28 września 2023 – Msza Święta

Dzisiejsza Eucharystia była pierwszą w nowym roku formacyjnym, którego tematem przewodnim będzie: „Nawrócenie. Komu lepiej służyć, Panu czy słudze?”.
Powierzyliśmy Bogu całą naszą wspólnotę, w szczególności zaś nowowybraną Radę prowincjalną i lokalną. Ola, która została wybrana zastępcą lidera złożyła przyrzeczenie.
Liturgię, swoimi słowiczym głosami, uświetniła nasza mini schola w składzie: Monika, Agnieszka i Ola, sprawował i kazanie wygłosił jak zwykle nasz niezawodny asystent ks. Marcin, a uczestniczyli w niej, prócz wymienionych już osób: Marek, Wojtek, Agnieszka i Mirek, Gosia K., Ela J., Robert i Kasia.