14 września 2023 – spotkanie modlitewne

W dniu 14.09.2023 r. w salce bł. Karoliny Kózkówny zorganizowaliśmy „Spotkanie modlitewne dowolne”, na które przybyło siedem osób, z Ks. Marcinem włącznie.

Wojtek – przy Świetle Chrystusa – odczytał bogatą w treści modlitwę do Ducha Świętego, która była wstępem do indywidualnej modlitwy, wcześniej przez wszystkich przygotowanej i przemyślanej; zawarte w niej było uwielbienie, podziękowania i prośby.

Następnie uczestnicy  pogrążyli się w ciszy na medytacji, lokując się przy Sercu Jezusa.

Medytacja jest modlitwą głębi, praktykowaną przez o. Franciszkanów w Rychwałdzie (o. Bogdan Kocańda, prowadzący Rekolekcje „Uzdrowienie wewnętrzne z medytacją”).

Modlitwę zakończyło dzielenie się (chętnych osób) wrażeniami i wnioskami – na ile udało nam się stanąć w obecności Pana, znaleźć przy Nim wytchnienie, odpoczynek i radość – po odizolowaniu się od wszelkich trosk i spraw naszej codzienności.

Spotkanie dopełniło kapłańskie błogosławieństwo naszego lokalnego Asystenta duchowego, ks. Marcina.