13 czerwca 2024 – spotkanie modlitewne

Po modlitwie wprowadzającej w spotkanie, które przeprowadziliśmy online za pośrednictwem komunikatora ZOOM – modliliśmy się fragmentem „Litanii do Ducha Świętego Romana Brandstaettera – dzieliliśmy się słowem, przeznaczonym na dziewiąty miesiąc cyklu formacyjnego, którego temat brzmi TAU – jako ostatni człon nazwy naszej wspólnoty. Rozważaliśmy teksty pochodzące: z „Życiorysu Mniejszego Św. Franciszka”  autorstwa św. Bonawentury (2B 2, 9), a także „Traktatu o cudach  św. Franciszka” pióra Tomasza z Celano (3 Cel. 3). Podstawowymi tekstami przeznaczonymi do dzielenia były cytaty z Pisma Świętego traktujące o naznaczeniu: Ez 9,1-11; Hi 31,35-36; Wj 12,1-3, Ap 9,3-4; Ef 1,11-14. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą „Błogosławieństwem Franciszka dla brata Leona” i wszystkich członków naszej Wspólnoty.

 Obecni byli:

 • •Agnieszka i Mirek W.,
 • •Kasia i Sebastian N.,
 • •Ksiądz Marcin,
 • •Robert U.,
 • •Artur G.,
 • •Ela J.,
 • •Ola K.,
 • •Gosia B.,
 • •Monika G.,
 • •Gosia K., 
 • •Renata K.,
 • •Celina B.