24 – 26 maja 2024 – Lokalne Dni Skupienia w Bystrej

Tradycyjne, Lokalne Dni Skupienia naszej wspólnoty, odbyły się w dniach 24-26.05.2024 r. w Domu Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Bystrej.

Tematem dni skupienia były słowa z  Listu św. Pawła do Koryntian:  Bracia! Chciałbym bardzo, abyście mieli właściwą wiedzę o sprawach duchowych (1 Kor 12,1).

Pomysł na temat rekolekcji zrodził się podczas słuchania podcastu z udziałem Pani Magdaleny Jóźwik, dr teologii dogmatycznej z Katowic, w którym wspominała, że w swojej pracy zajmuje się formacją intelektualną dorosłych w Kościele czyli tym żebyśmy jako dorośli katolicy, dorośli ludzie umieli opowiadać o swojej wierze, umieli ją uzasadniać nie tylko świadectwem swojego życia (…) ale też żebyśmy mieli konkretne argumenty dlaczego w taki sposób wierzymy, dlaczego tak a nie inaczej się modlimy,  jak to ma się do świata, do innych chrześcijan, do innych religii…

Dni skupienia są jednym z elementów naszej formacji wspólnotowej,  podczas których uzupełniamy formację o dodatkowe elementy, które przyczyniają się do naszego rozwoju duchowego i intelektualnego, dlatego było zasadne aby tego rodzaju tematyka pojawiła się na naszych LDS-ach.  Oczywiście nie zdominowała ona całego weekendu ale była tematem przewodnim i inspiracją do naszego rozwoju.

Powyższe było również przyczynkiem do zaproszenia Pani dr Magdaleny Jóźwik, która wygłosiła podczas dni skupienia konferencję pt. Skąd i co wiemy o Bogu. Pismo święte, tradycja, dogmaty – jak czerpać z tego bogactwa w formacji wspólnoty.

Ponadto, odbyliśmy również  kolejne spotkanie formacyjne wg materiałów udostępnionych przez Radę WF Tau oraz wysłuchaliśmy kolejnej konferencji Sebastiana na temat Duchowości Tau.

W ramach naszego 3-dniowego spotkania uczestniczyliśmy tradycyjnie w Eucharystii, nieszporach, jutrzniach, adoracjach i spotkaniach modlitewnych.

Podczas dni skupienia uczciliśmy również 25 rocznicę ślubu Wojtka i Eli.

Był to udany czas budowania wzajemnego braterstwa w ramach naszej wspólnoty lokalnej.