13 stycznia 2024 – Spotkanie formacyjne

Tematem przewodnim tego spotkania była Miłość (do) Boga Ojca. Przypomnieliśmy sobie że Święty Franciszek odkrywa najpierw miłość Pana Boga, a dopiero potem próbuje na nią odpowiedzieć swoją miłością. Ta prawidłowość jest cechą i naszej obecnej duchowości franciszkańskiej: odkrywać miłość Boga i serdecznie odpowiadać na nią. Teksty konferencji franciszkańskiej wskazały następujące zagadnienia:

1. Prymat Boga Ojca

2. Bóg Ojcem, Stworzycielem, Pocieszycielem, Obrońcą, Zbawicielem i Odkupicielem

3. Bóg jest Światłością

4. Bóg jest Miłością

5. Bóg jest Dobrocią

Oczywiście nie zabrakło czasu:

– na refleksję sprowokowaną myślą brata Idzika z Asyżu „Człowiek tworzy sobie taki obraz Boga, jaki chce, lecz Bóg pozostaje zawsze taki, jaki jest naprawdę”. 

– braterskie poczęstunki

– modlitwę wspólnotową.

W spotkaniu brali udział:

  • ks. Marcin S.
  • Ela i Robert U.
  • Kasia i Sebastian N,
  • Wojciech P.
  • Agnieszka i Mirek W.
  • Agnieszka i Artur G.
  • Ola i Marek K.
  • Małgosia K.
  • Aniela M.
  • Elżbieta J.