce mnie wysłuchać? Oto podpis: Wszechmocny odpowie”. Spotkanie zakończyło się krótkim dzieleniem na podstawie pytań nawiązujących do Księgi Hioba w aspektach łączących ją z elementami duchowości Tau.

Spotkanie akcentem kulinarnym ubogaciła Monika, która poczęstowała nas pysznymi babeczkami, za co bardzo serdecznie jej dziękujemy 🙂  

Uczestnicy spotkania:

ks. Marcin, Agnieszka G., Agnieszka W., Gosia, Monika, Renata (zdalnie), Artur, Mirek (współprowadzący), Robert i Sebastian (prowadzący).