9 listopada 2023 – spotkanie modlitewne

W dniu 9 listopada 2023 odbyło się spotkanie modlitewne – rozważanie Słowa Bożego. Tradycyjnie połączyliśmy się ze sobą za pomocą platformy ZOOM. Spotkanie rozpoczęła modlitwa Świętego Franciszka odmówiona pod krzyżem w San Damiano: „Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym wypełniał Twoje święte i prawdziwe posłannictwo”. Treść tej modlitwy została pięknie omówiona w tekstach przygotowanych do rozważania. W dalszej części dzieliliśmy się więc tym, jak ta modlitwa przemawia do nas. Dzieliliśmy się również przeżywaniem cytatu z Flp 3,8-9: „ I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim – nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze”.

Obecni:

  • Gosia B (prowadząca),
  • Ks Marcin,
  • Artur,
  • Mirek+Agnieszka,
  • Ola i Marek,
  • Kasia i Sebastian,
  • Małgorzata,
  • Aniela,
  • Paulina (gościnnie).