5 października 2023 – adoracja Najświętszego Sakramentu

Dn. 5.10.2023 r. zebraliśmy się w osiem osób z Bielska-Białej w Kościele Opatrzności Bożej na adoracji Obecności Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wprowadzeniem do modlitwy  były fragmenty Psalmów.

Spotkanie odbyło się w oparciu o następujące etapy modlitewne: uwielbienie, dziękczynienie, prośba, połączone śpiewem przy akompaniamencie Agnieszki G. Pomiędzy poszczególnymi etapami modlitwy zaśpiewaliśmy pieśni:

„Duchu Święty do nas przyjdź”.

„Jezu, mój Jezu dziś do Ciebie mówić chcę. Ty mi dajesz Swojego ducha, uwielbiam Cię”.

„O, Jezu cichy i pokorny! Uczyń serce me według serca Twego”.

„Nie bój się, nie lękaj się, Bóg sam wystarczy!”

Pieśń „Duchu Święty do nas przyjdź.”

1.UWIELBIENIE
Pieśń „Duchu św do nas przyjdź”
Ps.34,2
Chcę błogosławić PANA w każdym czasie, na ustach moich Jego chwała!
Dusza moja będzie się chlubić w Panu,
Niech słyszą pokorni i niech się weselą.
Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy!
Szukałem Pana, a on mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi.
Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością!
Modlitwa spontaniczna: Bądź uwielbiony, Panie za…


2.DZIĘKCZYNIENIE
Ps. 107, 1. 6-9
Wysławiajcie Pana, bo jest dobry, bo na wieki Jego łaskawość.
W swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi i powiódł ich prostą drogą.
Niech dzięki czynią Panu za Jego miłosierdzie, za Jego cuda dla synów ludzkich.
Dziękujemy Ci, Panie za…


3.PROŚBA
Ps. 40.

A Ty, Panie nie wstrzymuj wobec mnie miłosierdzia Twego, łaska Twa i wierność niech mnie zawsze
strzegą.
Ps. 33,22
Niech nas ogarnie łaska Twoja, Panie według ufności pokładanej w Tobie.
Prosimy Cię, Panie

 • za Kościól św.;
 • za naszych duchowych Asystentów: Brata Tomasza i ks. Marcina;
 • o potrzebne łaski dla br. Jacka, w którym cierpisz, Jezu opuszczony…
  Modlitwa w ciszy w Świętej Obecności.
  Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi ….

  ZAKOŃCZENIE
  Ps.115,2
  Bojący się Pana pokładają ufność w Panu. On ich mocą i tarczą. Pan o nas pamięta, niech nam
  błogosławi.
  Przed kapłańskim błogosławieństwem wybrany nowy Lider – Artur G. złożył przyrzeczenie przed
  Bogiem i Kościołem.

Obecni na spotkaniu:

 • ks. Marcin
 • Małgorzata,
 • Monika,
 • Artur,
 • Agnieszka G,
 • Mirek,
 • Ela J,
 • Wojtek.